VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Praha je teď metropolí ochranářské biologie
Petr Skála podle tiskové zprávy MŽP - 26. srpen 2009, 14:55:42

PRAHA (1. - 5.9.2009) -  Začátkem září 2009 areál České zemědělské univerzity v Praze v Suchdole hostí účastníky Druhého evropského kongresu biologie ochrany přírody. " Toto významné evropské setkání vědců i praktiků zabývajících se ochranou přírody probíhá pod patronací evropského komisaře pro životní prostředí Stavrose Dimase, ministra životního prostředí Ladislava Mika a prezidenta asociace Luigi Boitaniho," upřesňuje hlavní organizátor akce proděkan Fakulty životního prostředí Petr Zasadil.  " V roce 2006 jsme se zúčastnili prvního kongresu pořádaném v maďarském Egeru a nabídli jsme, že další kongres pro vědce, politiky, sociology, pedagogy, studenty a veřejnost uspořádáme v Praze. Návrh byl schválen a tak tu máme unikátní možnost společné výměny zkušeností, výsledků práce, otázek a odpovědí, jež se dotýkají ochrany přírody. V Praze jsme přivítali téměř 1200 účastníků z 80 zemí. Někteří z nich formou přednášek, jiní zase jen na plakátech představí celkem 914 příspěvků," doplňuje Petr Zasadil.


" Téma kongresu odráží skutečnost, že pokud má být ochrana přírody opravdu úspěšná, musí se na ní podílet široké spektrum aktérů a musí být založena na ověřených vědeckých poznatcích a komunikaci s politiky, ekonomy a nejširší veřejností, včetně uživatelů půdy. Velmi významná je zpětná vazba, kterou poskytuje vědě praxe – je třeba znát úspěchy a problémy při aplikaci vědeckých výsledků a také konkrétní potřeby dalšího výzkumu. Spektrum řešených témat je velmi široké od obecné biologie a genetiky, přes ochranu ohrožených druhů, péči o chráněná území, management ekosystémů, dopady klimatických změn či biologických invazí až po ekonomické, sociální a politické souvislosti," šíří se dál muž v čele organizátorů kongresu Zasadil.
Andrew Pullin, který je šéfem Vědeckého výboru kongersu a Petr Zasadil k tématu kongresu ještě uvedli: „Ačkoli ochranářská práce a výzkum má v Evropě více než stoletou historii, neexistuje žádné takto zaměřené mezinárodním fórum, v jehož rámci by byla možná výměna výsledků výzkumu, základních nápadů a myšlenek a praktických zkušeností. Cílem tohoto kongresu je vytvoření právě takového fóra s účastí akademiků, politiků, studentů, představitelů nevládních organizací a medií z celé Evropy. Pražský kongres dokazuje, že je odrazovým můstkem k vytvoření silného a jednotného společenství ochranářských biologů."

" Téma je zajímavé především pro mladé lidi z celého světa, což dokazuje, že ti nejvzdálenější z Oceánie nebo z jižní Ameriky do Prahy cestovali dokonce delší dobu než pouhý jeden den. Někteří navíc nebyli nikdy v Evropě, natož v Praze," připomíná Vendula Ludvíková, která je v čele týmu. který se stará o komunikaci mezi účastníky a dalšími hosty. "Pomáhají nám desítky našich studentů, kteří tak mají jedinečnou příležitost k setkání se svými vrstevníky z nejrůznějších koutů světa. Také jsme náležitě hrdí na postřehy od cizinců, kteří nám chválí areál naší univerzity, kde kongres probíhá po sekcích v mnoha sálech, " poznamenává dál Vendula Ludvíková.


Připomínáme, že Conservation biology (biologie ochrany přírody, ochranářská biologie) je mladý vědní obor, vycházející z biologických věd, který se snaží pomocí mezioborového přístupu poskytovat podklady pro praktickou ochranu biologické rozmanitosti (ochranu přírody). Vymírání druhů a úbytek přírodního prostředí je jedním z nejvážnějších globálních problémů, kterým lidstvo v současné době čelí. Problematika ochrany biologické diverzity je úzce provázána s ostatními problémy současného světa – klimatické změny, znečištění prostředí, přelidnění, urbanizace či ekonomické a sociální problémy. Proto se pro řešení současné krize pod hlavičkou nové vědní discipliny Conservation biology spojili odborníci z mnoha vědních oborů.


" The Society for Conservation Biology, jejíž zkratka je SCB, je Společnost pro ochranářskou biologii. Jde o mezinárodní organizaci zabývající se vědeckou i praktickou stránkou ochrany celosvětové biodiverzity. Mezi členy organizace patří výzkumníci, pedagogové, politici, studenti i ochranáři. SCB má více než 12 000 členů z více než 140 zemí, má sedm regionálních sekcí, které iniciují akce pro daný kontinent a či oceán. V Praze je tedy na kongresu každý desátý člen," uzavírá Petr Zasadil z ČZU v Praze, která se ke kongresu přihlásila jeho organizací . 

  

 Fotografie
ČZU v Praze
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 5241