VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Aleje už jen tak lehce nikdo nevykácí
Petr Skála - 4. únor 2010, 04:15:13

Hrozilo vykácení až 3 300 stromů," varuje ministerstvo životního prostředí.

PRAHA (3.2.2010)  - Do 30. listopadu 2009 stačilo ke kácení stromů a stromořadí u silnic pouze oznámení příslušným orgánům ochrany přírody a už se řezalo a stromy padaly. Navíc ti, co káceli, neměli žádnou povinnost na místa pokácených stromů výsazet nové. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou ministerstvo životního prostředí prosadilo s platností od 1. prosince 2010, zavádí povinnost mít ke kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních drah řádné povolení od obecního či městského úřadu, vždy po dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřadem.Pokud k dohodě nedojde, rozhoduje nejbližší nadřízený orgán, c bývá zpravidla krajský úřad. Povolovací řízení je druhem správního řízení a počítá tedy s účastí veřejnosti a také dává obcím právo požadovat náhradní výsadbu. Lze jen dodat, že to je skvělá zpráva, které se věnujme trochu šířeji.    

Dvakrát měř, jednou řež
Na tuto zlidovělou radu si vzpomenul tiskový odbor ministerstva a dal ji rovnou do titulku zprávy určené novinářům, kteří při
šli na besedu s ministrem a s jeho nejbližšími spolupracovníky. Že je novela zákona nutná, bylo řečeno hned na úvod, kdy jsme se dozvěděli, co by se mohlo všechno stát, kdyby se Ředitelství silnic a dálnic, které spravuje přes 6000 km silnic I. třídy, nemuselo řídit novou právní normou.

" Byl tu plán pokácet až 3 300 stromů a když si uvědomíme, že mezi stromy je obvyklá mezera 10 metrů, znamenalo by to likvidaci 33 km alejí,"  vypočítal novinářům náměstek ministra životního prostředí František Pelc.

"Schválením novely zákona však naše snažení nekončí.  Osobně upozorním Ředitelství silnic a dálnic a místohejtmany pro dopravu na aspekty novely zákona. Vydádali jsme si přehled plánovaných kácení tak, abychom s pomocí České inspekce životního prostředí prověřili odůvodněnost uvažovaného kácení a soulad s novou právní úpravou. Zároveň ještě vyzveme všechny obce, aby prověřily povolení ke kácení stromů v jejich katastru. Inspekce bude navíc celý proces monitorovat a je připravena zasáhnout," plánuje František Pelc své další kroky.

 

Co na to turisté a cykloturisté
Při vzpomínce na jeden dávný diskusní pořad České televize, ve kterém se moderátor pravidelně diskutujících ptal: "A co na to občan ? ", se ptejme podobně: "A co na to turisté a cykloturisté ? "
Skutečnost,
že aleje už nebudou káceny jako dřevěné obdélníčky domina, ale bude se postupovat podle zákona, každý turista nebo cykloturista jistě uvítá. Aleje chtě nechtě patří ke krajině a pokud se jich někdo zbavoval jenom proto, že do některých stromů občas vletěl šílený, spící nebo zamyšlený či telefonující motorista, nebylo to správné. Jiná situace může však nastat i v místech, kde kolem silnic rostou stromy, kterým i zkušený dendrolog má obavu dát dobrozdání, že nikdy na nikoho jen tak od sebe nespadnou. Připomeňme si nedávný případ ze Zlína, kde padající strom zabil dva školáky a k odpovědnosti nakonec byli hnáni místní správci parku a dendrologové, kteří nerozhodli včas o pokácení nebezpečných stromů. I tyto skutečnosti jsou často důvodem, že se raději vykácí více stromů, než by se mělo.

 

Dendrologové mají důležitou roli
Náměstek Pelc připustil,
že právě dendrologové jsou těmi důležitými odborníky, kteří mohou mít v alejích hlavní slovo a že se dá předpokládat, že je budou mít ve svých týmech obě strany. "Rozumím této otázce, která je tady na místě. Pak už nejde jen o aleje, ale také o stromy v lese, kde se i tam musí dělat podobná rozhodnutí," odpověděl náměstek Pelc na otázku Horydoly.cz.

 

Kácení alejí je však zdůvodňováno dopravními nehodami
" Některé dřeviny mohou být pro provoz na komunikaci skutečně nebezpečné. Jsou to především nemocné nebo suché stromy, stromy zasahující do vozovky či dráhy. Takové stromy je pochopitelně nutné odstranit. Žádosti o kácení stromů starých a nemocných, spojených s plánem nové výsadby, podporuje navíc finančně Operační program pro životní prostředí," vysvětluje ministerstvo tyto situace.

"Víte podle záznamů Policie ČR je příčinou dopravních nehod zejména nepřiměřená rychlost, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky nebo nevěnování se dostatečně řízení, čímž je telefonování, ladění rádia, atd. Pokud bychom chtěli podobný argument k bezpečnosti silničního provozu využít i my, byly by pak stejným problémem mostky, dopravní značky, reklamní poutače i nepřiměřeně hluboké příkopy a nakonec i budovy,"namítal na besedě s novináři náměstek Pelc. 

 "Proto je třeba hledat jiná řešení než je radikální kácení, jako je umístění svodidel, ochranných lamel a odrazek, případně nátěry kmenů stromů reflexní barvou. Vhodné by také bylo umístění dopravních značek upozorňujících na alej, které je využívané nejenom v Německu," pokračoval náměstek.Něco z učebnice krajinného inženýrství
Aleje podél silnic jsou významných prvkem v krajině, který utváří její typický ráz. Jsou domovem mnoha drobných živočichů, zejména hmyzu a ptáků. Zároveň přispívají k bezpečnosti silničního provozu a zastiňují silnice, čímž se omezuje přehřívání asfaltu a následné vyjíždění kolejí, fungují jako větrolamy, snižují prašnost; za špatné viditelnosti mohou posloužit pro lepší orientaci na vozovce nejenom motoristům, ale i cyklistům a nakonec i chodcům.

Aleje jsou potřeba, už jenom proto, aby příští generace věděly o čem byla hláška z filmu Slavnosti sněženek, ve kterém filmová partnerka herce Rudolfa Hrušinského při zjištění, že se chystají kančí hody, říká: "To zase bude nablito v aleji."Fotografie
František Pelc
Eva Tylová
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 4708