VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Za Ing. Ladislavem Skládalem, CSc.
Václav Nejedlý - 22. listopad 2010, 20:01:43

V těchto dnech odbornou zeměměřickou veřejnost  zastihla smutná zpráva. V sobotu  20. listopadu 2010 zemřel  kolega a pro mnohé zeměměřiče rovněž přítel pan Ing. Ladislav Skládal, CSc. Stalo se tak půl roku poté, co mu jeho přátelé  přáli  k jeho 80. narozeninám. Ladislav Skládal patřil mezi ty, kteří se vytrvale, neúnavně a bez nároku na svůj prospěch snažili o odborné i společenské povznesení našeho oboru. Rada  ČSGK a vedení VÚGTK požádaly o vzpomínku na Ing. Ladislava Skládala, CSc., jeho dlouholetého spolupracovníka  Ing. Václava Nejedlého. Jím napsaný nekrolog uveřejňujeme.  
 

"  Znali jsme ho jako odborníka a organizátora, ale vždy jako člověka, který měl rád svou práci, přátele a život vůbec. Všichni, kdo jsme s Ladislavem Skládalem pracovali, nebo jsme ho znali z odborných i ze společenských aktivit, jsme obdivovali jeho optimistický přístup k práci i k životu. Každý z nás mu mohl závidět jeho elán a veselí, které nám všem rád rozdával. Kam přišel, tam bylo hned lépe. Tak na něj i vzpomínáme.

 


 

Ing. Ladislav Skládal při svém projevu na Sympozium NTM v roce 2005  (Foto: Petr Skála)

 


  K rozsáhlejšímu připomenutí a ocenění jeho celoživotní práce bude jistě příležitost později a proto jen stručně k jeho životu.
 Ladislav Skládal se narodil 22. března 1930 na Moravě v obci Ptení u Prostějova v rodině drobného živnostníka. Zeměměřictví vystudoval na ČVUT v roce 1954. Jeho první zaměstnavatel byl Geodetický a topografický ústav v Praze (GTÚ), kde v pracoval v oddělení fotogrammetrie. Za dva roky, v roce 1956, odjel s velkou výpravou zeměměřičů GTÚ do Albánie, kde uplatnil svoje znalosti mapování fotogrammetrickými metodami. 


 Po návratu byl povolán na Ústřední správu geodézie a kartografie, kde vedl oddělení nové techniky a technologií, týkající se tehdejšího mapování v měřítku 1: 5000  a 1:10 000.   Současně roku 1964 obhájil kandidátskou práci „Využití numerické fotogrammetrie pro mapování ve velkých měřítkách“
 

  V letech 1967 - 69 byl vedoucím Odvětvového informačního střediska ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém v Praze.  V době normalizace a to již od r. 1969 byl v důsledku svých nekonformních postojů, které se týkaly i odborné oblasti, postupně překládán až skončil nedobrovolně mimo resort geodézie.
 

 Posléze jej přijal Projektový ústav dopravního a inženýrského stavitelství, Praha. (PÚDIS) do výzkumného oddělení městského informačního systému.
 
 Teprve ve svých šedesátých narozeninách, v roce 1990, se dočkal uznání, vrátil se do VÚGTK, kde jsem jej poznal i jako mého vedoucího. Jako vedoucí se nebál s nadhledem rozhodovat.  Odtud, z VÚGTK, po několika letech, v roce 1993, odešel do důchodu, ale stále se účastnil odborných i společenských setkání.

 Již od roku 1960 pracoval v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti  ISP jako národní delegát. V Lisabonu r. 1964 byl zvolen presidentem 4. komise ISP  – mapování z leteckých snímků. Po roce 1968 byl 4 roky druhým vicepresidentem ISP. Na práci v ISP si velmi zakládal. V zahraničí poznal vyspělejší fotogrammetrické technologie a naše přístrojové zaostávání. Tyto poznatky se snažil uplatňovat v praxi a propagoval je na přednáškách v Praze. I proto byla jeho účast na zahraničních konferencích znemožněna. Svoji činnost v ISP obnovil až v roce 1988. Po své šedesátce se účastnil i zahraničních konferencí FIG, geodetických dní, atd. Účastnil se přípravy i zpracování např. takového projektu jako byl „Terminologického slovníku geodézie, kartografie a katastra“ (Bratislava 1998, vícejazyčný).
 

 Je autorem desítek odborných prací, zejména z období jeho intenzivní práce na nových fotogrammetrických technologiích. Velká část jeho prací je přístupná v Zeměměřické knihovně ve VÚGTK ve Zdibech. Dnes jsou tyto technologie samozřejmě z velké části překonány, ale ve své době měly významné uplatnění.

  Ladislav Skládal byl dlouholetým členem Rady ČSGK a redakční rady svazového časopisu.  Znali jsme jej i jako organizátora přátelských setkání bývalých pracovníků našeho oboru. Založil Klub seniorů na Novotného Lávce v Praze. Jeho velkým a posledním projektem byl návrh a příprava Slovníku našich geodetů a kartografů.
 Jeho koníčkem byla i numismatika a filatelie, a dříve i zahrádkaření na zahrádce v Břevnově. Vedl vzorný rodinný život a velkou oporou mu byla jeho manželka Běla, která měla vždy pochopení pro jeho neúnavné aktivity.
 Ladislav Skládal dovedl ocenit práci druhých lidí a vážil si jí stejně, jako si vážil jejich přátelství.  Čest jeho památce,"
     
     V Praze dne 22.11.2010                                                            Ing. Václav Nejedlý  


 


 

  

 

Český svaz geodetů a kartografů Vám Ladislave Skládale  děkuje za Vaši  práci pro Svaz.

Rada Českého svazu geodetů a kartografů

 Fotografie
Senecův citát
Parte
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 131024