VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Dekret pro Bohuslava Veverku
Petr Skála - 11. listopad 2010, 15:45:40

PRAHA (11.11.2010) -  Třebaže už  měl  Bohuslav Veverka  11 dnů po vlastních narozeninách 65 let věku,  slavil je, když  na kalendáři bylo  parádní datum se dvěma jedenáctkami. Přišli jeho a jemu věrní s blahopřáními, s dárky a dokonce s jmenovacím dekretem od Kartografické společnosti České republiky, který exkluzivně získala naše redakce a proto jej zveřejňuje.Kartografická společnost České republiky 

uděluje k životnímu jubileu 65 let věku

profesorovi  Bohuslavovi  Veverkovi

výsadní právo založit

Národní kartografickou akademii

 

a povolat do ní ctihodné ženy a muže,
kteří by zastávali pozice čestných porotců pro hodnocení kvality kartografických děl vydaných na území České republiky nebo vydaných  v českém jazyce.

Kartografická společnost České republiky  otce zakladatele Veverku ničím neomezuje.

Je ve Veverkově pravomoci stanovit počet kartografických akademiků a jmenovat je.

Dále je v zakladatelově pravomoci stanovit si, jak se  nechá od  akademiků oslovovat například:   náčelníku, předsedo, kapitáne, velmistře, предводители, šéfe, kormidelníku, kouči, Bohouši.

Byla by náhoda, kdyby ve Veverkově týmu nebyli  porotci s křestními jmény začínajícími písmenem M jako například Mikuláš (in memoriam), Miroslav, Milan, Monika, Martina, Milada a další ...

Kartografická společnost se domnívá, že služeb neomezeného Veverkova týmu budou moci využít pro kartografická hodnocení svých děl odvážní vydavatelé, tvůrci, autoři, dobrodruzi častokrát v jedné osobě pokud náčelníkovi, předsedovi či bůh ví, jak se nechá Bohouš Veverka oslovovat, předloží výtisky  určené k odsouzení nebo ke chvalozpěvům. Oboje může být  v podobě slovní, grafické s vodorovným, dolů nebo nahoru mířícím palcem, či číselným od jedničky do pětky,  přesně tak, jak se to dělá v české základní škole. Počet rozsudků by byl stejný s počtem předložených výtisků děl k posouzení. Žadatel o odsouzení svého díla by následně získal certifikát označený stopou středně velkého  hlodavce z čeledi veverkovitých přesně  veverky obecné  (Sciurus vulgaris).

Kartografická společnost ČR je přesvědčena, že příjmení ctihodného profesora Bohuslava Veverky ve spojitosti s Veverkovou hodnotící stopou se ujme mezi odbornou veřejností se stejnou samozřejmostí jako tomu už je například v případě Klaudiánovy mapy, Křovákova zobrazení, Komenského mapového znaku pro vinici či  Čadovy transformace.

Kartografická společnost děkuje svému členovi, že životní výzvu vést Národní kartografickou akademii směle přijal, dále mu děkuje za jeho neúnavnou dlouholetou častokrát marnou snahu populárně  seznamovat  už třetí generaci studentů  zejména s tematickou kartografií  a v podobě výstav se starými mapami v nejrůznějších českých  zastrčených místech.

Nejsou to jen jednotlivci, kteří se domnívají, že je jen otázka času, aby se  radní v Uhříněvsi vážně zabývali myšlenkou jméno profesora Veverky spojit s každoroční propagační kartografickou akcí nazvanou  „Veverkova Uhříněves“, při které by se děly věci podobné jako na Smetanově Litomyšli jen s tím rozdílem, že by se na úvod nezpívala Česká píseň, ale účastníci by se upamatovávali, kde mají  mapu svého srdce.

 

 

Veverkova kartografická stopa

 

 


 

Národní kartografická akademie České republiky, kterou  pro potřeby určení národního produktu splňujícího  zásady kartografických a dalších oborů a posuzující  ryzí  národní tedy český původ


rozhodla po  svém  pětašedesátihodinovém jednání, že

Klaudiánova mapa vydaná v roce 1518

  není   Českým  kartografickým  dílem        

Klaudiánova mapa nesplňuje přísné požadavky Akademie na České kartografické dílo, neboť jej autor vydal v Norimberku tedy za hranicemi současného území České republiky, dále není  posuzované dílo orientováno na sever a nejsou  na něm zobrazena významná sídla například Uhříněves.

Proti rozsudku Národní kartografické akademie je možné se odvolat a to do
pětašedesáti dnů ode dne doručení přímo  Národní kartografické akademii.

Tento posudek můžete využít například k propagaci svého díla na veřejnosti.

S pozdravem  „ Dívejte se do mapy a nečučte  jenom do navigace “

                                                              Tajemník Akademie  Mário  Nevypočítatelný                             
 

 

Členové

Kartografické  společnosti  České republiky

dále    odborná veřejnost souhlasí,

aby Národní kartografickou akademii vedl

profesor Bohuslav Veverka, protože se na to hodí  ….

 

V době a po přednesení jmenovacího dekretu proběhlo  vyjádření souhlasu potvrzené mnoha podpisy.  Bohuslava Veverku to dojalo.  Fotografie
Předseda Společnosti s předsedou Akademie
Svatomartinaská kachna - dárek od Zdenka z GEPRA
Oslavenec s dárkem, s kterým si poradí na zahrádce
Stopa veverky obecné
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 5038