VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
90 let armádní toposlužby ČR
Petr Skála - 22. říjen 2008, 13:53:54

PRAHA (22.10.2008) - Slavnostní shromáždění u příležitosti 90. výročí založení vojenské zeměpisné služby se uskutečnilo za účasti zástupců Ministerstva obrany ČR a  Generálního štábu AČR v Praze. Na toto setkání přišli nejen současní příslušníci Geografické služby AČR a jejich bývalí kolegové, ale i civilní hosté a odborní zahraniční partneři ze Slovenska, Bulharska a Rakouska a zástupci vojenského diplomatického sboru USA a Francie akreditovaní v ČR.

 

 Jak řekl ve svém úvodním  vystoupení první zástupce Generálního štábu AČR generálmajor Prokš, topografické mapování patří do vojenských dějin zejména československé a české armády. Dobře zmapované území a jeho znalost znamená vždy zásadní výhodu nad protivníkem. Generál Prokš se poprvé setkal s mapami během studia na vojenském gymnáziu a od té doby  hodnotí české mapy velmi vysoko, pak promluvil i z čistě osobních zkušeností. Vzpomenul příklady skvělých map, s nimiž měl možnost pracovat již během nebo jejich současné verze, které provázejí naše vojáky doma i v zahraničních misích.

Česká, potažmo československá vojenská zeměpisná služba začala působit krátce po vzniku samostatného státu. K jejímu oficiálnímu zřízení došlo dne 27. listopadu 1918 rozkazem číslo 8 vrchního velitelství československé branné moci. Tradice však naši kartografové vidí i ve službě svých předchůdců u československých legií, i u svých kolegů, kteří poskytovali mapové podklady našim zástupcům při vlastním jednání o vzniku republiky na mírových zasedáních v Paříži.

O významu, přikládaném kartografii, svědčí také fakt, že pro ni byla již roku 1919 navržena a pak v roce 1926 dokončena nová budova Vojenského zeměpisného ústavu v Praze-Dejvicích, kterou v její historii několikrát navštívili i naši prezidenti, například T.G. Masaryk nebo Václav Havel. Opomenout nelze ani hrdinský odpor pracovníků Vojenského zeměpisného ústavu proti nacistické okupaci, díky němuž se podařilo pro poválečnou republiku včas uschovat a zachránit klíčové materiály i techniku. Dnes sídlí hlavní součásti vojenské geografické služby - Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad - ve východočeské Dobrušce. Zástupce geografické služby však najdeme v každé větší posádce.

V rámci tohoto slavnostního shromáždění byla rovněž udělena významná resortní vyznamenání. Sedm osob bylo dekorováno Záslužným křížem ministryně obrany České republiky a stejný počet vyznamenaných obdržel čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého. Uděleno bylo také 21 pamětních mincí Geografické služby. K vyznamenaným patřili především bývalí a současní kartografové, ale i jejich civilní a zahraniční kolegové.

Záslužný kříž ministryně obrany České republiky III. stupně obdrželi:

Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, obdrželi:

Všichni tito jmenovaní odborníci se rozhodujícím způsobem zasloužili nejen o praktický rozvoj české vojenské kartografie, ale mnozí z nich přinesli i významný posun v oboru svou vědeckou či pedagogickou prací, a to často v mezinárodním měřítku.

 

 

plukovník ve výslužbě profesor Ing. František Miklošík, DrSc.

podplukovník ve výslužbě Ing. Julius Hauser

plukovník ve výslužbě Ing. Zdeněk Karas, CSc.

plukovník ve výslužbě docent RNDr. Karel Čermín, CSc.

podplukovník ve výslužbě Ing. Zdeněk Fiala

podplukovník ve výslužbě docent Ing. Viliam Vatrt, DrSc.

in memoriam plukovník ve výslužbě Ing. František Kučera

profesor Ing. Lubomír Lauermann, CSc.

podplukovník ve výslužbě Ing. Oldřich Louda

profesor Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.

plukovník ve výslužbě profesor Ing. Erhart Srnka, DrSc.

plukovník ve výslužbě Ing. Vladimír Vahala, DrSc.

plukovník Donna Petry (USA)

Ing. Pavol Kontra, CSc. (Slovensko)

 

Na závěr oficiálního programu akce se uskutečnil křest knihy mapující historii vojenské zeměpisné, topografické, či dle aktuálně užívané terminologie geografické služby. Publikaci o vývoji a osudech naší vojenské kartografie „Historie Geografické služby AČR 1918 – 2008“ napsal kolektiv autorů v čele s podplukovníkem v záloze Ing. Luďkem Břouškem. Jejím kmotrem se stal osobně přítomný generálmajor Josef Prokš.

Podle tiskové zprávy MO ČRFotografie
devadesát let toposlužby
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
90 let armádní toposlužby ČR
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 8369