VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Mapy osobností
Petr Skála - 28. září 2009, 06:32:49

PRAHA - Ve dnech 30.9 až 2.10.2009 proběhne v Olomouci mezinárodní Kartografická konference, které se zúčastní rovněž i autor tohoto příspěvků a pedagog působící na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze Petr Skála, který i na tomto webu zveřejňuje jeden ze dvou příspěvků, které na konferenci zazní. 

Mapy osobností
 
 
Petr Skála
Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
Kamýcká 1176 Praha 6 – Suchdol   PSČ: 165 21
 
 
Abstrakt. Studenti České zemědělské univerzity jako semestrální práci z předmětu kartografie vytvářeli návrh projektu mapy přibližující život, dílo, odkaz a památky na jimi vybranou osobnost. Vznikl zajímavý soubor více než třiceti námětů a různě zpracovaných projektů na soubor map o vybraných sportovcích, umělcích, politicích nebo o legendárních postavách z učebnic dějepisu. Projekty obsahují řadu zajímavých nápadů, jak sdělit uživateli autorského díla na ploše čtyř stran formátu A4, co nejvíce informací o vybrané osobnosti. Česká zemědělská univerzita se tak patrně stala prvním akademickým pracovištěm, kde se podobně zaměřené projekty nazvané dodatečně "Sledujte osudy zajímavých osobností na mapách !" vytvářely v takovém rozsahu. 
Klíčová slova: kartografické dílo, mapové značky, kartografická tvorba1.       Úvod
Výuka samostatného předmětu kartografie na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze je nová a byla poprvé pro obor krajinné a  pozemkové úpravy zařazena v roce 2007. U ostatních oborů pražské zemědělské univerzity jsou znalosti z kartografie od studentů vyžadovány v předmětu geodezie, ve kterém se procvičuje pouze tvorba map velkých měřítek. Po dvou letech od zařazení předmětu kartografie do výuky zadal autor článku posluchačům poprvé semestrální práci o mapách osobností. Byl to sice náhodný nápad, ale při jeho upřesňování se začal rodit zajímavý experiment.   Ve snaze přiblížit studentům tvorbu map byl jim zadán konkrétní úkol, při kterém si přímo na vybraných titulech dokonale procvičili základy redakční a sestavitelské práce.
 
2.       Způsobil to Imrich Bugár
Požádáte-li padesátileté a starší příznivce sportu, aby napsali patnáct jmen významných českých nebo československých atletů, tak si jich osm z deseti vzpomene vedle slavného diskobola Ludvíka Daňka také na neméně slavného diskaře Imricha Bugára. Jistě přemýšlíte, jak se tento muž významně zapsal do dějin kartografie ? Copak máme Bugárovo zobrazení nebo Bugárův elipsoid ? Bugárovo jméno určitě nenajdete v učebnicích kartografie, ale v Geodetickém a kartografickém obzoru, kde jsem před časem v rubrice zajímavosti uveřejnil názory známých osobností na obory, jemuž se časopis věnuje.
Mezi nimi byl i sportovec Imrich Bugár, jehož dvě slova geodezie a kartografie na konci otázky položené autorem tohoto článku přivedla ke vzpomínce na mapu. „Když jsem začal častěji jezdit po světě, opatřil jsem si mapu světa a všechna města, kde jsem závodil jsem si na mapě vyznačoval a později doplňoval  špendlíky. Mám jich zapíchnutých v kartografickém díle několik desítek,“ přiznal tehdy československý reprezentant a držitel mnoha medailí ze světových klání Imrich Bugár. Stejný sportovec v červnu 2005 na otázku, zda-li ještě stále doplňuje návštěvnickou mapu světa, přiznal, že tomu tak je, i když do světa už cestuje jen jako sportovní funkcionář.
Byla to právě tato vzpomínka na diskaře, která  autora  přivedla v roce 2008 k zajímavému nápadu přetaveného v úlohu, kterou  zadal studentům  České zemědělské univerzity v Praze, kde působí jako pedagog.
 
 
 
Obr. 1 Mapa osobností Jan Žižka (autor Stanislav Frank)
 
 
3.  Úkol zněl: Sestavte projekt nebo sestavitelský originál!
Co ti studenti  za zápočet měli kromě jiných úkolů všechno udělat ? Museli  si vybrat  žijící i nežijící tuzemskou nebo světovou osobnost z oblasti kultury, vědy, sportu nebo i politiky a navrhnou její mapu. Když se tak stalo, měli se dále blíže seznámit se životopisem osobnosti a s dalšími podklady a vymyslet, co všechno z těch faktů lze vyjádřit na mapě.
Zadání bylo omezeno formátem A3 oboustranně využitým pro text i mapy a ve výsledku přeloženým na formát A4. Počet map nebyl studentům stanoven. Lze konstatovat, že studenti měli zachovanou tvůrčí svobodu už ve výběru osobnosti, kterou však museli nahlásit do čtrnácti dnů. Sledoval jsem jen, aby všichni netvořili mapu Jana Ámose Komenského nebo jiných legend z českých bankovek. Seznam osobností připisovaných ke jménům studentů se brzo naplňoval zajímavými jmény a byl naplněn zcela i těmi váhajícími až, když  jim zadavatel a organizátor vyhrožoval, že jim přidělí  sám Vladimíra Iljiče včetně výboru z jeho děl nebo Evu a Vaška včetně CD z jejich písněmi.


