VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Nominace titulů Mapa roku 2010
Petr Skála - 5. květen 2011, 01:51:19

PRAHA (28.4.2011) - Na území Českého vysokého  učení technického v Praze zasedala Komise Kartografické společnosti hodnotící Mapu roku 2010. Komise se sešla po delším čase opět v plném počtu a většinu času hodnotila kartografickou produkci loňského roku .  Přesto v diskusi kromě hodnocení kartografických děl  padlo i  mnoho zajímavých poznatků k samotné soutěži, k soutěžícím příspěvkům a dodržování pravidel. Není bez zajímavosti, že se o jednom titulu  dokonce hlasovalo, zda má být zařazen do soutěže, neboť dílo nesplňovalo  některé požadavky, kterým byly neprokazatelná dostupnost díla na českém trhu  a vydání díla v jiném než v  hodnoceném roce 2010.  Podívejte se na seznam komisí nominovaných titulů ...Vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010


Kartografická společnost České republiky  zve na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Mapa roku 2010, které se koná na veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti ve čtvrtek 12.května 2011 od 13 hodin (v Literárním sále).


NOMINACE NA OCENĚNÍ MAPA ROKU 2010

Odborná komise pro soutěž Mapa roku zhodnotila kartografická díla vydaná v roce 2010, určila nominace v jednotlivých kategoriích, vyhodnotila vítěze a udělila zvláštní ocenění. V pořadí již 13. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku tak zná své vítěze, kteří budou vyhlášeni v rámci veletrhu Svět knihy na Výstavišti Praha.


O titul Mapa roku 2010 bojovalo celkem 75 produktů, které do soutěže přihlásilo 28 producentů z celé České republiky.

Počet přihlášených produktů dle kategorií:
Kategorie (Počet přihlášených produktů)
Atlasy, soubory a edice map (14)
Samostatná kartografická díla (33)
Kartografická díla pro školy (1)
Kartografické výsledky studentských prací (13)
Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu (14)


NOMINACE NA TITUL MAPA ROKU 2010:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map:
• Kapesní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)
• Atlas krajiny ČR (MŽP ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví)
• Edice turistických a cykloturistických map 1 : 25 000 (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Svědectví map – lesní mapy (Národní zemědělské muzeum Praha)

V kategorii Samostatná kartografická díla:
• Pomezí Krkonoš a Jizerských hor (ROSY)
• CHKO Český ráj (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Cykloráj Ralsko (Geodézie On Line, spol. s r. o.)
• Labská stezka, Drážďany – Praha, dálková cyklotrasa 1 : 60 000 (SHOCart, spol. s r. o.)
• Jižní Morava, rybářská mapa (SHOCart, spol. s r. o.)

Kategorie Kartografická díla pro školy
Z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů v této kategorii nebyly nominace vyhlášeny.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty:
• Historická ortofotomapa ČR – portál (GEODIS BRNO, spol. s r. o.)
• Komplexní mapa veřejné dopravy v Českých Budějovicích (SmartGIS, spol. s r. o.)
• Analýzy viditelnosti a jejich vizualizace (Stanislav Popelka)
• SmartMaps Office – Mapový IS pro PC, verze 2.2.0 (PLANstudio, spol. s r. o.)
• Časové animace starých map (Martin Mikloš)

V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány tyto produkty:
• Vývoj toponym na starých mapách (Klára Brašnová)
• Časové animace starých map (Martin Mikloš)
• Multimediální hudební mapa ČR pro ZUŠ (Jiří Sedoník)
• Analýza vývoje města Olomouce pomocí územních plánů a jeho vizualizace (Zuzana Zapletalová)

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2010 udělila nad rámec cen udělovaných v rámci jednotlivých kategorií dvě zvláštní ocenění.

Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku

V Olomouci dne 4. května 2011

Mgr. Alena Vondráková – mail: alena.vondrakova@upol.cz, telefon: 604 402 502

Kartografická společnost ČR
 Fotografie
Komise společně s předsedou KS ČR
Zapisovatelkou místo Aleny byla Bětka z Olomouce
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 128060