VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Smutná zpráva
Petr Skála - 17. prosinec 2010, 13:26:04

Rada Českého svazu geodetů a kartografů s litostí oznamuje smutnou  zprávu. V pondělí  13. prosince 2010 ve věku nedožitých 83 let zemřel  Ing. Slavoj Kádner, CSc. Dlouholetý činovník Československé  vědeckotechnické společnosti se narodil  30.1.1928. Absolvent  zeměměřického studia na ČVUT v Praze z roku 1951 byl na veřejnosti  znám jako význačný pracovník inženýrské geodézie a bývalý hlavní  geodet rezortu Federálního ministerstva dopravy, kde působil od roku  1965 do začátku devadesátých let minulého století. Krátký čas po roce 1990  byl zaměstnán i na tehdejším Českém úřadě geodetickém a  kartografickém. Prosazoval neúspěšně ustanovení ze zákona  odborné komory pro profesionální zeměměřiče vázaným na povinné členství. O svém snažení s odstupem času publikoval  několik článků, jež vyvovaly diskusi, která pouze potvrdila, že historie oboru  po roce 1990není  dodnes dostatečně zdokumentována, natož kvalifikovaně  zhodnocena v té době  neangažovanými   nezávislými   odborníky. 

   Významná byla  činnost Slavoje Kádnera v odborných zkušebních  komisích, jež přisuzovala zeměměřičům možnost se prokazovat průkazem například odpovědného geodeta.  V Československé vědeckotechnické společnosti byl dlouhou dobu členem Ústředního výboru Společnosti geodézie a kartografie a aktivním pořadatelem konferencí železniční geodézie. Po roce 1989 se stal spoluzakladatelem a prvním předsedou Komory geodetů a kartografů. Byl  autorem řady publikací a spoluautorem knihy "Železniční geodézie".

 Fotografie
Parte
Seneca
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 134659