4.  Nedůslednost při zadávání
Nedůsledností  při schvalování osobností bylo připuštěno,  vznik i takových map osobností, jako je Jára Cimrmann nebo dokonce koně  Železníka. Jedna studentka přihlásila místo osobnosti, celou svoji rodinu a vykreslovala její kořeny.
Někteří studenti s výběrem osobností začali ve své peněžence a tak vznikla nikoliv Komenského mapa, ale mapa o učiteli národů, ale i mapa o prvním československém presidentovi.
Map o presidentech bylo více (Václav Klus, Václav Havel), ale  i o dalším politikovi, kterým byl  Miloš Zeman. Její autor navíc při tvorbě využil nejvíce mapových značek, kde nechyběla ani značka pro les, kde bývalý premiér patrně objímá stromy a značka v podobě člunu, kterou student kartograf označil rybník, kde  muž občas komentující události dne z Vysočiny, rád relaxuje.

5.  Chceš-li zapalovat, musíš sám hořet
Tak se stalo. Autor příspěvku si zadal sám sobě Ondřeje Sekoru a nikoliv, že by mu toto všechno kolem map osobností připomínalo brouka Pytlíka nebo mravence Ferdu, práce všeho druhu, ale protože novinář, kreslíř a spisovatel, svého času působil ve Francii, kde přeložil pravidla ragby a zasloužil se o jeho založení a hraní už v roce 1926. Autor tohoto příspěvku to vůbec neměl jednoduché, třebaže nedávno byla vydána kniha o Ondřejovi Sekorovi a jeho tvorbě a sám jako publicista, který napsal už několik publikací o ragby, má Sekoru pročteného, ovšem neměl jej do té doby zmapovaného.
Sekora se někde narodil, někde studoval, někde se oženil a nejednou, někde působil, pracoval, tvořil, psal, byl za války někde uvězněný , někde zemřel a má někde hrob.
Sekora má dokonce i své dvě ulice. Jaké a kolik tedy Sekora spotřeboval map ? Byla to mapa světa, Evropy, Československa nebo jen Česka ? Byly potřeba nějakých výřezy z plánů měst nebo regiónů?
To byly otázky, na které bylo nutno odpovědět hned po sběru všech faktů a informací. Nakonec celý výběr dopadl takto.
Pro Sekoru byla využita mapa Evropy, mapa Československa v hranicích z roku 1937, plán Prahy, plán Brna a výřezy z těchto plánů a malá mapa Francie.

Na mapě Evropy byly zakresleny s příslušným letopočtem všechna sídla, kde působil a tvořil, stejně jako na mapě Československa a plánech měst Prahy a Brna, kam autor navíc zakreslil místa, kde se Sekora narodil, učinil významná životní rozhodnutí nebo zažil další události jako byly jeho dvě svatby, studium a zaměstnání. Ve výřezech plánů měst Prahy a Brno byla zakreslena místa jako byla dějiště prvního ragbyového utkání v Československu, které Sekora sám pískal, dále ulice, jež jsou pojmenované po autorovi postaviček Ferdy mravence a brouka Pytlíka, hřbitov na Malvazínkách, kde je Sekora pohřben.
Menší mapa Francie byla určena pro místa cílů etap Tour de France, kterou Sekora v roce 1924 obsolvoval jako novinář a psal o ní, leč autor mapy o Sekorovi zatím tato místa důsledně nehledal.


6. Kuriozity kolem tvorby map osobností
Mapa o Milošovi Zemanovi už byla vzpomenuta. Tento politik byl zobrazen na mapě světa, kde byly zakresleny jeho cesty podniknuté v roli premiéra, ale i jeho životní události. Mapa o fotbalistovi Milanovi Barošovi mapující jeho sportovní angažmá měla určitou zvláštnost v podobě místa narození, neboť fotbalista se narodil v sanitce při cestě do porodnice u uličního semaforu ve Valašském Meziříčí.  

Mapy o sportovcích měly stejné osnovy, neboť ti
se rovněž někde narodili, někde začali trénovat, někde dosáhli sportovních výsledků (olympijské hry, mistrovství světa mistrovství Evropy, mistrovství republiky, akademické soutěže atd.).  
U fotbalistů a hokejistů přichází k úvaze ještě na mapě vyznačit místa působení sportovních hvězd v zahraničích klubech. Kuriozitou byla rovněž mapa o sportovkyni Barboře Špotákové, která ve stejném roce, kdy byla vytvořena její mapa, dokončila magisterské studium na České zemědělské univerzitě.

