VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Rektorem ČZU v Praze byl zvolen Jiří Balík
Petr Skála - 13. říjen 2009, 18:37:59

PRAHA - Senátoři devětadvacetičlenného akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze na svém zasedání zvolili nového rektora univerzity, kterým je současný prorektor ČZU v Praze, profesor Ing. Jiří Balík, CSc. z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

 Senátoři zástupující pedagogy a studenty z pěti fakult, jednoho institutu a dvou samostatných pracovišť nového prvního muže jedné z největších technických univerzit v zemi vybírali původně z pěti kandidátů, ale jejich počet se nakonec snížil na čtyři. Ve druhém kole proti sobě stáli profesoři Jiří Balík a děkan Provozně-ekonomické fakulty profesor Ing. Miroslav Svatoš, CSc..


Zvolený rektorJiří Balík, který by se měl ujmout řízení univerzity po jmenování prezidentem republiky 1. února 2010, vystřídá úřadujícího rektora prof. Ing. Jana Hrona DrSc., dr.h.c.,. 
Ten byl v čele univerzity předchozí dvě volební období a nemohl již opět kandidovat.


Zvolený rektor profesor Ing. Jiří Balík, CSc. z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů je prorektorem ČZU pro školní podniky a styk s odbornou veřejností. Narodil se 30. listopadu 1953 v Táboře a vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze v roce 1978, kde působil nejdříve jako odborný asistent, později jako zástupce a následně jako vedoucí katedry agrochemie a výživy rostlin. V roce 2001 se stal profesorem pro výživy rostlinobor agrochemie. Jeho jméno najdeme jako autora více než 300 publikací a vědeckých a odborných článků. Byl a je řešitelem českých i zahraničních grantových projektů, členem vědeckých rad mnoha univerzit a fakult, dále členem redakčních rad vědeckcých časopisů. Garantem je především oborů výživy rostlin a agrochemie .

Nově zvolenému nástupci ve funkci rektora jako první pohlahopřál současně první muž ČZU v Praze Jan Hron.


 

 

Odkazy ... 

http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Rektorem-CZU-je-Jiri-Balik__s43x34762.html

http://www.ct24.cz/domaci/69503-novym-rektorem-czu-v-praze-byl-zvolen-jiri-balik/

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=240&r=mfpraha&c=1272563

 Fotografie
Nový rektor Jiří Balík
Jaroslav Homolka ukazuje volební lístky
Kandidáti profesoři Svatoš a Bejček
Kandidáti profesoři  Balík a Podrázský
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 5 / 8620