VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Petr Skála - 12. říjen 2004, 16:17:44

PRAHA (12.10.2004) -  Pracovní úraz – je jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které byly fyzické osobě (zaměstnanci, studentovi) způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, přičemž pracovním úrazem není úraz, který se osobě přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. Pracovním úrazům lze předcházet seznámením se s touto problematikou. 

 Motto: Pravidla o bezpečnosti práce jsou psaná krví

BOZP – Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci 

Vlivy pracovních úrazů

a) mechanické (chyby technických zařízení, např. vadná nivelační lať, uvolněná noha stativu, letící olovnice, dopravní nehoda) 

b) teplotní (omrzliny, popáleniny)

c) chemické (působení žíravin na kůži, stříknutí spreje nebo laku do očí)

d) vliv ze záření (rentgenové, laserové, včetně z úpalu a z úžehu)

e) vliv živočichů (cvičení z geodezie, nechápající místní obyvatelstvo, toulavý agresivní pes, přítulná slintající liška, rohatá kráva, přisáté klíště)

f) živelné pohromy (blesk, zemětřesení, povodně, zával domu)


Je dobré vědět, že

evidence (hlášení) úrazu se provádí u vedoucího cvičení nebo přednášejícího zápisem do knihy úrazů, bez ohledu na následnou pracovní neschopnost.

Vím, že

při cvičení z geodezie nesmím používat alkohol, drogy a nesmím kouřit. Kouřící studenti nebo studenti pod vlivem alkoholu a drog po zjištění budou vedoucím cvičení z něho bez omluvy vyloučeni.

Rady, jak předejdu úrazům 

* Při práci nikdy necouvám, zejména, když držím výtyčku, lať nebo konec pásma! Možnost propadnutí do jámy, pád ze svahu. 

* Při přenášení pomůcek (vytyčky, stativy) sleduji, kam směřují jejich hroty! Možnost probodnutí břicha, vypíchnutí oka. 

* Při práci s jinými pomůckami (nivelační latě) zase sladuji, kam až sahá jejich konec! Možnost rozbití okna, připojení se k elektrickému vedení.

* Pomůcky opatřené hroty (výtyčky, jehly) neházím, ale podávám hrotem od těla pomůcku přijímajícího kolegy! Možnost probodnutí.

* Zvýšenou opatrností se vyvaruji nečekanému pádu nivelačního přístroje ze stativu, přejetí pásma koly auta či ztracené krabici od teodolitu.Cvičení z geodezie přežijete, budete-li vždy ve střehu.Fotografie
Tak, takhle  mačetu nedržíme !!!
Záludnosti v lese šlahouny šípkových prutů
Nevhodná obuv do terénu
Nešermovat !!!
Pozor na zvířata - nehladit
I Michalka ví, že nesmí přejet natažené pásmo !
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 5 / 9587