VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Digitální technologie v geoinformatice ...
Petr Skála - 18. říjen 2011, 17:52:35

PRAHA (18.10.2011) - Katedra mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze, dále Kartografická společnost České republiky  společně se Společností  pro fotogrammetrii a dálkový průzkum České republiky a s Kartografie Praha a.s. uspořádaly v sále budovy Stavební fakulty ČVUT v Praze konferenci nazvanou  DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFIINa konferenci se i  přes značnou propagaci šířenou tradičními informačními cestami mezi studenty zabývající se touto problematikou na specializovaných katedrách  několika vysokých škol přihlásily jen necelé dvě desítky posluchačů  a ještě méně přednášejících. Na významu konference to však nic neubralo, neboť z přihlášených a následně zaslaných příspěvků byl sestavený a následně  publikovaný sborník referátů, který je k dispozici ke stažení všem zájemcům o tuto problematiku. Tady je na něj odkaz   http://gkinfo.fsv.cvut.cz/images/2011_SVK_sbornik.pdf

který si v průběhu několika dnů po konferenci otevřely již desítky zájemců.

Vraťme se však do dějiště konference. Program moderovaný otcem zakladatelem konference Bohuslavem Veverkou  měl pevný řád. Po každé prezentaci byl přednášející vystavený palbě otázek zejména z řady porotců, jež pak měli rozhodnout o pořadí a věcných cenách. Porota ve složení:  Doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc. - předseda Kartografické společnosti České republiky, Prof. ing. Bohuslav Veverka, DrSc. – katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze, Doc. Ing. Lena Halounová, CSc. – katedra mapování a kartografie FSV ČVUT v Praze,  Ing. Milada Svobodová – ředitelka Kartografie Praha a.s.,  Ing. Petr Skála - v té době už bývalý pedagog a  Ing. Václav Slaboch, CSc. – bývalý ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech měla poměrně složitou úlohu, neboť příspěvky byly hodnotné a nejrůzněji zaměřené.
Ostatně to můžete posoudit sami, když si je vyhledáte a některé přečtete ve Sborníku. Seznámíte se s možnostmi zpřístupnění Müllerových map Čech a Moravy na internetu, dále s moderním způsobem  modelování měst CityGML nebo s využitím moderních metod kartografie při výzkumu historických rytin. Proberete se studií  a hodnocením  Palackého mapy Čech z roku 1847, digitálními  glóby a  grafickým  uživatelským  rozhraním pro tvorbu mapových výstupů v systému GRASS. Na konferenci byla uveřejněna i práce popisující prostorovou distribuci ekonomických aktivit na Ostravsku nebo metody vizualizace klimatických map na webu a Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů. Jaksi mimo rámec programu stojí za pozornost ještě práce popisující různé pohledy na vymezení hranic světadílů.

Nu a jak rozhodla porota ?

Nejlepší byla vyhodnocena  Ing. Jakubem  Havlíčkem  z  Fakulty stavební ČVUT odpřednášená práce: Zpřístupnění Müllerových map na internetu. Pomyslnou stříbrnou medaili převzala trojice studentů Bc. Kamil Novák, Bc. Eliška Vajsová, Bc. Johana Zacharová, reprezentující Fakultu  životního prostředí  UJEP v Ústí nad Labem prácí: Informační systém Severozápadních Čech pro správu historických mapových podkladů. Třetí pak skončil  Ing. Tomáš Janata z   Fakulty stavební ČVUT - za práci:  Využití moderních metod kartografie při výzkumu historických rytin. Zvláštní ocenění poroty převzal  Mgr. Lukáš Herman z  MU Brno, Přírodovědecká fakulta za práci: CityGML - moderní způsob modelování měst.

 

 

"Je to první ročník konference a věřím, že určitě ne poslední. Termín jsme vybrali úmyslně na podzim, aby bylo možné vydaný sborník prostudovat za dlouhých zimních večerů," uzavřel konferenci neúnavný propagátor nových technologií v kartografii a poznávání kouzla starých map  Bohuslav Veverka.  

 

 

 Fotografie
Část poroty před vyhlášením výsledků
Držitelé diplomů za druhé místo
Držité diplomů ...
Porota před verdiktem
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 289474