VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Akademický senát ČZU v Praze bude volit rektora
Petr Skála - 18. září 2009, 08:42:46

PRAHA -  Devětadvacetičlenný  Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze čeká v říjnu 2009 rušný program.  Hlavní událostí podzimu bude volba nového rektora  univerzity, jejíž sídlo je v Praze  v Suchdole. Současnému rektorovi ČZU v Praze panu prof. Ing. Janu Hronovi DrSc., dr.h.c.  končí začátkem roku 2010 funkční období a protože jde již o jeho druhé funkční období, po kterém se již nemůže rektor Hron účastnit třetích   voleb v řadě, čeká na senátory tentokrát hodně těžký úkol.  

 

Akademický senát České zemědělské univerzity  nebo také takzvaný velký senát, který ve své nově zvolené podobě poprvé zasedl 17.12.2008 a v roce 2009 se senátoři sešli ještě třikrát, patří vedle rektora a vědecké rady mezi klíčové akademické orgány univerzity. Senát se podílí na řadě schvalovacích procesů. Přestože mu nepřísluší zákonodárná moc, a může tedy jen schvalovat předložené návrhy, právě na něm závisí, jestli budou vnitřní předpisy přijaty. Mezi ty klíčové dokumenty  patří třeba poměrně nedávno schválený  rozpočet univerzity, ale  senát volí rovněž rektora univerzity. Nu a tato volba je právě v těchto dnech  aktuální.

Od června 2009  podle stanoveného programu pracuje volební komise. Z jejího jízdního řádu lze vyčíts, že v  současné době až do 24. září 2009  mohou členové akademické obce ČZU v Praze podávat návrhy na kandidáty na rektora univerzity. Komise poté   s navrhovanými  kandidáty projedná, zda kandidaturu přijmou a pokud ano, tak kandidáty  všichni zájemci o tuto volbu budou moci 8. října 2009 vidět a slyšet na  setkání Akademické obce ČZU v Praze.  Naplánovaný je  rovněž den  zasedání senátu 13. října 2009, kdy na proběhne  volba rektora.  

Nový rektor musí získat při volbách od senátorů patnáct  nebo  více hlasů, aby se stal rektorem.  Pokud se tak nestane v prvním kole, postupují dva s nejvyšším  počtem hlasů do druhého kola, ve kterém se rozhoduje už jenom mezi nimi. I ve druhém kole, musí nový první muž nebo třeba i žena  v čele univerzity získat patnáct nebo více hlasů. To všechno si čteme  z Volebního jednacího řádu AS ČZU v Praze, který  je na webových stránkách univerzity. Jak jsme však přišli na těch minimálních pro zvolení rektora  postačujících patnáct hlasů  ?

To se musíme  vratit  ještě ke složení senátu. Zástupce do AS ČZU v Praze  mohou volit jen členové příslušné akademické obce. Každé z fakult připadá v senátu pět mandátů – tři zaměstnanecké a dva studentské. Jelikož na ČZU je pět fakult, tak se možná podivíte, proč je senátorů 29.  Čtyři další místa v senátu jsou totiž určena také zástupcům Institutu tropů a subtropů, který zastupují jeden student a jeden zaměstnanec, dále jsou v senátu ještě zástupce  Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze a ještě z jednoho celouniverzitního  samostatného  pedagogické pracoviště, kterým je  Katedra tělesné výchovy.

Pro upřesnění jsou ctihodné ženy a ctihodní mužové  obsazovány do funkcí senátorů v přímých volbách v rámci jednotlivých fakult. Funkce senátora je pro ně čestná, a tudíž z ní neplynou žádné odměny či výhody.

 

V diskuzích studentů a pedagogů se často objevují názory, že senát je jen formální institucí, kde se příliš nediskutuje a hlasuje se zpravidla jednomyslně bez velkých diskuzí. "To do jisté míry přiznávají i samotní senátoři ovšem jednak, ne vždy tomu tak skutečně je a pak příčinu toho, proč se zpravidla rozhoduje kladně o většině předkládaných návrhů, lze vysvětlit jejich vysokou kvalitou," míní jeden z nich.  

.


Kde zjistit o senátu víc?


Přehled o činnosti AS ČZU v Praze   může mít  každý z vás, když  si vyhledá  na webových stránkách univerzity příslušné zprávy  na adrese http://www.czu.cz/cs/?r=304 .
Tady jsou v krátkém čase po zasedání senátu zařazeny nové zápisy. V jiné položce náležící na webových stránkách senátu jsou rovněž jména a kontakty na všechny členy senátu včetně předsedy, kterým je Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

„Až zvolíme nového rektora, tak by zpráva o této události  měla být do deseti minut na webových stránkách,“  má v plánu autor tohoto příspěvku.

Držte mu palce, aby se mu to povedlo.

 

 

 

 

 

 

Podle zájmu členů akademické obce ČZU v Praze lze usoudit, že volba nebude  pro senátory  vůbec snadná, neboť se očekává poměrně větší počet kandidátů, kteří přijmou kandidaturu.


Fotografie
Ze zasedání senátu ČZU v Praze
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 4 / 6851