VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Moniturujeme obor zeměměřictví
Petr Skála - 14. září 2004, 20:08:13 

Ing. Petr Skála, Poljanovova 3241/1 Praha 4  (143 00)

telefon -   mobil: 607975142

Skala.Petr @Seznam.cz

 

Všem, kterých se to týká

 

 

Věc: Nabídka výstřižkové služby    - heslo zeměměřictví                                   Praha    15.9. 200

  Upo
zorňujeme Vás na  naší výstřižkovou  službu, kterou jsme vylepšili při zachování původních cen. Službu je nyní možné přihlásit dokonce jen na určitou dobu sezónu nebo určité  akce (nejméně na jeden měsíc).

Heslo zeměměřictví obsahuje obory geodézie, kartografie, katastru nemovitostí, GPS a GIS. Výstřižky jsou nalepeny  na kartách formátu A4 a odběratel získává kopii této karty.

Výstřižky jsou z  celostátních   deníků:  Blesk,  Haló  noviny, Hospodářské  noviny, Lidové  noviny, Mladá  fronta dnes  (pražské vydání), Právo (vydání pro Prahu  a střední Čechy), Sport,   dále regionálních deníků a večerníků:  Mělnický deník, Večerník  Praha, Pardubické noviny  a  vybraných   časopisů  například  Vlasta, Týdeník Nymbursko  a další.

 Dokážeme  vybrat  výstřižek  i   z  některých  dalších  časopisů a novin, o  kterých snad ani  nevíte, že vycházejí,  ovšem u nich nezaručujeme, že najdeme všechny závažné články podle stanoveného hesla.  Kvalitu našich  služeb  a  hlavně ceník  prací ohodnotíte patrně  až, když  si je  vyzkoušíte.

 

 Připomínáme  ještě náš ceník služeb, který bude platný i v roce 2004.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sledování hesla 100,-Kč za měsíc                          

2,- Kč za jeden výstřižek nalepeným na kartě

částka asi 15,- Kč za poštovné nebo poplatek za dodání zásilky.                                  

 

Výstřižky jsem schopen dodávat průběžně nejčastěji čtyřikrát  za měsíc nebo dvakrát či jednou za měsíc.   Podívejte se na přiloženou ukázku.

Odhadoval jsem  Vaše  náklady například  za období   září – prosinec     2004. Tuto službu  mohu pro Vás dělat za finančních podmínek, jež by nepřevýšily částku  700 ,-Kč.  Za to  by bylo například  120  výstřižků.  Připomínáme, že náklady na předplatné jen jediného   deníku jsou vyšší.

Pokud byste tuto službu uvítali, ozvěte se. Pokud si myslíte, že by ji využil někdo z Vašeho okolí,  tak mu nabídku, prosím,  předejte.    

 

                               

                                                                                             

                                                                                                              Ing. Petr Skála

 

 

 

 

 

 Fotografie
moni4
moni3
moni2
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 3 / 8929