VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Zeměměřiči dvacet let samostatně podnikají
Petr Skála - 29. duben 2011, 19:43:04

V největším sále budovy  České vědeckotechnické společnosti v Praze na Novotného lávce se sešlo poslední dubnový pátek téměř  200 zeměměřičů, kteří nejdříve vyslechli několik referátů zařazených do programu konference a  tématicky zaměřených  pro  úředně opravněné  inženýry, pak však diskutovali například o možnostech  zřízení  zeměměřické komory ze zákona  nebo o  možnostech dalšího pracovního využití více než dvacet let samostatně působících českých geodetů.

 Obor zeměměřictví si rozhodně zaslouží větší popularizaci na veřejnosti než má doposud. Je proto nutné vyžadovat provádění geodetických prací výhradně odborně vzdělanými a zkušenými zeměměřiči, jež nikdo s jinou profesí nemůže nahradit, dále upozorňovat na význam účasti geodetů u některých stavebních, projekčních a dalších činností a nezanedbávat ani vystupovaní geodetů na veřejnosti. Zeměměřič by měl do prostoru měření vcházet hlavních vchodem a nepřelézat plot," poznamenal předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře a dodal, že si nemyslí, že by ke zvýšení společenského postavení geodetů a celého oboru výrazně pomohlo zřízení profesionální komory.  

  "Za dvacet let  se obor zeměměřictví výrazně změnil. Došlo k úsporám pracovních sil, neboť současné  přístroje  umožňují   stejnou metodu, kterou dříve  prováděly  až tři osoby, zvládnout pouze   jednou.  Je pravda, že  tyto přístroje jsou nákladnější a když uvážíme, že rozvoj  oboru ovlivnila i krize, při které se méně staví a investuje se i méně  do služeb pro veřejnou správu, je zřejmé, že v této době je na trhu více zeměměřičů než je pro ně tady pracovních příležitostí.  Bohužel prodáváme mnohdy výkony pod cenou nebo za produkt někteří vydávají něco jiného, než  mělo  být předáno zákazníkům," řekl kriticky mimo jiné předseda Českého svazu  geodetů a kartografů Václav Šanda.         

"Obvykle se při výkladu historie oboru začíná slovy ...  již staří Římané. Já tak nezačnu, neboť tradice oboru zeměměřictví začala  ještě v době před starým Římem," tak zahájil exkurzi do historie uznávaný znalec historie zeměměřictví a autor mnoha publikací Pavel Hánek, který ostatně sám pak na příkladech z historie dokumentoval, že zeměměřici vždy bojovali o lepší společenské i finanční uznání a proto se od pradávna  sdružovali do spolků a odborných asociací . 

Ne ve všech státech Evropské unie však mají tyto problémy. "Například ve Francii má samostatná organizace podobná komoře velké pravomoce," poznamenal mnoho let v zahraničí působící zeměměřič Milan Kocáb.   Francouzi obor řídí prostřednictvím  regionálních  samospráv, které provádějí mimo jiné i pravidelné analýzy trhu a cen, jež by měly být v kraji obvyklé za podobné  práce. Vše je zdvůvodněné tím, že  zeměměřiči zde mají rovněž i velkou odpovědnost za provedné práce. Ta odpovědnost je však  naprosto stejná jako i u českých zeměměřičů.

 

Zeměměřiči pracují nejenom v soukromé praxi, ale jsou i ve státní správě zejména v rezortu úřadů  a pracovišť   katastru nemovitostí. Stopy jejich práce  najdeme  za stovkami  tisíc do katastru nemovitostí zařazených vkladů, záznamů, geometrických plánů  a poskytnutých informací.

Přední znalec oboru zeměměřictví   Jan Vondraš byl ve své poznámce konkrétní. "Aby jednou za sto let v České republice došlo k obnově katastru nemovitostí, bylo by potřeba každým rokem zaměřit a zpracovat  alespoň 131 katastrálních území," připomněl náročnost a rozsáh prací, na nichž by se měli zeměměřici především uplatnit.

V diskusi zazněla i poznámka porovnávající práci zeměměřičů s praxi kominíků.  "Kominící nemají komoru, mají jen svůj cech a přesto mají dostatek  práce zásluhou své kontrolní činnosti. Vydají se do obce, tam zkontrolují u pěti domků komíny, všem naúčtují cestovné, k   tomu  poplatek 300 korun určený právní normou a mají vystráno. Pokusme se o podobné  prosazení povinností vlastníků nemovistostí, aby  každoročně za přítomnosti zeměměřiče a sousedů provedli  očištění bodů označujících    hranice mezi pozemky. Vždyť před staletími tato povinnost byla skutečně stanovena a když při ní otec nafackoval svému synkovi, aby si pamatoval, kde má mezníky mezi pozemky, dostal na pamětnou."

Problematika oboru je trochu vážnější než poznámka o očiťování mezníků.

Čeští zeměměřici jsou zásluhou své dlouholeté činnosti v mezinárodních organizacích jako je například FIG a další uznávaní. Na práci zeměměřiče držitele mnoha ocenění za svojí práci Václava Slabocha a Milana Klimeše nyní navázal Robert Šinkner, který je předsedou jedné z deseti komisi FIG a zrovna té, která je zaměřena na ekonomiku, o níž se zrovna při připomínce dvaceti let samostatné činnosti v ČR na setkání hovořilo nejvíce.

 

  Napsali  jinde ...                                                                                                              

 

Novinky.cz  

 SKÁLA,P.:   Zeměměřiči bojují za větší uznání své práce již dvacet let      (1.5.2011)              klikni a uvidiš !!!

 

   VIMEVITE.CZ    

SKÁLA,P.:   Očišťování bodů       (1.5.2011)        Fotografie
Podkaldy ke konferenci v rukou jedné geodetky
Robert Šinkner a Karel Večeře
Pohled do sálu v popředí Pavel Hánek
Jan Fafejta a Václav Šanda
Pohled účastníků konference z okna na Karlův most
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 135031