VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Od Košic k Tatrám – konference G+K+GIS
Bohuslav Veverka - 13. listopad 2010, 01:06:20

NÍZKÉ  TATRY (7.- 9. 9. 2010) - Ve slovenských velehorách  proběhla v horském hotelu Repiská, stojícím v Demänovské Dolině, v pořadí již šesté konference z oblasti geodézie, kartografie a geoinformatiky. Pořadatelem byl  Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, fakulty banictva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technické university Košice.   

 


Demänovská dolina v Nízkých Tatrách je považována za jednu z nejkrásnějších na Slovensku. Za zmínku stojí zdejší nedaleké proslulé  jeskyně Ladová a Slobody, současně se jedná o trasu na druhý nejvyšší nízkotatranský vrch Chopok (2024 m). 

Předsedkyní organizačního výboru byla prof. Dr. Ing. Janka Sabová z TU Košice. Předneseno bylo celkem 32 příspěvků zaměřených též do oblasti fotogrammetrie a inženýrské geodézie.
Kartografická společnost a katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze zde byla zastoupena prof. Veverkou a jeho doktorandy a doktorandkami. Spolu se svým bývalým spolužákem ze střední průmyslové školy zeměměřické, doc. Ing. Jaroslavem Šímou, CSc, současným vedoucím katedry geodézie na universitě v Žilině a významným odborníkem na železniční geodézii,  byli oba  úvodními chairmany konference a členy jejího vědeckého výboru.
Autor tohoto příspěvku si dovoluje upozornit, že názor spolužáka Šímy ve znění „čtyři roky jsme spolu seděli  na průmce v  jedné lavici a Ty jsi celou dobu ode mne opisoval a tak jsi dneska profesor, zatím já opisoval od Tebe a tak jsem jenom docent“  je spíše důkazem autorova jihočeského smyslu pro humor,  než vědecky prokázanou hypotézou.
Ze známých tváří připomeňme kolegy ing. Karla Raděje, CSc, ředitele VÚGTK ve Zdibech, RNDr. Ladislava Pláňku, CSc, který učí kartografii na VUT v Brně a Ing. Petera Baricu, PhD, ze slovenského Úřadu geodézie, kartografie a katastru v Bratislavě.  
 
Z kartografických příspěvků jmenujme :
· Veverka,B.-Ambrožová,K.-Čechurová,M.: Matematické přístupy k hodnocení polohové přesnosti obsahu starých map (přednes Čechurová)
· Plánka,L.: Tematická kartografie a vizualizace databází
· Seemann,P.:Kartometrické hodnocení přesnost polohopisu v TM100 vyhotovených v souřadnicovém systému S-46
· Janata,T.:Rozvoj webových mapových portálů pro turistiku, využití adaptivní kartografie
 
            Značný zájem vzbudil na konferenci vystavený výtisk Atlasu krajiny České republiky, jehož vydání by bez pomoci slovenských kolegů zřejmě nepoznalo světlo světa. Pro přehlednost zopakujme, že toto úctyhodné kartografické dílo o rozměrech 50x61 cm a váze cca 10 kg, obsahuje 1300 map a mapových výřezů na 382 stranách, pracovalo na něm přes 300 odborníků po dobu šesti let a náklady dosáhly výše 55 milionů Kč. K zakoupení bude od listopadu 2010 a jeho prodejní cena by se měla pohybovat v rozmezí 4.500 až 6.000 Kč.
Součástí tatranského pobytu byla i návštěva proslulých jeskynních komplexů – Ladová jaskyňa a Jaskyňa Slobody – s nádhernou krápníkovou výzdobou. Kromě krápníků stojí za pozornost i 983 kovových a poměrně strmých schodů nahoru i dolů a dvakrát zdolané převýšení cca 85 metrů, které je nutné při procházce jeskyní během hodinové prohlídky překonat.
 
 


Fotografie
Dva spolužáci z průmyslovky Veverka a Šíma
Monika Čechurová ze ZČU   Plzeň
Debata nad atlasem krajiny
Na přednášení má profesor Veverka atkraktivní lidi
Prezentace jeskyní
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 162820