VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Dobrý den. Sledujete stránky pojednávající o ragby a oborech geodezie a kartografie
novější články    starší články
stránky článků:   1  |  2  |  3  |  4  |  5  | 

Kartografie a GIS


Za starými mapami do Benátek
Bohuslav Veverka, 8. červen 2009, 05:04:09, 0 / 180091 zobrazení
Česká výprava

Každý kdo má rád krásu starých map  ví, že v rámci Mezinárodní kartografické asociace (International Cartographic Association – ICA) působí stálá komise nazvaná Commission on Digital Technologies in Cartographic Heritage (Digitální technologie a kartografické dědictví). Tato komise, vedená  řeckým kartografem jménem Evangelos Livieratos, uspořádala počátkem dubna 2009 v Benátkách workshop nazvaný Digital Approaches to Cartographic Heritage.

Fotografie doplněny  10.6.2009 ve 23.30 hodin


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Geoinformatika v USA a půvab šikmých snímků
Bohuslav Veverka , 7. červen 2009, 02:02:17, 0 / 179968 zobrazení
Šikmé snímky neušly pozornosti posluchačů

Zhruba po roce se v Praze opět objevil Milan Svítek, označovaný pamětníky za otce česko-slovenské geinformatiky.

Na jím řízeném pracovišti při Terplanu Praha – Státním ústavu pro územní plánování, vznikal v sedmdesátých letech projekt ISÚ – integrovaný informační systém o území.


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Turistické mapy se staly Mapami roku 2008
Petr Skála, 14. květen 2009, 20:43:06, 0 / 130059 zobrazení
Držitelé mapy roku 2008

PRAHA (14.5.2009) - Kartografická společnost České republiky vyhlásila první den konání  veletrhu Svět knihy Mapy roku 2008. Jedenáctý ročník této akce byl ve znamení map pro turistiku,  které získaly  všechna prvenství ve čtyřech vyhlášených  kategoriích. Můžete počítat s námi. V kategorii atlasů a souborů map zvítězila nová edice turistických map v měřítku 1:50 000  vydaná Kartografií Praha. V další kategorii samostatných mapových děl se stala vítězem opět turistická mapa CHKO Broumovsko, kterou společnost ROSY vydala ve čtyřech  jazykových  verzích. V  kategorii digitální kartografické produkty a aplikace na internetu vyhrál web, na které je možné si prohlížet Cykloatlas Online od společnosti SHOCart. Nakonec v kategorii výsledků studentských prací bylo nejlepší prací mapové dílo Tomáše Janaty z ČVUT  Praha, kterým doplnil svoji diplomovou práci  Tvorba turistické mapy. 


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Geometra Opava byla na veletrhu Golf Show
Petr Skála , 25. březen 2009, 07:50:17, 0 / 130392 zobrazení
Před stánkem Geometra Opava

PRAHA (22.-23.3.2009)  - Na veletrhu Golf Show, který proběhl ve Veletržním paláci v Praze,  vystavovatelé nenabízeli návštěvníkům jen pobyty na golfových hřištích a členství v klubech, dále literaturu, zájezdy, sportovní vybavení a stroje na údržbu hřišt, ale velký zájem byl i o prezentaci golfu nevšední formou na internetu, jakou nabízela třeba firma Geometra Opava.


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Kartografický den v Olomouci
Petr Skála , 28. únor 2009, 06:24:28, 0 / 130286 zobrazení
Kartografický den
OLOMOUC (27.2.2009 ) - Katedra geoinformatiky olomoucké univerzity uspořádala poslední únorový pátek ve spolupráci se Sekcí kartografie a geoinformatiky při České  geografické společnosti, Kartografickou společností ČR, Českou asociací pro geoinformace již  třetí kartografický den. Vimevite.cz bylo tam.

Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Dvě stě zajímavých stránek o kartografii
Petr Skála , 30. říjen 2008, 11:17:37, 0 / 154119 zobrazení
Poutavé čtení ta kartografie

Odborných publikací o kartografií nevychází zase tolik, aby si kartografové z toho mála, co bylo v roce 2008  vydáno, nevšimli té nejzajímavější knížky,   kterou  je skriptum Topografická a tematická kartografie autorské dvojice Bohuslav Veverka a Růžena Zimová .

 

Pro zobrazení celého článku klikni sem.
90 let armádní toposlužby ČR
Petr Skála , 22. říjen 2008, 13:53:54, 0 / 141256 zobrazení
90 let armádní toposlužby ČR

PRAHA (22.10.2008) - Slavnostní shromáždění u příležitosti 90. výročí založení vojenské zeměpisné služby se uskutečnilo za účasti zástupců Ministerstva obrany ČR a  Generálního štábu AČR v Praze. Na toto setkání přišli nejen současní příslušníci Geografické služby AČR a jejich bývalí kolegové, ale i civilní hosté a odborní zahraniční partneři ze Slovenska, Bulharska a Rakouska a zástupci vojenského diplomatického sboru USA a Francie akreditovaní v ČR.

 

 


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Trimble expres dojel až do Prahy Suchdola
Petr Skála, 26. září 2008, 06:10:15, 0 / 161688 zobrazení
Atraktivní účastnice semináře, absolventka ČZU

PRAHA (25.9.2008) - Největší akce podporující GPS a GIS v historii společnosti GEOTRONICS Praha zakončila v Praze na akademické půdě České zemědělské univerzity, která byla spolupořadatelem tohoto setkání odborníků z nejrůznějších resortů.

Program, který probíhal v areálu, kde se svého času natáčel seriál Nemocnice na kraji města, nebyl zaměřen  pouze na představení žhavých novinek v přístrojové technice, ale předávaly se zde zkušenosti s metodami měření v různých činnostech a oborech od státní správy přes Lesy ČR až po společnosti, které mají ve správě plynovody a vodovody.

Mezi účastníky byli běžní uživatelé z řad  pracovníků  státní a veřejné správy, městských úřadů, dále technici a inženýři z oborů lesnictví, vodohospodářství, zemědělství, z nichž  se každý sedmý hrdě hlásil,  že jsou absolventy ČZU. Na šest hodin se tak poslední čtvrtek v září 2008 stal dnem pokračování etapy  celoživotního vzdělávání.    

 

 


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
EGU 2008 Vídeň
Bohuslav Veverka, 1. květen 2008, 10:07:07, 0 / 138907 zobrazení
Kartografové ve Vídni

VIDEŇ (13.- 17.4. 2008) - Uprostřed dubna  proběhla ve Vídni rozsáhlá konference pod názvem EGU General Assembly. Zkratka EGU značí Euroepan Geosciences Union, což je organizace pokrývající oblast označovanou jako vědy o Zemi a Vesmíru, či stručně geovědy. Jednání probíhala v řadě sekcí, které byly dále členěny.


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Diplomy za Mapy roku 2007 byly předány
Petr Skála , 27. duben 2008, 06:35:11, 0 / 170205 zobrazení
Defilé s diplomy

PRAHA (25.4.2008) - V rámci programu druhého  dne veletrhu  Svět knihy byly slavnostně vyhlášeny výsledky jubilejního 10. ročníku prestižní kartografické soutěže Mapa roku. Setkání řídil předseda poroty Vít Voženík, který do předsednictva zasedl společně s Miroslavem Mikšovským, předsedou Kartografické společnosti České republiky.

Do soutěže bylo 30 producenty  přihlášeno celkem 135 kartografických děl z celé České republiky. Porota tentokrát diplomy moc nerozhazovala a tak vítěze ve dvou kategoriích ani nevyhlásila.


