VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
M.Mikšovský předsedou Kartografické společnosti ČR
Petr Skála - 3. říjen 2009, 11:04:35

OLOMOUC (30.9.2009) - Na konci prvního dne jednání Kartografické konference v metropoli na Hané proběhla Valná hromada Kartografické společnosti České republiky, která měla na programu volbu svého výboru a stanovení cílů a směrů na další čtyřleté období. Shromáždění kartografek a kartografů  zvolilo do roku 2013 devítičlenný výbor, ve kterém jsou tři profesoři, tři docenti a tři ženy. Následný den výbor zvolil ze svého středu svého předsedu, kterým je opět Miroslav Mikšovský.  Na další funkce byly zvoleny ženy. Strážkyně pokladny bude i nadále Růžena Zimová z ČVUT Praha, která ostatně už prokázala svým osobním šarmem  zlepšilt  platební morálku některých hůže zastižitelných členů , ale navíc i  získala nové  členy. O funkci tajemnice se paradoxně svobodně stříhalo mezi dvěma novými členkami výboru, jež mají i shodné příjmení. Když Milada Svobodová otevřenou dlaní  zabalila sevřenou pěst v podobě kámene Danuši Svobodové vybrala si ředitelka Kartografie Milada Svobodová funkci tajemnice.    

 Ve výboru jsou zástupci vysokých škol, státní správy i komerční kartografie ovšem v nepoměru:  7:1:1.

Složení výboru

předseda:
Mikšovský Miroslav, doc. Ing. CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze

místopředseda:

Talhofer Václav, plk. doc. Ing. CSc., Univerzita obrany v Brně

tajemnice:
Svobodová Milada, Ing., Kartografie Praha, a. s.

pokladníce:
Zimová Růžena, Ing. Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze

členové:
Čada Václav, doc. Ing. CSc., FAV ZČU v Plzni
Konečný Milan, prof. RNDr. CSc., PřF MU v Brně
Svobodová Danuše, Ing., Zeměměřický úřad Praha 
Veverka Bohuslav, prof. Ing. CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
Voženílek Vít, prof. RNDr. CSc., PřF UP v Olomouci


 

 Fotografie
Stříhání o tajemnici mezi děvčaty  Svobodovými
Miroslav Mikšovský a Vít Voženílek jsou ve výboru
Zástupci kartografie a Kartografie
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 6 / 8153