VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Bakalářská práce o Přelouči je v tamější knihovně
Jan Semerád - 16. srpen 2009, 07:12:31

PŘELOUČ –  Knih o Přelouči a okolí zatím vydáno moc nebylo a ty, které v minulosti vyšly, má většinou ve svém knihovním fondu městská knihovna v Přelouči. Od července  2009 má knihovna ve svém knižním fondu další ojedinělou publikaci o Přeloučsku. Ojedinělou proto, že jde o bakalářskou práci Historie a současnost katastru nemovitostí Přelouče a okolí, kterou její autorka Marta Skálová obhájila na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. „Vyšla vlastním nákladem pouhých čtyř výtisků.,“ vysvětluje autorka. “Tři výtisky jsem musela odevzdat k obhajobě bakalářské práce a jeden výtisk jsem předala do knihovny. Na práci se lze dívat i jako na na dílčí kroniku, kterou jsem psala coby  závěrečnou bakalářskou práci na závěr tříletého studia Aplikovaná ekologie, “ přiznává studentka Marta Skálová z Prahy.

Prohlížíme si osmdesátistránkovou práci, která obsahuje mnoho informací nejenom o samotném městě, ale nahlížíme i do obrazových příloh, kde je zase mnoho ukázek map, na kterých je Přelouč zobrazena.

„Vybrala jsem si téma práce - katastr nemovitostí regionu od minulosti až po současnost, protože mám ráda historii,“ vzpomíná častá návštěvnice Přelouče, jak začínala s bádáním v archívech, kde hledala mapové podklady a dokumenty. Marta Skálová našla pochopení u pracovníků v technické dokumentaci katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu v Pardubicích, dále v Ústředním archívu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu v Praze a v přeloučské knihovně. „Nakonec nejvíce podkladů jsem našla i u své babičky, kde jsem prostudovala především rodinné dokumenty vázající se k domku, který vlastní má babička,“ vypráví studentka pražské univerzity.

„Snad jsem svoji bakalářkou prací pomohla trochu upřesnit historii Přelouče a okolí a na příkladech ukázat, jaké dokumenty v určitou dobu vydávaly orgány územní správy. A proč jsem práci předala do knihovny ? Třeba může v budoucnu tato práce někomu pomoci seznámit se s tím, co jsem vypátrala já,“ předpokládá novopečená bakalářka z České zemědělské univerzity Marta Skálová.

Na fotografii Marta Skálová předává svoji práci vedoucí knihovny v Přelouči Lydii Válkové.


 Fotografie
Studentka Marta Skálová + knihovnice Lýdie Válková
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 6430