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Tourmap 2008 zná výsledky
Redakce, 25. duben 2008, 14:05:32, 0 / 153009 zobrazení
Tourmap 2008

PRAHA (25.4.2008) -  Na  veletrhu Svět knihy v Praze se udělovaly ceny za Tourmap tentokrát  ve čtyřech kategoriích, neboť k průvodcům, mapám a digitálním mapám přibyly cestopisy. Všechny soutěžící tituly si bylo možné prohlédnout na expizici, která byla součástí veletrhu. Petr Skála , který je autorem této zprávy, si dovoluje připomenout, že o pořadí rozhodla mezinárodní porota, jejíž členem ke rovněž autior zprá vy.


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Jak to chodí v Los Angeles
Petr Skála , 25. duben 2008, 02:00:39, 0 / 139982 zobrazení
Šikmé snímky z Los Angeles

PRAHA (23.4.2008) -  O tom, jak funguje lokální informační systémy GIS pro desetimilionovou metropolitní  aglomeraci Los Angeles County,  si  asi dvacet pozorných posluchačů vyslechlo na  přednášce Ing. Milana Svítka, CSc. z Kalifornie. Do USA se současný specialista na GISy přestěhoval v roce 1984 i s celou rodinou způsobem, o kterém by se dalo říce, že utekl před hory a doly. Od té doby se ve své kariéře věnoval informačních systémům v okrese, který má stejný počet obyvatel jako Česká republika.

 

 

 

Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Nominace na MAPY ROKU 2007
Petr Skála , 16. duben 2008, 20:34:16, 0 / 163326 zobrazení
Mapy roku ?

OLOMOUC  (8.4.2008) - Hodnotící komise Kartografické společnosti České republiky jmenovaná pro soutěž MAPA ROKU 2007 ve složení:   Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci (předseda komise),  Doc. Ing. Václav Čada, CSc. , Západočeská univerzita v Plzni, Doc. Pláňka (VUT Brno),  Mgr. Lucie Friendmannová, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Ing. Petr Skála, Česká zemědělská univerzita v Praze, PhDr. Ondřej Roubík, VÚGTK Zdiby, po tříhodinovém jednání rozhodla o nominačních titulech.       
 


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Milan Konečný jmenován doktorem Honoris Causa
Bohuslav Veverka, 10. duben 2008, 18:18:18, 0 / 197232 zobrazení
Diplom

SOFIE (9,.4.2008) - Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc završuje svoji dlouholetou profesní dráhu mezinárodně uznávaného kartografa získáváním prestižních zahraničních ocenění. Toho posledního se mu dostalo  dne 9.4.2008, kdy mu byl rektorem a akademickým senátem University architektury, stavebního inženýrství a geodézie a kartografie v Sofii udělen čestný titul Doctor Honoris Causa.  Slavnostního aktu se zúčastnil velvyslanec České republiky v Bulharsku jeho excelence Martin Klepetko, rovněž  se v Českém domě při naší ambasádě  konal slavnostní večer za bohaté účasti významných přestavitelů vědy i kultury.


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Kartografie* Televizní program o kartografii
Petr Skála s použitím foto B. Veverky, 27. březen 2008, 18:16:41, 0 / 188514 zobrazení
artografie v televizi

PRAHA (26.3.2008) Program ČT24 v pořadu Mileniu vysílál pořad o mapách s mottem

"Mapy zaniknou pomalu ve stínu navigací nebo se ani 21. století neobejde bez listování v atlasech ? "
 
V pořadu se hovořilo i o toom,  jak budou novodobé mapy vypadat ?  
 
"O účast v pořadu jsem byl požádán redaktorkou  Gabrielou Bobkovou a po mém návrhu byl dále osloven kolega Milan Konečný. Pořad moderovala JUDr. Veronika Paroulkova.  Pokud máte zajem vše je dostupne na www.ct24.cz,"  ¨
, sdělil nám profesor Bohuslav Veverka něco ze zákulisí  pořadu, ke kterému  připojujeme  odkaz na  vysílání.
 
