VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Hurá na Sympozium NTM také a kartografii
Petr Skála - 13. prosinec 2010, 21:24:43

Tradiční  prosincové SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE  se koná v budově muzea ve středu

15. prosince 2010  od 9. 00 hodin.

Zve Vás na setkání s vědou, s badateli a se zajímavými tématy k přemýšlení.

 XXXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

 

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7

Dopolední program

předsedá doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. (ČVUT, Praha)

9:00 Zahájení sympozia

9:10 Václav Nejedlý (Praha)     František Mašek a pozemkový katastr

9:30 Alexandr Drbal (VÚGTK, Zdiby) František Antonín Gerstner – profesor praktické geometrie a stavitel prvních železnic v Čechách, Rakousku a Rusku

9:50 Tomáš Zadražil (PROGEO, Jihlava)   Jaroslav Pantoflíček – zakladatel československé geodézie a kartografie

10:10 Jozef Marek (Bratislava)  Topografické mapovanie v rokoch 1951–1971

10:30 Přestávka

 

10:45 Drahomír Dušátko (Praha) Geodetické práce ve vojenské zeměpisné službě československé a české armády

 

11:05 Filip Antoš, Milan Talich (VÚGTK, Zdiby)   Metody, postupy a výsledky práce v digitalizačním centru  starých kartografických děl ODIS VÚGTK

11:25 Milan V. Drápela (Masarykova univerzita, Brno)     Česká exonyma používaná v minulosti a dnes

 

11:45 Petr Skála (Česká zemědělská univerzita, Praha)    Reversy starých a současných map  aneb Obaťme list mapy

 

Odpolední program

předsedá prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AVČR, Praha)

13:10  Ivan Herčko, Zuzana Murgašová, Karol Weis (Univerzita Mateja Bela,Banská Bystrica)  Parergy starých banských máp na Slovensku

13:30 Eva Novotná (Univerzita Karlova, Praha)   Geografická bibliografie – nový nástroj pro kartografii

13:50 Tomáš Grim (Zeměměřický úřad, Praha)   50 let souboru map Poznáváme svět

14:10 Martina Vichrová (Západočeská univerzita v Plzni)  Lehmannova teorie zobrazování topografického povrchu šrafováním

14:30 Přestávka

14:45 Jan Ratiborský (ČVUT, Praha)   K čemu také posloužily mapy?

15:05 Eva Chodějovská (Historický ústav AVČR, Praha)   Ediční zpracování textových komentářů k sekcím I. vojenského mapování

15:25 Jiří Martínek (Historický ústav AVČR, Praha)   Kartograf Gustav Süssemilch

15:45 Josef Charvát (Jihočeská univerzita, České Budějovice)    Vývoj mapového obrazu Českých Budějovic

Účastnický poplatek 50 Kč bude vybírán na místě.

 

15. prosince 2010Fotografie
Logo sympozia
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 4805