VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Armádní geografové v bojovém rozestavění v Praze
Petr Skála - 5. listopad 2010, 07:25:48

PARHA (3.-4.11.2010) -  Kdo procházel pvní listopadovou středu kolem  Kongresového  cetra v Praze mohl vidět na vlastní oči, jak vypadá   mobilní souprava geografického zabezpečení složená ze dvou vojenských velkým stanem propojených  vozidel. Proč zrovna jedno  z vodidel, které bylo vybavené pro hydrometeorologická měření a druhé vybavené pro geografické analýzy zaujala bojové rozestavění před Kongresovým centrem, jež hodlala jedna neúspěšná kandidátka na primátorku Prahy zbourat ?  Pokud jste byli jedni z 850 účastníků 19. ročníku konference GIS ESRI,  mohli jste to po prohlídce obou  vojenských modulů zjistit. Vozidla byla zaparkována v přesném rozestavění,  v jakém  by vojenští specialisté pracovali v terénu při bojovém nasazení. 

Jednoduchá odpověď. GIS tedy geografické informační systémy používá Armáda ČR od doby, kdy první počítačové programy pro zobrazování terénu byly v Česku známé. Ostatně uvedl to náčelník Geograficé služby Armády ČR Pavel Skála v prvním z téměř z celkových  60 referátů, které byly  na konferenci poředneseny. Nebyla náhoda, že další referát přednesla zástupce ředitele Zeměměřického úřadu Danuše Svobodová, jež se rozhovořila zase o tom, jak technologie GIS změnily kartografickou tvorbu tohoto významného úřadu zajišťujího mapové podklady pro státní a veřejnou   správu, ale i pro komerční využití.
Z následujících  příspěvků  zástupců z  Českého hydrometeorologického ústavu, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva pro místní rozvoj,  České geologické služby, Českého statistického úřadu, krajů  a statutárních měst, dále z akademických a výzkumných pracovišť a významných firem působících  na celém území republiky bylo patrno, že GIS je téměř všude a aby byl srozumitelný pro všechny, měl by pracovat v uživatelském přijemném a v přístupném  prostředí.

"Jedna sekce byla věnována také historii GIS v Čechách a byl jsem velmi překvapen, jaký byl o přednášky připomínající počátky tohoto oboru zájem. Inu, abychom si vážili současných vymožeností techniky, měli bychom vědět, jak to naši kolegové nebo dokonce jak jsme to sami dělali před dvěma desítkami let," přiznal ve svém vystoupení Petr Seidl z pořadatelské organizace ARCDATA Praha. 

Také není náhoda, že  řada řešení produktů programově přizpůsobených  pro potřeby českých institucí nebo firem, sklízejí úspěchy i na mezinárodním poli při podobných setkáních  uživatelů programů GIS z celého světa anebo například v konkurenci českých  kartografických děl. Vždyť kartografická díla právě z produkce specializovaného ústavu  Armády ČR v Dobrušce nebo Zeměměřického úřadu získaly výroční  ceny v soutěži  Mapa roku, kterou každoročně vyhlašuje Kartografická společnost ČR.
Na  konferenci nešlo ovšem  jen  o přednášení referátů, ale o důležitá  setkání a vzájemná jednání  oborníků z řad kartografů, geoinformatiků, zeměměřičů, geografů a dalších specialistů. Navíc každý účastník ještě mohl hlasovat o nejlepší ukázku využití programů GIS  v soutěži plakátů, na kterých se 30 účastníků mohlo  pochlubit s tím, co dokázali. Druhá zajimavá soutěž proběhla při  rozeznávání míst zobrazených na ortofotosnímcích sídel z celého světa. 

Účasníci konference  působící skutečně napříč celou republikou a v různých profesích a v rozhodovacích funkcích na nejrůznějších úrovních odcházeli z dvoudenní konference v téměř v plném počtu, v  jakém se přihlásili  první den. Jen vojenská vozidla tu už nebyla, neboť jejich nasazení před Kongresovým centrem pro ně skončila první den v 17 hodin.

 

Vyšlo na jiných webových stránkách 

 

 Fotografie
Modul geografický a meteorologický Armády ČR
Hovoří se o mapách z dílny Zeměměřického úřadu
Ředitelka Kartografie Milada Svobodová a Londýn
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 132158