VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Pozvánka na seminář
Petr Skála - 20. říjen 2004, 08:44:09

PRAHA (20.10.2004) -

 

Katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze

Kartografická společnost ČR  a Společnost  pro fotogrammetrii a DPZ

 

si  Vás dovolují dne 2.11.2004 (úterý), od 15 hodin,

pozvat na odborný seminář z oblasti radarového mapování a blízké fotogrammetrie,

který se bude konat v budově Fakulty stavební ČVUT v Praze, místnost B 880 (8. patro budova B)

 

Program

 

Ing. Lena Halounová, CSc.

Nové poznatky v radarovém dálkovém průzkumu.

Habilitační přednáška určená pro posluchače doktorského studia oborů Geodézie a kartografie  a Inženýrství životního prostředí.

 Přednáška bude zaměřena na nejnovější vývoj při měření radary v oblasti tematického mapování a v oblasti polarimetrie a intereferometrie,

získané na konferencích EARSEL (Dubrovník, květen 2004), ISPRS (Istanbul, červenec 2004) a ENVISAT (Salzburk, září 2004).

 

 

Dr. Ing. Karel Pavelka

Geodetická expedice Nazca/Peru – záhadné kresby starých Inků

Poznatky z expedice HTW Dresden se spoluúčastí Fakulty stavební ČVUT v Praze (Dr. Pavelka). Největší grafický náčrtník světa

z období 500 let před Kristem až 500 let po Kristu. Figurální kresby - pavouk dlouhý 45 m, ještěrka 180 m, kolibřík aj.,

tajemné  soustavy přímých čar - prastarý astronomický kalendář nebo navigační systém mimozemských civilizací ?

Odkaz německé badatelky Dr. Marie Reicheové. Soudobé průzkumné, měřické a mapovací práce.

 

Garant akce : prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

 

Seminář je podpořen výzkumným záměrem MSM 210000007 „ Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii“.

 Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 10207