VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Trimble expres dojel až do Prahy Suchdola
Petr Skála - 26. září 2008, 06:10:15

PRAHA (25.9.2008) - Největší akce podporující GPS a GIS v historii společnosti GEOTRONICS Praha zakončila v Praze na akademické půdě České zemědělské univerzity, která byla spolupořadatelem tohoto setkání odborníků z nejrůznějších resortů.

Program, který probíhal v areálu, kde se svého času natáčel seriál Nemocnice na kraji města, nebyl zaměřen  pouze na představení žhavých novinek v přístrojové technice, ale předávaly se zde zkušenosti s metodami měření v různých činnostech a oborech od státní správy přes Lesy ČR až po společnosti, které mají ve správě plynovody a vodovody.

Mezi účastníky byli běžní uživatelé z řad  pracovníků  státní a veřejné správy, městských úřadů, dále technici a inženýři z oborů lesnictví, vodohospodářství, zemědělství, z nichž  se každý sedmý hrdě hlásil,  že jsou absolventy ČZU. Na šest hodin se tak poslední čtvrtek v září 2008 stal dnem pokračování etapy  celoživotního vzdělávání.    

 

 Odpověd na  otázku ... Proč používat Trimble GPS pro sběr dat ? daly  další příspěvky a  prezentace vypovídající o přehledu produktů, a novinkách posledního roku přístrojů Trimble.

Více než 60 účastníků semináře se seznámilo dále se žhavými novinkami  v oblasti technologií .  Dozvěděli jsme se novinky o H-Star technologii, vyslechli jsme si úvod do mapových služeb, a další způsoby komunikace. 

Otázky na přesnost, efektivní sběr dat nejvyšší přesnosti odpověděly příspěvky zástupců firmy GEOTRONICS, které přítomným rovněž udělali jasno při rozdělení přístrojů a metod podle přesnosti.

Co bylo důležité, že na semináři bylo prezentováno i testování přesnosti sběru dat čtyř typů přístrojů  Trimble,  které za účasti odborníků z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity  a Lesů ČR proběhlo začátkem září 2008 právě v areálu univerzity , kde se seminář konal. "Testování proběhlo na dvou bodech, z nichž ten první byl na volném terénu a ten druhý byl pod korunami strojů. Kontrolou byly souřadnice geodetických bodů,  " bylo upřesněno při přednášce.

Obrázky na http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=558

Zajímavé informace sdělil jeden ze dvou důležitých lidí spravujících nejrozsáhlejší  data v Česku Tomáš Sys z Lesů ČR, který testoval sice jen dva druhy přístrojů, ale většinou na místech hodně komplikovaných. "Podmínky pro měření v lesích jsou hodně podobné tomu bodu  ze Suchdola, na kterém  jsme při testování měřili   pod korunami stromů. V mnoha případech byly však podmínky ještě horší. Přesto jsem se i na svazích nebo v hlubokých údolích, kde jsem vůbec nepředpokládal, že z nedostatku družic něco změřím, nakonec potřebné údaje pro potřeby lesnictví získal ke svému velkému údivu,"  řekl ve svém příspěvku Tomáš Sys.

Využití přesného sběru dat mají i v RWE Transgas Net, kde se pomocí GPS lokalizují například poruchy v podzemních potrubích s odpovídající přesností, která dokáže plynaře přivést na místa  ohrožení. Více o tom pověděl muž, který o tom v Transgasu ví nejvíce Petr Zajíček.

Za Zeměměřický úřad  o datech a mapových službách  Geoportálu Zeměměřického úřadu, dále o možnosti jejich využití v terénu a o cenové politice nejvíce pověděl Petr Dvořáček.

O své bakalářské práci zaměřené na využití GPS ve státní a veřejné správě se krátce v bloku věnovaném zkušenostem při uplatňování metod GPS zmínil  i student oboru KPÚ Fakulty životního prostředí ČZU v Praze Ondřej Šváb.Fotografie
Uvítání za spolupořadatele
David Jindra přednáší
Pohled do pléna semináře
Juraj z Bratislavy
Atraktivní účastnice semináře, absolventka ČZU
Ondřej Šváb z ČZU Praha
Petr Zajíček a GPS na plynovodu
Tomáš Sys a Lesy ČR
Zeměměřický úřad a Petr Dvořáček
Lidé z resortu ČÚZK
Vítěz z losování
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 161688