VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Digitalizace mapových sbírek v plném proudu
Petr Skála - 22. říjen 2010, 18:16:00

PRAHA (22.10.2010)  -  (Doplněno 25.10.2010)  Když se odborníci z Kartografické společnost České republiky, z Katedry mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT a z Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu domluví na zajímavém semináři, nemůže to dopadnout jinak, než tak, jak to vypadalo čtvrtý říjnový pátek v konferenčním sále Zeměměřického úřadu.  Téma digitalizace mapových sbírek a archivů zaujalo zájemce ze všech koutů Česka .
 V  konferenčním sále Zeměměřického úřadu v Praze proto vedle sebe  zasedli geografové, kartografové, historici, informatici, archiváři  a pedagogové, kteří  přijeli  nejenom sledovat vystoupení třinácti svých kolegů, ale i  diskutovat. A bylo o čem. O digitalizaci fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru měl co říci jeho vedoucí Miroslav Kronus stejně jako o záměru digitalizace Sbírky map a plánů Národního archivu Filip Paulus. Že digitalizace je nástroj  záchrany ohrožených mapových fondů ví své také Petr Fencl z Národního  zemědělského muzea. "Nejdříve staré mapy je nutné  restaurovat  a teprve poté digitalizovat," takový postup při digitalizaci mapové sbírky Historického ústavu AV ČR upřednostňuje   Eva Chodějovská. Své  postupy, výsledky a  cíle má digitalizační centrum  VÚGTK  ve Zdibech, s čím se pochlubil zástupce ředitele Milan Talich. Ovšem digitální archiv geovědních mapových dokumentů má i Česká geologická služba, což prezentovala  na semináři  Alena Čejchanová a Eva Novotná všem zase řekla něco více o devadesátileté  Mapové sbírce na UK v Praze. Digitalizace vojenských topografických map je doménou Bohuslava Veverky z Fakulty stavební ČVUT, který provedl posluchače zvláštnostmi šesti vojenských mapování v zemi. O digitalizaci indikačních skic stabilního katastru Čech hovořil Jiří Bernas z Národního archivu a o podobné digitalizace skic Moravy zase Jindra Emmerová z  Moravského zemského archivu v Brně."Vstřícný přístup k digitalizovaným mapám  Ústředního archivu zeměměřictví a katastru po internetu tvoří  sami badatelé,"přiznal jeho tvůrce Stanislav Meissner. "Do připravovaného evropského projektu Icarus je zapojen i Zemský archiv v Opavě", jak poznamenal  Jiří Peterka a o projektu "Svědectví map", který se týká  digitalizace starých lesnických map,mluvil  Vladimír Waage z Národního archivu.  Na projektu Svědectví map - lesní mapy, se významně podílejí odborníci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze zejmena bývalý děkan fakulty, profesor Ivan Roček, který byl jedním z otců zakladatelů totoho projektu před deseti lety.


Prezentace přednášek z následného seznamu všech referátů by měl být vystaven na webových stránkách Kartografické společnosti ČR. 

 


Seznam všech referátů ...

 Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
RNDr. Miroslav Kronus, Zeměměřický úřad
· Záměr digitalizace Sbírky map a plánů Národního archivu
Mgr. Filip Paulus, Národní archiv
· Digitalizace jako nástroj záchrany ohrožených mapových fondů
Ing. Petr Fencl, Národní zemědělské muzeum/Kartografické centrum Velké Opatovice
· Představa o digitalizaci mapové sbírky Historického ústavu AV ČR
Mgr. Eva Chodějovská, Historický ústav AV ČR
· Digitalizační centrum ODIS VÚGTK, metody, postupy, výsledky a další cíle jeho práce
Ing. Milan Talich, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
· Digitální archiv geovědních mapových dokumentů
RNDr. Alena Čejchanová, Česká geologická služba
· 90 let Mapové sbírky na UK a co dál?
Mgr. Eva Novotná, UK - Přírodovědecká fakulta
 

· Digitalizace vojenských topografických map
Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., ČVUT - Fakulta stavební
· Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Čech
Jiří Bernas, Národní archiv
· Digitalizace indikačních skic stabilního katastru Moravy
Dr. Jindra Emmerová, Moravský zemský archiv v Brně
· Internetová prezentace digitalizovaných map Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Ing. Stanislav Meissner, Zeměměřický úřad
· Informace o připravovaném projektu společnosti ICARUS
Mgr. Jiří Peterka, Zemský archiv v Opavě
· Projekt Svědectví map (digitalizace starých lesnických map)
PhDr. Vladimír Waage, Národní archiv
 

Závěr patřil exkurzi  v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru  

 

 

 


SKÁLA,P.: Digitalizace mapových sbírek a archivů je v plném proud (klikni a uvidíš !!! 

 

AGROWEB.cz 

SKÁLA,P.: Digitalizace je v plném proudu (Klikni a uvidíš !!!

 

 

 

 Fotografie
Pohled do sálu ze zadních řad
Petr Fencl povídá o činnosti v Zemědělském muzeu
Čtyřměsíční Honzík Starý byl nejmladším účastníkem
Profesor Bohuslav Veverka povádá  o šesti mapování
Mladá badatelka ze ZČU v Plzni  Martina Vichrová
Vladimír Bruna z Mostu byl u začátků digitalizace
Pohled do sálu a na některé diskutující
Svědectví lesních map bylo k prohlédnutí
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 147931