 
Obr. 2 Mapa osobností Barbora Špotáková (autorka Zuzana Andělová)
 
Tabulka č. 1   Mapy osobnosti  

z domova -------------------------------------------------------------------------

 

Baroš Milan   sportovec * Knížková  Michaela *  3 * <10
Baťa Tomáš st. podnikatel * Keřlíková Klára   3 * <10
Cílek Václav vědec * Šimková Jarmila *   3 * 14
Čapek Karel  spisovatel * Šunková Eva * 3 * <10
Drda Jan  spisovatel * Sirotek Jakub*   3 * <10
Dvořák Antonín  hudebník *  Balvín Václav   * 3 * <10
Fejk Petr  manažer *  Prknová Anna  *  3 *11
Havel Václav  politik * Rossi Petr * 1 * <10
Hus Jan pedagog * Havlíková Milena * 4 * <10
Kafka Franc spisovatel * Janů Lukáš * 3 * <10
Klaus Václav politik * Machoň Vojtěch *  2 * <10
Komenský Jan Ámos pedagog Černíková Jana *  3 * <10
Lada Josef malíř * Strnková Tereza *  3 * <10
Masaryk Tomáš Garrigue    politik * Hrdličková Petra * 4 * <10
Mendl Gregor   vědec * Bučanová Kateřina * 6 * <10
Mucha Alfons   malíř *  Gregorová Jana *  6 * <10
Neruda Jan  spisovatel * Řeháková tereza * 5  *11
Santini-Aichel Jan Blažej   architekt * Piekarczyková Libuše  *  6 * <10
Sekora Ondřej spisovatel * Skála petr * 5 * <10
Světlá Karolína spisovatelka * Černíková  Karolína * 2 * <10
Špotáková Barbora sportovkyně * Andělová Zuzana * 2 * <10
Švabinský Max malíř * Sedláková Veronika * 4 * <10
Valenta Aleš sportovec *  Cinková Růžena * 2 * <10
Werich Jan herec * Procházková Helena * 5 * <10
Zátopek Emil sportovec *  Koranda David * 4 * <10
Zeman Miloš politik * Šedivý Petr * 5 * 61
Žižka Jan vojevůdce * Franc Stanislav * 1 * <10

ze světa -------------------------------------------------------------------------

Gagarin Jurij kosmonout * Tittelbach Jan * 4 * <10
Goethe Johan Wolfgang spisovatel * Maršík Ladislav * 2 * <10
Kolumbus Krištof mořeplavec * Tomášek Petr * 5 * <10
Porsche Ferdinand podnikatel * Halušková Dita * 1 * <10
Saint – Exupéry Antonie spisovatel * Kukla Jakub *  4 * 13


Skupiny osobností     odvětví *  autor (ka) * počet map  * počet mapových       znaků
PINK FLOYD hudební skupina *  Havel Jan * 2 * <10
U2 hudební skupina * Stojanová Dana *  6 * <10
Dechová hudba hudba * Macho David * 6 * <10
Čeští ragbisté  v zahraničí sport * Schlanger Michal * 5 * <10

Zvláštnosti    odvětví *  autor (ka) * počet map  * počet mapových       znaků
Dlugošovi rodina * Dlugošová Klára * 5 * <10
Cimrman Jára legenda * Kulířová Petra * 3 * 20
Železník  kůň * Drábková Alena * 2 * <10

 


 

 
7.     Závěr
 
Mapy o osobnostech mírně překročily očekávání. Nejenže splnily své cíle spočívající v aktivním zapojení studentů do redakčních, sestavitelských prací, ale pomohly k jejich  zdokonalování při sběru informací pro konkrétní projekt. Navíc se u většiny studentů projevila velká fantazie pro znázornění určitých originálních  jevů.
Reference
1. Skála, P.:  www.vimevite.cz , [cit–2009–09-10]
2. Skála, P.: Geodetický a kartografický obzor Zajímavosti [cit–2009–09-10]
 
 
 
 Ing. Petr Skála  – odborný asistent na Fakultě životního prostředí České zemědělské university v Praze. zabývá se popularizací kartografie a jejich produktů. Byl u zrodu soutěže a je člen hodnotící komise Mapa roku pořádáné Kartografickou společností ČR, , dale je současně členem mezinárodní  hodnotící komise Tourmap. Z oboru kartografie publikoval několik prací zabývajících se oblasti autorského práva.
 
 

 Fotografie
Mapa Jan Žižka
Mapa Barbora Špotáková
Mapa Karel Čapek
Mapa Václav Klaus
Blahopřání autorovi nejlepší práce
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 9459