VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Vánočka se krájela opět ve Zdibech
Petr Skála - 17. prosinec 2010, 03:40:26

ZDIBY (16.12.2010) - Tradiční setkání zeměměřičů  z řad převážně domácí vědecké, úřednické, komerční  a akademické odborné veřejnosti  ve zdech zdibského výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického bylo jako každý rok příjemné a milé.  Ředitel VÚGTK Zdiby v.v.i. Karel Raděj neměl vůbec snadnou úlohu, když chtěl pozdravit všechny přítomné a dělal to skutečně důkladně tušíce, že při přivítání všech ředitelů osloví tak  najednou každého pátého účastníka a při přivítání všech bývalých pracovníků ústavu osloví najednou každého třetího návštěvníka.  Aby trochu poklesl věkový průměr přítomných, tak  na předvánoční  zeměměřické setkání přišla správnou atmosféru  mezi geodety navodit mrňata ze zdibské mateřské školy. Vystoupení Anety, Lindy, Karlíka, Petry, Denise, Petra, Marka, Káji  a Markéty mělo úspěch a tak jejich  každý pěvecký, recitační a v jednom případě i taneční příspěvek provázel potlesk. 

Půvabný byl i závěr, při kterém došlo k historickému okamžiku. Ve Zdibech si v budově vědeckotechnické instituce podali totiž ruce dva ze tří, kteří jsou v obci za Prahou v pozici ředitelské  a navíc to učinili ještě za přítomnosti většiny svých podřízených nebo svěřenců. To se stalo, když ředitelka mateřské školy Marie Snopková s nejmladším kolektivem v obci si stiskla ruce s ředitelem VÚGTK s Karlem Radějem, za nimž v tu chvíli  stál kolektiv vědců a techniků.

Pár slov pronesli i ti, na kterých je ústav nejvíce závislý, což je předseda zakladatelské organizace  ČÚZK Karel Večeře  a předseda Dozorčí rady v.v.i.  Karel Štencel. "Musíte se snažit pane správče," prohodil jako ve zfilmovaném Hrabalově příběhu s úsměvem náměstek Štencel. Při bilancování roku se nejčastěji   hovořilo o digitalizaci katastru a skenování terénu pro výškopis.  Tradičního rozkrojení vánočky se tentokrát ujali výhradně jen  Karlové v pořadí Večeře předseda ČÚZK, dále jeho náměstek  Štencel, a nakonec sám domácí ředitel  Raděj. 

Chvíli jsme se zdravili s kormidelníky rezortu ČUZK, s bývalými i současnými  předsedy  řediteli několika  katastrálních úřadů, inspektorátů, VÚGTK  a známých  vědců, představitelů profesních organizací a společností,  profesorů, docentů a dalších neméně slavných  pedagogů, reprezentantů úspěšných zeměměřických kanceláří a firem proslulých svými  službami a hlavně produkty, jež běží ve vašich  počítačích, dále    tu byli i legendární osobnosti oboru.  Mrkněte se proto ještě  na pár snímků z tohoto setkání, jež jsou dílem editora tohoto webu Petra Skály.    

        Bylo nám opět ctí osobně pozdravit například Václava Slabocha, který tato zeměměřická setkání před lety vymyslel na neutrální půdě jen kousek za Prahou, který převzal čestné uznání  České vědeckotechnické  společností za svoji činnost.

Odkazy  na předchozí krájení vánoček ...

 Vánočka 2009

Vánočka 2008

 

 


 Fotografie
Dobré výsledky
Karel první
Karel druhý
Karel třetí
Poválační žíjící předsedové ČÚZK nebo ještě ČÚGK
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 6693