VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Mapový znak vinice vytvořil učitel národů Komenský
Petr Skála - 5. leden 2010, 10:50:48

MĚLNÍK - Velmi častým mapovým znakem na katastrálních mapách nebo jiných mapách velkého měřítka zobrazující Mělnicko a několik nemovitostí, jež patří tady České zemědělské univerzitě,  je znak vinice, který má dokonce svého autora. Na nedávného mezinárodní kartografické konferenci v Olomouci to potvrdila studentka doktorandského studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze Lucie Šrajerová ve své vědecké práci nazvané " Kartometrická analýza polohopisné přesnosti geografického obsahu historické Komenského mapy Moravy ".
 "Ano, lze říci, že obrázek autora znaku vinice najdete na české bankovce. Komenský skutečně na své mapě Moravy v roce 1627 vyznačil vinice a použil pro ně podobný znak, jaký se dodnes používá na českých mapách. Komenského napadlo zobrazit na mapě Moravy kromě schematického reliéfu kopečkovou metodou, ještě vodstvo, sídla, výběr léčivých pramenů a lázní. sklárny a železnorudné, zlaté i stříbrné doly a vinice. Na žádné starší mapě obdobný znak není a věřím, že tomu tak bude, protože nám toto tvrzení ještě nikdo nevyvrátil," tvrdí často citovaný významný český kartograf profesor Bohuslav Veverka.
Podívali jsme se společně s profesorem Veverkou a s Lucií Šrajerovou na znak vinice a dali jim za pravdu.
Znak není nijak složitý a je vyzobrazen jednoduše. Kolem kůlu se vine stvol představující révu ve tvaru písmene S. Komenský jen má svoji vinici jen trochu více kudrnatou, než je znak, který naleznete na současných mapách.

Zajímavý je i jiný poznatek tentokrát z České zemědělské univerzity. Tam každoročně studenti Fakulty životního prostředí konkrétně oboru Krajinné pozemkové úpravy na jednom ze svých cvičení z kartografie rovněž řeší stejný problém jako Komenský a navrhují mapové znaky. " Měli jsme mezi třiceti druhy mapových značek navrhnout pro svoji mapu mimo jiné i znak vinice. Většina z nás tu vinici však vykreslila symbolem zobrazující hrozen, třebaže známe dobře mapový znak, který se používá pro zobrazení vinice například v katastrálních mapách. Osobně si myslím, že hrozen je nezaměnitelný s jinou plodinou a názornější pro vinici," přiznává jeden ze studentů Tomáš Doležal.

Mapa Moravy o rozměrech 442x544 mm je v měřítku 1 : 470 000 pro síť, 1 : 520 000 pro kresbu. Mapa vycházela asi 150 let z více než deseti předloh. Její reprodukce případně jen výřezy z mapy najdete ve všech učebnicích kartografie, geografie a v dalších publikacích o Komenském nebo o historii Moravy. 
  

Popisky k fotografiím:
(1) Lucii Šrajerové z ČVUT Praha blahopřeje k její práci, kterou napsala společně s profesorem Veverkou, bývalý prezident mezinárodní kartografické ICA profesor Milan Konečný.

(2) Znak vinice a chmelnice naj´dete na mapách zobrazující Mělnicko

(3) Takto se rozhodl pro zobrazení vinic na své mapě Moravy sám učitel národů Komenský


 Fotografie
Milan Konečný blahopřeje Lucii Šrajerové z ČVUT
Znaky vinice a chmelnice
Komenského vinice
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 139869