VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Bilance ministra životního prostředí Mika
Petr Skála - 27. listopad 2009, 04:10:53

PRAHA (26.11.2009) - Ladislav Miko  na krátké tiskové konferenci pořádané náhodou na svátek, který se v Americe slaví jako svátek  díkuvzdání, shrnul 7 měsíců svého působení ve funkci ministra životního prostředí ČR.  „Jsem rád, že se za těch sedm měsíců, kdy jsem mohl stát v čele ministerstva životního prostředí, podařilo splnit to podstatné, s čím jsem do funkce přicházel. Do Bruselu se vracím s tím, že se podařilo snížit počet sporů s Evropskou komisí z květnových jednadvaceti, ke kterým přibyly další dva, a to tak, že  jedenáct  bylo vyřešeno a u čtyř  nastal výrazný posun," řekl úvodem  ministr životního prostředí Ladislav Miko." Důraz jsem kladl zejména na otevřenou, věcnou a odborně podloženou diskusi. Ve sněmovně se tak podařilo prosadit klíčovou novelu zákona o ochraně přírody, která zajišťuje zejména účinnější ochranu stromořadí před masovým kácením a od 1. prosince 2009 se ruší i nesystémové udělování výjimek ze zákona vládou, kterých bylo uděleno jen za dobu mého působení 281 a ještě jednu předložíme. Ve spolupráci s řadou odborníků jsme zpracovali faktografickou Zprávu o stavu české přírody a krajiny v roce 2009, která může sloužit jako cenný podklad pro řadu rozhodnutí. Vláda také souhlasila s rozšířením soustavy Natura 2000 o více než dvě stovky unikátních míst a ptačí oblasti byly doplněny o chybějící dvě - Českobudějovické rybníky a Dehtář,“ vypočítává dále aktivity ministerstva jeho šéf   Ladislav Miko.

Podařilo se posílit vnímání  Ministerstva životního prostředí jako konstruktivního a věcného partnera především s ostaními resorty.  MŽP navrhlo například pro životní prostředí únosnou trasu některých kontroverzních staveb – R55 v oblasti Bzenecké doubravy, přeložky silnice I/13 Děčín – D8 či  R43 kolem Brna. Na Šumavě pak obnovilo dialog s obcemi i kraji, připravilo speciální dotační program pro obce v   národních parcích a v jejich sousedství, neboť si uvědomujeme, že mají ztížené podmínky pro svoji činnost.   
V řadě případů jsem samozřejmě navazoval na svého předchůdce. Vládě jsem předložil aktualizaci Plánu odpadového hospodářství, která umožní i v budoucnu zakázat dovoz zahraničního odpadu do českých spaloven a umožňuje poskytnutí státní dotace na energetické využití odpadu,“ uvedl dále Ladislav Miko. 

Ministr zdůraznil, že se podařilo přijetím novely zákona o právu na informace o životním prostředí, zajistit přístup k mapám a dalším informacím snadno a zdarma. "Zřizujeme geoportál umožňující snažší přístup k mapám a jejich volné užívání občany a orgány veřejné správy," řekl Ladislav Miko a vysvětlil, že se tím především ruší různé poplatky, jež se platily  za využívání těchto kartografických děl a přitom šlo o zbytečné  přelévání peněz.


Za neúspěch ministr považuje neprojednání novely horního zákona v Poslanecké sněmovně.   

 

Na otázku, proč ve funkci nezůstal až do konce působení stávající vlády, ministr odvětil, že přislíbil působení ve vládě jen na dobu šesti měsíců a už tak tento slib překročil o jeden měsíc.

 

 

 

 


Na otázku, jak posuzuje úroveň vysokoškoláků absolventů, kteří studovali  příslušné  obory, jež jsou orientovány na životní prostředí a jež   přicházejí do praxe, odcházející první muž na ministerstvu životního prostředí řekl, že dovedeme pro praxi připravit například  dobré  biology a další odborníky, ale těm chybí hlubší znalosti v oblasti  řízení ve státní správě a to především  právnické  a manažerské. "Bohužel nemáme  tu dosud obor postavený vyloženě pro budoucí  manažery v tomto resortu," řekl ministr a dodal, že nepřestane mít kontakt s vysokoškolským prostředím, neboť přesto, že se vrací do Bruselu, zůstává nadále členem správní rady  Karlovy univerzity a vědecké rady Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, neboť toto členství nebylo spojeno s funkcí ministra.  

Závěrem ministr poděkoval všem spolupracovníkům na ministerstvu a svého prvního náměstka Jana Dusíka představil jako nejvážnějšího kandidáta na post ministra životního prostředí. Ten, jak jinak, prohlásil, že pokud bude jmenován, naváže na Mikovu rozdělanou práci.

Poděkování od ministra zaznělo  i směrem k novinářům, kteří se patrně lekli možnosti, že by muži cestujícímu brzo do Bruselu zatleskali třeba jen za to, že jim byl dost často k dispozici a říkal jim, co si myslí.

Třebaže s kroky ministerstva a s názory ministra nemusíte setrvale  souhlasit,  Ladislave Miko, díky.


  Den díkůvzdání je jedním z největších amerických svátků a připadá tradičně na čtvrtý listopadový čtvrtek. Americké rodiny se během něj setkávají u tradičního jídla, kterým je nadívaný krocan. Prvně svátek slavili evropští osadníci v Americe roku 1621 jako poděkování za sklizeň a přežití první zimy. Ve 20. století se tento den stal v USA postupně počátkem vánočních nákupů.

 Fotografie
Miko a Dusík
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 4723