"Vědeckou úroven pořadu zachraňovala profesorka Eva Semotanova. My s  Milanem mluvili na živo a bez připravy.
Přijemnou zábavu a posuzujte nás s Milanem shovívavě," žádá profesor Veverka.  
 
 

Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Valná hromada CAGI
Petr Skála , 12. březen 2008, 19:20:49, 0 / 133964 zobrazení
CAGI

PRAHA (12.3.2008) - V Praze se konala volební Valná hromada České asociace geografických  informací CAGI, která uzavřela alespoň účetně předchozí období a odkud je také naše fotomozaika. Úřadující předseda Jiří Hiess v závěru poděkoval  tajemníkovi Tomášovi Benešovi za předchozí víceletou soustavnou práci, kterou z důvodu nemoci opouští a bude povoláván jen nárazově na určité akce. Při stisku rukou obou osobností sklidil Tomáš Beneš bouřlivý potlesk.   


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
SHOCART má nové majitele
Petr Skála, 7. únor 2008, 15:29:14, 0 / 150157 zobrazení
Desetiprocentní majitel Karel  Kršák

PRAHA (6.2.2008) - Jen ulička dělila ještě začátkem ledna 2008 na veletrhu Regiontour 2008 v Brně stánky firem SHOCART a

Freytag-Berndt, aby krátce po veletrhu firma se sídlem v Zádveřicích vydala zprávu o fuzi s firmou, která má kořeny na krásném

modrém Dunaji ve Vídni .

Obchodní rejstřík první únorový čtvrtek zveřejnil odbchodní podíly nových nebo staronového člena SHOCARTu.


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Odborný seminář o INSPIRE
Petr Skála , 4. únor 2008, 17:06:42, 0 / 136495 zobrazení
Pohled do pléna

PRAHA (4.2.2008) - CENIA, česká informační agentura životního prostředí a NEMOFORUM uspořádaly první únorové pondělí odborný seminář na téma "INSPIRE a Network Services v českém GIS - kde jsme a kam jdeme?". Odborný seminář o INSPIRE se konal na Ministerstvu životního prostředí celé dopoledne za přítomnosti asi 50 osob. 

Z této akce přineseme i obrazové zpravodajství , které zpracováváme.  


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Rekordní mapa
Petr Skála s využitím zprávy J. Rančáka , 1. leden 2008, 00:00:01, 0 / 141905 zobrazení
Mapa rekordních rozměrů

ČESKÁ LÍPA (1.1.2008) -   " V prosinci 2007 jsme vytiskli Müllerovu mapu v jednom kuse. Je to asi největší mapové dílo v Česku. Bylo sestaveno celkem z 25 map po 4 dílech a provedena základní retuš na jednotlivých stycích a jednotlivé mapové listy byly v různém stavu a zachovalosti," informoval nás o kartografické novince Josef Rančák z firmy Geodezie on line.  
Zpráva byla aktualizována a doplněna dalšími fotografiemi od Josefa Rančáka 6.1.2008       


Pro zobrazení celého článku klikni sem.
Zpravodaj Kartografické společnosti číslo 3/2007
Růžena Zimová , 28. listopad 2007, 14:15:42, 0 / 138423 zobrazení

PRAHA (45.10.2007) - Kartografická společnost České republiky je ojedinou společností, která sdružuje tuzemské odborníky a pořádá vzdělávací akce. O její činnosti informuje Zpravodaj, který společnost vydává  pro  své členy. Protože třetí číslo vydané v roce 2007 dokonale vykresluje rozmanitost akcí organizovaných kartografů , převzali jsme celý obsah čísla na webové stránky Vimevite.cz, abychom nalákali do řad Společnosti další členy. Vimevite.cz jsou tak trochu něco jako mediálním partnerem Kartografické společnosti.      

 

 


Pro zobrazení celého článku klikni sem.