VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Šestnáctkrát o historii geodezie a kartografie
Petr Skála - 18. prosinec 2010, 21:25:47

PRAHA (15. 12. 2010) -  Budova Národního technického muzea sice ještě není pro veřejnost otevřena, přesto se z ní  třetí prosincovou středu  ozýval potlesk a to celkem nejméně šestnáctkrát, neboť přesně tolik bylo ve zdejším kinosále předneseno na Sympoziu z dějin geodezie a kartografie příspěvků, jež se tématicky vešly do názvu odborné akce. Ta se ostatně v dosahu technických unikátních exponátů  konala již po jednatřicáté a proto  bylo sympatické, že se po třiceti letech od uspořádaného prvního ročníku aktivně zúčastnili i badatelé  mladší třiceti let. 

 

 

 

Sympozium bylo věnováno mnoha osobnostem oboru jako například     Františkovi  Maškovi, který se proslavil poválečnou publikací o pozemkovém  katastru, nebo dalšímu Františkovi  Antonínovi  Gerstnerovi, který se proslavil coby  profesor praktické geometrie a stavitel prvních železnic v Čechách, Rakousku a Rusku. Více než osmdesát účastníků sympozia se více dozvěděli i o   kartografovi  Gustavovi  Süssemilchovi a rovněž o  Jaroslavovi  Pantoflíčkovi, což si přišel poslechnout i vnuk  zakladatele československé geodézie a kartografie.

Dále se probíraly významné činnosti jako  například  Topografické mapovaní  v letech  1951–1971 a geodetické práce ve vojenské zeměpisné službě československé a české armády.  Důležitou práci pro zachování dokumentů provádí vědeckovýzkumné pracoviště ve Zdibech, kde v digitalizačním centru  starých kartografických děl  střediska vědeckotechnické instituce  na ojedinělém stolním skeneru zdejší odborníci dokáží malé technické zázraky.    Přednáška nazvaná: "   Česká exonyma používaná v minulosti a dnes " připomenula posluchačům vývoj při přepisování především názvů zahraničních sídel. Pokud si myslíte, že na rubových stranách map  nic není, mýlíte se. Patnáct minut jsme v  NTM poslouchali, čím vším  v minulosti dokázali kartografové obohatit druhou stranu kartografických děl, což bylo probádáno na České zemědělské univerzitě.  

Hovořilo se rovněž i o  hornických mapách, geografické bibliografii, o edičním zpracování textových komentářů k sekcím I. vojenského mapování i o vývoji  mapového obrazu Českých Budějovic. Příspěvek plný samých zajimavostí se nazýval :  " K čemu také posloužily mapy?"  Lehmannova  teorie  zobrazování topografického povrchu šrafováním  byla prostudována podrobně na ZČU v Plzni přímo z  orginálního tisku  napsaného švabachem. Padesát let uplynulo od vydání prvního z celkových  třiceti dílů unikátního souboru map nazvaného Poznáváme svět a i o tom bylo referováno.

Přednášejícími byli profesoři, docenti, asistenti a doktorandi z Českého vysokého učení  technického v Praze,  Masarykovy univrzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni, České zemědělské univerzity v Praze, Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici   i Jihočeské univerzity v Českých  Budějovicích, dále z Historického ústavu Akademie věd České republiky,  VÚGTK Zdiby a Zeměměřického úřadu. Mezi účastníky odborného setkání  byli rovněž  bývalí špičkoví vědci ze specializovaných pracovišť, které tu měli svoji reprezentaci  zastoupenou třemi řediteli vědeckovýzkumné základny Miroslav Mikšovský, Mroslav Roule a Václav Slaboch.Fotografie
Milan Talich diskutoval
Tomáš Grim se svým Poznáváme svět
Sčot se v zeměměřictví nepoužíval proto zaujal
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 3 / 5518