VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Výstava map Svět na dlani
Petr Skála - 2. říjen 2004, 11:56:10

PRAHA ( 02.10.2004)  -   Jednu  z největších plastických map v Evropě, která byla vystavena poprvé v Praze, jste mohli vidět v Národním zemědělském muzeu ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně. Na výstavu   si Vás dovoluje pozvat Víme-Víte.cz . Kromě unikátní obří plastické mapy Moravy o ploše 120 m2 zhotovené na přelomu 19. a 20. století a poprvé takto představené veřejnosti je výstava zaměřena na další čtyři témata. Výstava probíhála od 17. 9. do 31. 10. 2004.  1. téma Müllerova mapa Čech z roku 1720

Mapa Jana Kryštofa Müllera se svou barokní grafickou výzdobou (parerga - výzdoba v rozích mapy) patří k nejkrásnějším mapám českého novověku.

2. téma Mapy českých a moravských krajů ze 17. a 18. století

17. a 18. století jsou dobou rozkvětu evropských kartografických dílen. Z vystavených map jsou neproslulejší mapy německé firmy Jana Baptisty Homanna (1663-1724).

3. téma Hospodářské mapy

Nejstarší rukopisné mapy panství a velkostatků pocházejí již z 16. století. Vystavené hospodářské mapy obsahují zobrazení lesů, rybníků, gruntů, vesnic a městeček panství z 18. - 19. století.

4. téma Zobrazování krajiny - zahrady a parky

S rozvojem měst se od 19. století rozlišoval také zájem o městská veřejná prostranství a jejich úpravu. Zahradním architektem, který významně zasáhl do podoby pražských zahrad a parků byl František Josef Thomayer (1856-1938), řadu jeho plánů a návrhů na úpravu pražských prostranství vystavujeme. Vystaveny jsou však i návrhy řady dalších architektů.

Výstava je doplněna velkým množstvím historických kartografických a geodetických přístrojů ze sbírek Národního zemědělského muzea.


Zdroj: web Zemědělského muzea


http://www.nzm.cz/expozice_svet_na_dlani.php

Fotografie
Expozice svět na dlani
Plastická mapa Moravy
Mapa Kouřimského kraje
Řetězcem se měřily vzdálenosti
Dvě století staré zeměměřické pomůcky
Staré teodolity a nivelační přístroje
Stará mapa ...
Prastará zeměměřická učebnice
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 6 / 11910