VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Geoinformatika v USA a půvab šikmých snímků
Bohuslav Veverka - 7. červen 2009, 02:02:17

Zhruba po roce se v Praze opět objevil Milan Svítek, označovaný pamětníky za otce česko-slovenské geinformatiky.

Na jím řízeném pracovišti při Terplanu Praha – Státním ústavu pro územní plánování, vznikal v sedmdesátých letech projekt ISÚ – integrovaný informační systém o území.V součané době  těmto systémům říkáme GISy a děrné štítky, digitizéry, plotry, magnetické pásky a disky a jazyky Fortran, Cobol, PL/I vystřídaly osobní počítače a objektové programování.

Základní myšlenky však zůstaly.

Milan Svítek po svém odchodu z ČR v roce 1986 působil na magistrátu města Los Angeles v Kalifornii, kde byl garantem městského informačního systému pro oblast celkem 10 milionů obyvatel.

K jeho zásluhám patří propagace SW ARC/INFO. Kdo se dnes zabývá geoinformatikou ví, že produkty Jacka Dangermonda  a jeho firmy ESRI, známé u nás  jako ArcGIS a ArcVIEW, dnes celosvětově dominují.

Dne 22.4.2009 se konalo v malostranské vinárně U Vladaře setkání „Staré gardy“, těch co před lety zakládáli geoinformatiku v této zemi,

Autor těchto řádků, který v letech 1970-74 byl řešitelem tzv. souřadnicové větvě ISÚ a stál u vývoje prvního československého digitizéru DIGIPOS a oživoval tehdy dovozově velmi náročnou techniku z oblasti zobrazovací techniky, na tyto doby vzpomíná jako na období opravdu průkopnické.

Kromě Svítka se dostavil i dlouholetý sympatizant a spolupracovník Ivan Havel (bratr exprezidenta Václava Havla).  

Je zajímavé, že většina členů Svítkova týmu se v nových podmínkách neztratila, tak např. Vladimír Schánělec byl dlouholetým ředitelem Geofondu, Miloš Lexa se stal velvyslancem ČR ve Španělsku, Bohumil Haase vedoucím kanceláře ministra obrany, Petr Seidl založil společnost ARCDATA která šíří GIS produkty  od ESRI po celé naší zemi, Bohuslav Veverka se dal na dlouholetou pedagogickou  karieru a Eva Sovjáková se angažuje na MŽP.

Mezi velké sympatizanty  ale i spolupracovníky tehdy patřili Václav Slaboch z resortu geodézie a kartografie, pozdější expert OSN a ředitel VÚGTK Zdiby, Věra Skalická co řídí městský informační systém na Útvaru rozvoje hl.m. Prahy a   Alena Mansfeldová, která skončila jako dlouholetá vedoucí katedry urbanizmu a územního plánování na ČVUT.  

 Přednášku Milana Svítka na ČVUT, která se konala následující den,  zorganizovala Lena Halounová z katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze. Příjemným překvapením byla do posledního místečka naplněná posluchárna posluchači oboru G+K. Velký zájem mezi studenty byl o perspektivu vývoje geoinformatiky a to jak v USA tak i ve světě.

Svítek zde zdůraznil, že trh geoinformací ročně roste tempem 20 %, GISy mají mnoho forem ale vyskytují se prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti, existují snahy o sjednocování výměnných formátů georeferencovaných informací, které zatím nejsou příliš úspěšné (ČR je toho výmluvným důkazem). Možná dochází i  k soumraku klasických papírových map, které budou nahrazovány dynamickými infomapami. Závadou je roztříštěnost geodetických základů a státních mapových děl, které má historický původ,i když systém WGS 84 se stává dominantním díky technologiím GPS.

Jako poslední zajímavost lze uvést, že američtí územní plánovači a urbanisté velmi milují šikmé letecké snímky (které na rozdíl od ortofotomap nemají kolmou osou záběru ale šikmou). Z těchto snímků lze totiž vyčíst podoba budov a nikoli jejich pouhý půdorys.    Fotografie
Šikmé snímky neušly pozornosti posluchačů
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana SvítkaPřednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Přednáška Milana Svítka
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 179981