VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Milan Konečný jmenován doktorem Honoris Causa
Bohuslav Veverka - 10. duben 2008, 18:18:18

SOFIE (9,.4.2008) - Doc. RNDr. Milan Konečný, CSc završuje svoji dlouholetou profesní dráhu mezinárodně uznávaného kartografa získáváním prestižních zahraničních ocenění. Toho posledního se mu dostalo  dne 9.4.2008, kdy mu byl rektorem a akademickým senátem University architektury, stavebního inženýrství a geodézie a kartografie v Sofii udělen čestný titul Doctor Honoris Causa.  Slavnostního aktu se zúčastnil velvyslanec České republiky v Bulharsku jeho excelence Martin Klepetko, rovněž  se v Českém domě při naší ambasádě  konal slavnostní večer za bohaté účasti významných přestavitelů vědy i kultury.Hlavním důvodem tohoto mimořádně významného zahraničního ocenění nebyla pouze doc. Konečného aktivita ve volené funkci presidenta Mezinárodní kartografické asociace ale zejména jeho přínos rozvoji kartografie na Balkáně, kde významných výsledků bylo dosaženo právě v Bulharsku.  Zde je nutno ocenit aktivity doc. RNDr. Temenoujky Bandrové, Ph.D., (čti Temenušky), dlouholeté blízké spolupracovnice doc. Konečného. Doc. Bandrová je vedoucí katedry fotogrammetrie  a kartografie na sofijské universitě, každoročně pořádá mezinárodní konferenci na téma Cartography and GIS ve známém bulharském vysokohorském středisku Borovec. Záslužná je  její činnost na pozici vedoucí komise Cartography and Children při Mezinárodní kartografické asociaci ICA.

 

Doc. Konečný, který opustil loni v srpnu své křeslo presidenta všech kartografů se nevěnuje pouze sbírání zasloužených ale pouze čestných uznání. Koncem loňského roku stačil předložit a  obhájit před Vědeckou radou University obrany dne 20.11. 2007 titul docenta geodézie a kartografie. Jeho práce měla název „Geoinformatizace v kartografii“. Pro zajímavost první kartografickou docenturu získal doc. Konečný již v roce 1984 a sice v kombinaci geografie a kartografie.  Předsedou habilitační komise na UNOB v Brně byl prof. František  Miklošík, oponenty prof. Bohuslav Veverka z ČVUT Praha a doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc, vedoucí katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ na Komenského universitě v Bratislavě. Mezi další významné osobnosti patřil  prof. Voženílek.    Ve vojenském prostředí je příliš žen nevyskytuje. zde tento nepoměr úspěšně vyrovnávala známá plzeňská kartografka Mgr. Monika Čechurová, Ph.D., která se habilitačního řízení zúčastnila na osobní pozvání.

 

Na snímcích si můžete prohlédnout podoby některých aktérů zmíněných v tomto textu.

Fotografie  doc. Bandrové je z její loňské prosincové návštěvy Prahy. Ostátní fotografie  mají souvislost s obhajobou doc. Konečného na Universitě obrany.

 

 

 Fotografie
Doc Brandová
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Konečný
Diplom
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 197193