VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


6 desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce
Petr Skála - 9. leden 2012, 11:45:15

Při příležitosti šedesátého výročí příchodu vojenských zeměměřičů do Dobrušky vydala v roce 2011 Geografická služba Armády České republiky monotématické číslo Vojenského geografického obzoru, zaměřené na připomínku této události. A nejen jí.

Tato publikace je jedna z těch, která  je navrhována za publikaci roku 2011 vydanou v oboru  zeměmřictví v roce 2011.

Proč je vyjímečná ?  Prohlédněte si ji  na  odkazu    http://www.army.cz/scripts/detail.php?pgid=204
  

Vojenský geografický obzor číslo 2/2011 byl vydán ve formě sborníku se samostatnou přílohou. Ve sborníku byly publikovány vzpomínky pamětníků-dlouholetých a zasloužilých příslušníků služby na léta strávená v Dobrušce a na úkoly, které v rámci tehdejšího 2. Vojenského zeměpisného ústavu a pozdějšího Vojenského topografického ústavu plnili.

" Za povšimnutí stojí grafické zpracování sborníku. Od roku 2011 je sborník vydáván v novém grafickém zpracování a upravené struktuře, což vedlo k lepší přehlednosti a čtivosti. U většiny článků byl zvolen třísloupcový zlom a vhodným způsobem je používáno podkreslování textu barevným pozadím za účelem zdůraznění textu či oddělení jednotlivých rubrik sborníku, " uvádí pamětník a dlouholetý vojenský topograf Drahomír  Dušátko 

" Samotnému výročí se pak věnuje příloha sborníku s názvem Šest desetiletí vojenského zeměměřictví v Dobrušce ...a něco navíc. Příloha je napsána formou publikace-kompendia a nemá ambice být vědeckým ani historickým dílem. Publikace se orientuje spíše na laického čtenáře. Čtivou a poutavou formou poskytuje základní, stručný a logicky a přehledně strukturovaný průřez historií dobrušského zařízení. Dále publikace v převážné míře pojednává o rozhodujících činnostech dobrušského zařízení v oblasti zeměměřictví a geografického zabezpečení obrany státu. Ale nevěnuje se pouze zeměměřictví, " dodává recenzent publikace a důstojník v záloze Dušátko. 

" V roce 2011 si dobrušská posádka připomenula také 75. výročí svého vzniku. Proto autor přílohy využil této příležitosti a v úvodní části ji obohatil o kapitolu, pojednávající o vzniku vojenské posádky Dobruška, o výstavbě dobrušských kasáren a jejich obsazení před, v průběhu a po skončení 2. světové války, až do příchodu vojenských zeměměřičů v roce 1951. Publikace neopomíjí ani další změnu, která měla zásadní dopad na existenci a odbornou působnost dobrušského zařízení v jeho novodobých dějinách. Od roku 2003 je součástí dnešního Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu nově i odbornost „vojenská meteorologie“ a i když základní pracoviště Hydrometeorologické služby Armády České republiky nejsou dislokována v areálu dobrušských kasáren, byla publikace obohacena i o tuto oblast působnosti úřadu, " upřesňuje dále recenzent Drahomír Dušátko.  

Tady jsou jeho další postřehy ....

Vzhledem k dosavadní publikační tvorbě v Geografické službě armády České republiky, má publikace také několik „poprvé“:
- poprvé byla vydána ucelená publikace pojednávající o historii dobrušských kasáren od jejich vzniku do současnosti, bez ohledu na druh vojska, který kdy v nich sloužil;
- poprvé byly sesbírány a publikovány alespoň stručné životopisy všech velitelů, kteří od roku  1951 veleli dobrušskému zařízení;
- poprvé byly uceleně zdokumentovány a na grafických přehledech kladů mapových listů doloženy průběhy jednotlivých cyklů topografického mapování území Československa a České republiky;
- poprvé byly uceleně publikovány snímky letounů provádějících letecké měřické snímkování pro potřeby topografického mapování našeho území;
- poprvé byla vydána publikace o dobrušském zařízení, popisující její působnost v celé její dnešní šíři. 
 

Texty a informace otištěné v publikaci jsou vhodnou formou doplněny obrazovým materiálem – dobovými fotografiemi, ukázkami produktů, schématy apod.

Grafické zpracování a zlom snese přísná měřítka stanovená pro tvorbu publikací tohoto typu. Při kritickém posuzování zpracování tohoto díla nesmíme opomenout fakt, že publikace kompletně vznikla v podmínkách Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (sepsání rukopisu, redakce, grafické zpracování, zlom, tisk), který nedisponuje profesionálním pracovištěm s plně kvalifikovaným personálem a zkušenostmi v oblasti zpracování obdobných publikací.

I přesto se autorům v podobě Vojenského geografického obzoru 2/2011 podařilo vytvořit obsahově i graficky zdařilé dílo, které když nic jiného, poskytuje přehlednou a zajímavou formou informace o sedmdesátipětileté historii vojenství v Dobrušce, o šedesátileté historii zeměměřictví pro obranu státu v Dobrušce a také o novodobé působnosti dnešního Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

Recenze unikátní publikace vyšla za pečlivé spolupráce Drahomíra Dušátka, jemuž Český svaz geodetů a kartografů děkuje.

 Fotografie
Titulní stránka časopisu a knihy
Než rozevřete unikátní publikaci
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 158566