VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Vyhořelá Petrova bouda je na mapách jako bývalá
Petr Skála - 8. srpen 2011, 10:51:08


Před několika dny byla požárem zničena Petrova bouda v Krkonoších.

Je tato skutečnost tak vážná, že při aktualizovaném vydání turistické mapy, případně topografické mapy nebo jiné mapy, která zobrazuje tuto stavbu, na její současný stav upozorníte popisem nebo změněnou mapovou značkou ?
 Jelikož už před čtyřmi lety byla tato bouda pro veřejnost uzavřena, byla i tato skutečnost v podobě nějakých upozornění na mapě uvedena ? 

Tak jsme se zeptali v době prázdnin a dovolených zástupců kartografických firem a některých pedagogů na jejich názor nebo jejich zákroky na mapách. Postupně zveřejňujeme  jejich odpovědi a reákce ..
 

 

" Máme v tisku mapu Krkonoš list 35, která byla předána do tiskárny  dva  dny poté, co bouda vyhořela. Stačili jsme do mapy dát
poznámku. U bývalé Petrovy boudy jsme  do té doby  měli uvedeno mimo provoz,"
poznamenal obratem Josef Rančák z Geodezie on Line
 
 " Po dobu trvání Petrovy Boudy byla v mapách jako existující bouda. Po požáru byla  bezprostředně v digitální databázi označena jako
býv. Petrova Bouda bez ikony ubytovacího zařízení. V  novém vydání mapy, která vyjde po  vyprodání stávajícího, bude již aktuální stav. Bohužel není v silách našeho vydavatelství sledovat nájemní vztahy a funkčnost všech ubytovacích zařízení a tak v mapách není poznámka, zda-li jsou tato zařízení  mimo provoz,"
 Jarmila Němečková, Žaket Praha 

" V naší aktualizaci turistických map nebyla již Petrova bouda vyjádřena značkou znázorňující veřejnou restauraci, hostinec. Po jejím vyhoření stávající symbol nahradíme symbolem zbořeniště, "  Bohuslav Haltmar, TOPOGRAF spol. s r. o.


 " Na našich mapách v měřítku 1:25 000 poslední vydání je označena Petrova bouda popisem - mimo provoz", Jiří Rohlík,  ROSY Mělník.  
 

" Situaci kolem vyhořelé stavby sledujeme a v našich mapách jsme tuto skutečnost označili následovně:
- dříve, i když Petrova bouda nefungovala, byla v mapě označena jako horská chata s uvedením jejího názvu,
- po požáru jsme značku horské chaty zrušili a uvádíme pouze místopisný název "býv. Petrova bouda" a budeme čekat, co zde vznikne,
- v textové části tur. mapy mapy pak máme uvedenou skutečnost o Petrově boudě popsánu,
- ostatně na turistické  mapě 1 : 50 000 již tyto skutečnosti jsou uvedeny," Jiří Vopařil, redakce SHOCart
 
" Mapová data společnosti freytag & berndt jsou neustále aktualizována odpovědnými redaktory a jistě se v aktualizovaných vydáních outdoorových map či ve vydáních nových titulů (ať už mapových či průvodcovských knižních) neobjeví dnes již zastaralá informace o Petrově boudě v Krkonoších. Na mapě se objeví, že zde v minulosti tato chata stála," Jakub Zmrzlik,  freytag & berndt
 
" Krkonošské boudy jsou zobrazeny nejen v turistických mapách, ale i v topografických mapách, které v podobě základních map jako státní mapová díla vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) v měřítkové řadě 1:10 000 až 1:200 000. Zobrazeny jsou mapovou značkou budovy, případně bloku budov doplněnou jménem a zkratkou druhového označení "b.". Ještě v měřítku 1:50 000 jsou zobrazeny mnohé pojmenované krkonošské boudy, v měřítku 1:200 000 pak už jen ty nejvýznamnější, mezi nimi i Petrova bouda. Ze základních map se uživatel nedozví, zda je bouda otevřena či uzavřena pro veřejnost, takové informace nejsou jejich obsahem. Zničení Petrovy boudy se do základních map promítne změnou mapové značky, bude zobrazena jako "zničená budova, rozvalina" s půdorysem vymezeným přerušovanou čarou na místo nynější plné. Aktualizaci základních map zajišťuje Zeměměřický úřad v cca 5-6 letém cyklu, nejpozději za 3 roky se změna objeví na ortofotech a v Základní bázi geografických dat České republiky. Pro vyhledání Petrovy boudy lze využít aplikaci mapového okna či Geoprohlížeče Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz/), schválené jméno pro popis v mapách je "Petrovka". Zmizelé objekty mohou být v mapách zachovány v podobě jména pozemkové trati, příkladem je "U bývalé Obří boudy" v Základní mapě České republiky 1:10 000. V případě Petrovy boudy je ale myslím předčasné nevěřit v její obnovu,"  Danuše Svobodová, Zeměměřický úřad Praha

 Fotografie
V mapě Geodezie on Line  vyhořelé Petrovy boudy
Josef Rančák převzal diplom za Tourmap 2011
Petrova bouda na mapě firmy SHOCART
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 131761