VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Mapou roku 2010 Atlas krajiny České republiky
Petr Skála - 13. květen 2011, 03:16:37

PRAHA (13.5.2010) -   Kartografická společnost České republiky vyhlásila první den konání  veletrhu Svět knihy Mapy roku 2010. Třináctý  ročník této soutěže  byl ve znamení nejrůzněji tématicky zaměřených kartografických děl. V kategorii atlasů a souborů map zvítězil Atlas krajiny ČR  financovaný  MŽP České republiky a zpracovaný mnohapočetným kolektivem řízeným z  Výzkumného  ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.  


 V této kategorii byla velká konkurence. Vždyť mezi nominovanými díly byly rovněž  Kapesní atlas světa z Kartografie Praha, dále edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 vydávaná společností Geodézií On Line a soubor  Svědectví map – lesní mapy vydaný Národním zemědělským  muzeem Praha.

V další kategorii samostatných mapových děl se stala v konkureci  turistických map vítězem turistická mapa Pomezí Krkonoš a Jizerských hor vydaná ve vydavatelství  ROSY. Ani v této kategoii to porotci neměli snadné, neboť i další nominané mapy   CHKO Český ráj a  Cykloráj Ralsko od Geodézie On Line, dále  Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 a  rybářská mapa - Jižní morava od společnosti SHOCart, splňovaly  všechna kritéria.

V  kategorii digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byla oceněna  Historická ortofotomapa ČR  připravena společností GEODIS BRNO.

Zatímco v kategorii  školních produktů nebyla oceněněna žádná díla, v kategorii výsledků studentských prací byla v konkurenci děl z pěti vysokých škol za nejlepší  vyhlášena práce  Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace  obhájena Zuzanou Zapletalovou na  Univerzitě Palackého v Olomouci.  

Nad rámec nominací v jednotlivých kategorií  byla  komisí  pro soutěž Mapa roku 2010  udělena ještě  dvě  zvláštní ocenění. První zvláštní ocenění převzali tvůrci mapového  souboru Svědectví map – lesní mapy vydaným  Národním zemědělským  muzeem a na němž spolupracovali  mimo jiných i iniciátoři  souboru Ivan Roček z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Petr Fencl z NZM. "Je to v pořadí již třetí soubor, který je obdivovaný tuzemskými i zahraničními historiky, lesníky, kartografy a krajináři," pochlubil se Petr Fencl z NZM.  Čestné uznání bylo uděleno rovněž  společnosti SmartGIS za Komplexní mapy veřejné dopravy.      

 

 

 


NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2010

 


O titul Mapa roku 2010 bojovalo celkem 75 produktů, které do soutěže přihlásilo 28 producentů z celé České republiky.

Počet přihlášených produktů dle kategorií:
Kategorie (Počet přihlášených produktů)
Atlasy, soubory a edice map (14)
Samostatná kartografická díla (33)
Kartografická díla pro školy (1)
Kartografické výsledky studentských prací (13)
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu (14)


NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:
• Kapesní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
• Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
• Edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Svědectví map – lesní mapy (Národní zemědělské muzeum Praha)

V kategorii Samostatná kartografická díla:
• Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY)
• CHKO Český ráj (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Cykloráj Ralsko (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
• Jižní Morava, rybářská mapa (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
• Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.)
• Komplexní mapa veřejné dopravy v Českých Budějovicích (SmartGIS, spol. s r. o.)
• Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace (Stanislav Popelka)
• SmartMaps Office – Mapový IS pro PC, verze 2.2.0 (PLANstudio, spol. s r. o.)
• Časové animace starých map (Martin Mikloš)

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
• Vývoj toponym na starých mapách (Klára Brašnová)
• Časové animace starých map (Martin Mikloš)
• Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ (Jiří Sedoník)
• Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Zuzana Zapletalová)

Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku

 


 

 

 

            NAPSALI JINDE                                                                      NOVINKY.CZ

 http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/831-4453-mapami-roku-2010-atlas-krajiny-cr-a-turisticka-mapa-pomezi-krkonos.html

 

 PRVNIZPRÁVY.CZ

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/business/mapou-roku-2010-atlas-krajiny-ceske-republiky/

 

 HORYDOLY.CZ

http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=13527

 

 CTPRESS.CZ

http://czechtravelpress.cz/tiskove-zpravy/272-mapou-roku-2010-atlas-krajiny-eske-republiky.html

 

 AGROWEB.CZ 

 http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Uspech-Atlasu-krajiny-CR__s43x56176.html

 

 

 

 


 

 

 

 Fotografie
Držitelé cena Mapa roku 2010
Diplom za mimořádné dílo Svědectví map-lesní mapy
Atlas životního prostředí ČR
Jiří Rohlík - držitel diplomu Mapa roku 2010
Svědectví map - lesní mapy
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 141008