Na šestihodinový blok přednášek nominovaly řečníky všechny školy a bylo co poslouchat. Tak například profesor Jaroslav Petr Klikni a uvidíš !!!    z ČZU udělal posluchačům  krátkou exkurzi do oplození savců a pokusil se uvést na pravou míru nejoblíbenější omyly, které se o tomto zázraku přírody tradují.

Děkan Dopravní fakulty ČVUT profesor Miroslav Svítek v rámci prezentace shrnul  základní principy družicové navigace spolu s aplikacemi podle požadavku na spolehlivost a bezpečnost. Na videu pak předvedl, jak pomocí těchto vymožeností zaparkuje námořní loď v přístavu.

 Profesorka VŠE Vladimíra Dvořáková se po své přednášce nejdéle rozhovořila po dotazu z publika, jak vnímá poznámky politiků, jako byla ta před lety od tehdejšího premiéra Václava Klause, který na její názor reagoval ostře: "Vy docentka na vysoké škole, kde já jsem profesorem, si dovolíte tvrdit, že...!" 

"U politiků je možné zaznamenat určité neodhadnutelné obraty v jejich chování směrem ke svým soupeřům od agresivních až k přátelským," prozradila jedna z deseti přednášejících na Dnu vědy, profesorka Dvořáková, po své přednášce, ke které si přinesla jako rekvizitu skutečnou křišťálovou kouli.   Klikni a uvidíš !!!

Docent Jaroslav Červený z Lesnické a dřevařské fakulty ČZU vysvětlil, že některá lesní zvěř má šestý smysl a to magnetickou orientaci v prostoru, neboť si ulehá ke spánku ve směru magnetického severu na severní a k jihu na jižní polokouli. 

"Kde jinde bych ochutnala zmrzlinu připravenou přímo zde ve škole a zmraženou zkapalněným  dusíkem," prohlásila na Dnu vědy Michaela z domácí VŠE  v hale před aulou,kde probíhal další program. Zmrzlina se rozdávala například  u stánku VŠCHT  Klikni a uvidíš !!! , ale u stánku ČVUT byl k vidění záznam pozorování vedlejších jevů řidičem automobilu. 

Foto: Petr Skála

Zkapaleněný dusík vytváří mraženou pochoutku  (FOTO: Petr Skála )

Planograf V07, který umožňuje analýzu chůze člověka, měření rozložení tlaku na plošce chodidla a měření stability, představili zase vědci z Technické fakulty ČZU.  Klikni a uvidíš !!!

Hodně informací se návštěvníci dozvěděli i u stánku Národní technické knihovny  Klikni a uvidíš !!! , Národního technikého muzea Klikni a uvidíš !!!   a rozhlasu Leonardo.

 

 

Vyšlo na jiných webových stránkách 

 

VIMEVITE.cz

Klikni a uvidíš !!!