Stavba vynikajícího  inženýrského vodního díla ovlivnila život poklidné obce před desetiletími, a proto si zaslouží její obyvatelé a návštěvníci, aby o historii okolní krajiny věděli prostřednictvím starých map trochu více. 

Nu a kde staré mapy a další dokumenty včetně zeměměřických přístrojů můžete vidět ? V kulturním domě Dolní Kralovice od 1. do 28. listopadu a to od pondělí do pátku od 9 hodin do 16 hodin s polední přestávkou od 12 do 13 hodin.  

Pořadateli vedle Katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze jsou mj. také ještě Mirkoregion Želivka, Státní okresní archiv Benešov a další instituce a zájmové spolky.

"Mám tyhle regionální akce rád. Pořádají je lidé, kteří jsou pro věc náležitě zapálení. Víte, v Dolních Kralovicích vlivem přestěhování obce chybí početná skupina starousedlíků. Když se utopila stará zástavba ve vodě, tak se většinou někam odstěhovali. Ti noví by měli  vědět něco více o historii jejich krajiny a k tomu slouží právě tato výstava," dodává profesor Bohuslav Veverka. 

Staré mapy často zaměňují lidé za historické. Je to chyba. Historická mapa je tematická mapa zobrazující historické události a může vyjít i zítra, pokud bude zobrazovat nějakou historickou událost. Oproti tomu za staré mapy považujeme ty, které vyšly před mnoha lety či staletími.