VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Výprava za židovskými památkami Českého ráje
Petr Skála - 16. září 2009, 18:02:36

TURNOV (14.9.2009) - Česká centrála cestovního ruchu a Sdružení Český ráj připravily  na třetí zářijové úterý pro více než dvacet českých i zahraničních novinářů a publicistů, dále pro zástupce cestovních kanceláří a agentur exkurzi za židovskými památkami Českého ráje. Exkurze začala v Mladé Boleslavi prohlídkou zdejšího hřbitova, pokračovala v Jičíně prohlídkou synagogy a domů, které v minulosti postavili právě v centru města zdejší Židé a končila v Turnově prohlídkou synagogy a hřbitova.
 V Mladé Boleslavi se účastníků zájezdu ujal dlouholetý průvodce po zdejších židovských památkách Dr. Karel Herčík, který při výkladu zavzpomínal i na dobu, kdy sám jako archívář pracoval s dokumenty napsaných v hebrejštině a jemuž je pomáhal překládat spolužák z univerzity. Průvodce po mladoboleslavském židovském hřbitově zaplavoval novináře spoustou informací i dalších osobních vzpomínek a tak sklidil po výkladu zasloužený potlesk.
 

V Jičíně se novinářům věnovala usměvavá absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jindřiška Kracíková, která v roli  správkyně zdejší synagogy se  svěřila i se svými  plány. "Vidím velké nevyužité možnosti při práci s dětmi, hlavně s těmi nejmenšími, kterým lze  historie Židů v Jičíně vykládat i jako pohádkový příběh. Poslední práce o historii židovské  komunitu v Jičíně byla napsána v roce 1930 a protože  následné roky  nejsou nikde zdokumentovany, je i tahle skutečnost pro mne velkou výzvou," plánuje děvče, které v Jičíně má na starosti synagogu. "Je dobře,  že v opraveném  sále synagogy je skvělá akustika a že tu můžeme  pořádat  koncerty ,"  chlubí se  Jindřiška Kracíková a ukazuje na plakáty uskutečněných koncertů.

V Turnově se účastníků zájezdu ujala správkyně zdějších židovských památek a uznávaná znalkyně judaismu Terezie Dubinová.  I tady nechyběl skvělý výklad k historii stavby i o životě Židů v nedávné historii.    "Je patrné, že město Turnov má velkou zásluhu na zachování židovských památek ve městě. Libila se mi také snaha o zpřístupnění židovské  kulturu především mládeži. V turnovské synagoze mají pro mládež připraveny různé hlavolamy, soutěže. Já jsem si tady například přeložila své křestní jméno Marta do hebrejštiny a to podle návodu pomocí dřevěných kostek, na kterých byla napsána hebrejská abeceda, " přiznala se publicistka Marta Pawlicová po návštěvě synagogy v Turnově. 
 

Novináři na závěr návštěvy v Turnově se zaposlouchali do melodií a zpěvu části skupiny Mackiemesser bandu.
"Tato skupina má právě k Turnovu domovské právo a jsme na to náležitě hrdí," přiznala se nedávná absloventka České zemědělské univerzity Ing. Hana Ledabylová ze Sdružení Český ráj.

" Třetí pátek v září začíná zářijové novoluní a zároveň nový židovský rok 5 770. Le-šana tova u-meušeret! Přejeme dobrý a šťastný rok!," loučila se s návštěvou Terezie Dubinová a pozvala je do Turnova, aby přijeli se svými známými nebo s turisty, které mají na starosti.   

"Dozvěděli jsme na všech místech, kde jsme byli, celou řadu zajímavých informací, které já osobně využiji ke své práci," pochválila zajímavý den v Českém ráji uznávaná publicistka členka výboru Asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu a členka mezinárodní organizace FIJET Marie Kysilková.  


„Snažíme se propagovat region doma i v zahraničí nejenom na výstavách a veletrzích, ale i touto formou.  Navíc jsme ukázali novinářům v tak krátkém čase, jaký jsme měli určený, i místa, jež nejsou v průvodcích zrovna tučně vyznačena. Z uskutečněné akce mám dobrý pocit a věřím, že po návštěvě novinářů vznikne i několik zajímavých rozhlasových relací, reportáží a vyjde několik informací o židovských památkách v Českém ráji v tisku,“ zhodnotila den s medii manažerka Sdružení Český ráj Hana Ledabylová. 


 Fotografie
Hřbitov Mladé Boleslavi
Písmo svaté
Pohled na Mladou Boleslav
V Jičíně
Jindřiška Kracíková v akci
V jičínské synagoze
Dům s římskými čílsy popisnými
V Turnově na hřbitově
V Turnově
V Turnově
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 144542