Zpráva z 35. jednání Rady hl.m. Prahy, jež proběhlo 18. října 2011 je strohá ...

 

Návrh na redukci počtu středních škol je podle Weinerta navržen na základě analýzy reálné potřebnosti počtu míst v jednotlivých oborech vzdělání tak, aby byl zachován i poměr oborů maturitních a oborů s výučním listem. „Pokud by zřizovatel v souladu se školským zákonem nepřistoupil k usměrňování otevírání tříd prvních ročníků, naplňovala by se kapacita škol u gymnázií a uměleckých škol, jejichž absolventi by se na trhu práce těžko uplatnili. Na druhé straně  některé střední odborné školy zaznamenávají úbytek žáků, “ uvedl náměstek.

Z počtů volných míst na středních školách zřizovaných hlavním městem pro letošní školní rok vyplývá, že pro 6 567 žáků odcházejících z devátých tříd základních škol bylo v prvních ročnících středních škol k dispozici takřka 10,5 tisíce volných míst. Město předpokládá, že snížením počtu škol ušetří z rozpočtu až devět milionu korun.

K 1. červenci příštího roku se má sloučit Střední odborná škola logistických služeb z Učňovské ulice v Praze 9 se Střední školou elektrotechniky a strojírenství  v Jesenické ulici v Praze 10 a ponese nový název  - Střední škola elektroniky a strojírenství. Sídlit bude v Jesenické ulici. „Počet žáků střední odborné školy trvale klesá, v současné době je kapacita využívána z necelé poloviny. Po sloučení škol bude výuka zachována v plném rozsahu,“ konstatoval náměstek Weinert.  

Sloučení čeká rovněž Střední průmyslovou školu zeměměřickou v ulici Pod Táborem v Praze 9 se Střední průmyslovou školou stavební J. Gočára v ulici Družstevní ochoz v Praze 4. Nově se bude jmenovat Střední průmyslová škola stavební a zeměměřická Josefa Gočára. Důvodem sloučení je fakt, že na obou školách výrazně klesají počty nově přijímaných žáků.

„Žáci se od příštího školního roku budou vzdělávat ve škole, která má po technické stránce kvalitně vybavené učebny, do rekonstrukce školy se investovalo od roku 2003 takřka 48 milionů korun. Po sloučení škol tak bude objekt v ulici Družstevní ochoz plně využíván,“ řekl náměstek Weinert

Radní včera schválili také sloučení Středního odborného učiliště gastronomie se sídlem v ulici U Krbu v Praze 10 a Středního odborného učiliště potravinářského v Písnici. „Veškerá práva a povinnosti přejdou na SOU gastronomie v ulici U Krbu, obor řezník – uzenář bude převeden na SOU gastronomie se sídlem v Praze 9, v ulici Za Černým mostem,“ shrnul Weinert. SOU gastronomie má dlouholetou tradici, letos oslaví 125. let od svého založení, od Asociace hotelů a restaurací ČR získalo ocenění Škola roku 2010.

 

Napsali jsme dříve ...

http://vimevite.cz/index.php?page=1&ida=833