VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Atlas krajiny České republiky byl představen
Petr Skála - 19. listopad 2009, 13:02:37

PRAHA (19. 11. 2009) -  Ministr životního prostředí Ladislav Miko představil   v prostorách Galerie Louvre v Praze velkolepé kartografické dílo Atlas krajiny České republiky. Tiskové konference, na kterou byly přineseny dva pro tento účel zvlášť vytištěné a svázané atlasy,   se zúčastnili i další  kormidleníci tohot kartografického díla.

"Mám k Atlasu citový vztah, neboť vznikal i z mé iniciativy, kdy jsem působil jako náměstek ministra," vzpomíná Ladislav Mika a dodává, že od roku 2003 na něm pracovalo přes 300 odborníků. Atlas krajiny je podle ministra souhrnem komplexního poznání krajiny Čech, Moravy a Slezska, vycházející z přírodních predispozic krajiny pozměněných historickým, kulturním a ekonomickým vývojem.

"Česká republika totiž dodnes nemá narozdíl od Slovenska svůj národní atlas. Myslím, že vydání Atlasu krajiny může tak tuto mezeru zacelit", řekl ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Atlas bude  tisknout začátkem roku 2010 na Slovensku tiskárna v Harmanci v předpokládaném nákladu 5 000 výtisků a ve stejném nákladu vyjde Atlas i na CD. Bude distribuován podle zvláštního rozdělovníků tak, aby se dostal do všech vědeckých, univerzitních a dalších velkých knihoven, dále na úřady státní správy, na střední školy a instituce. Část nákladu by se podle informace z ministerstva měla prodávat na knižním trhu. "Jeho cenu, která se bude asi hodně rovnat výrobní ceně, mohu jen odhadnout asi na 4000 Kč.," řekl ministr na dotaz novinářů.

V atlase najdete stovky map, vářezů, grafů a fotografií. Mapy Česka v atlase najdete v měřítku od půlmiliónky až po měřítko 1:3 000 000. Jsou zde unikátní mapy, které zatím nikdo nevytvořil, ale i staré mapy reprodukované do atlasu z archívů. V samostatné kapitole najdete i známe a méně známé reprodukce malířů krajinářů jako napřiklad Labskou krajinu z roku 1863 od Josefa Mánesa. Na tiskové konferenci bylo upozorněno, že Atlas krajiny České republiky zcela jistě překoná svými rozměry a vahou dosavadní rekordní kartografické dílo Satelitní atlas pyramid, kterému před lety Agentura rekordů a kuriozit v Pelhřimově uznala prvenství. Stačí si jej jen nechat přeměřit komisařem z Pelhřimova.

Je dobře, že téměř desetikilogramová publikace nepřekročila svoji vahou hranici 15 kilogramů, která je v Zákoniku práce mezní vahou pro břemena, jež mohou přenášet ženy knihovnice. Jinak atlasové mapy budou pro uživatele k prohlížení ve vazbě, ale i ve volných listech. Mezi autory map a podkladů k nim najdete řadu názvy známých institucí a jména kartografů, geografů a dalších odborníků specialistů na jiné oblasti.

Televizní reportáž z této akce je na ...

http://www.ct24.cz/domaci/72956-ceska-republika-bude-mit-vlastni-komplexni-atlas-krajiny/

 Fotografie
Studentský pohled na atlas
Atlas krajiny
Ministr Miko a mapou atlasu
Typy současné krajiny
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 6197