VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Český svaz geodetů a kartografů má novou radu
Petr Skála - 29. březen 2009, 05:22:22

PRAHA (28.3.2009) - Organizace sdružující české zeměměřiče Český svaz geodetů a kartografů má za sebou sjezd, na kterém byla zvolena nová Rada a vytyčeny cíle na další tříleté období.  Předsedou Svazu byl na prvním jednání nové Rady zvolen Václav Šanda a předsedou Revizní komise Petr Polák. Novými tvářemi v Radě jsou Olga Buršíková, Martin Nedoma a Pavel Novák, který byl potvrzen českým národním delegátem v mezinárodní organizaci FIG sdružující více než sto národních zeměměřických organizací. Sjezd jmenoval čestnými členy Milana Klimeše, Václava Slabocha a  Josefa Nováka. Celé jednání skvěle řídil Josef Weigel.

 Sjezd pozdravili zástupci podobných společností působících v Česku jako například Miroslav Mikšovských, který je předsedou Kartografické společnosti ČR, Radek Petr, který je ve výboru České společnosti pro geoinformace a za slovenskou Společnowt geodetov a kartografov Slovenské republiky Dušan Ferianc.

V diskusi bylo upozorněno profesorem Josefem Novákem z Ostravy na připravovaný seminář, ke kterému budou přizváni pedagogové vyučující na vysokých školách katastr nemovitostí, dále  Drahomír Dušátko upozornil na významná výročí zeměměřičů, a   Milan Talich upozornil  na osoby, které byly v hodnoceném období tahouny Svazu. Petr Skála na důležitost zpracovat důvěryhodnou historii oboru posledních dvaceti let, neboť zatím ojedinělé práce na tu dobu byly napsány spíše pocitově než dukumentačně, František Beneš na legislativní smršť  v parlamentu zejména na připravovanou novelu stavebního zákona a § 121 a § 154a, jež najdete na stránkách  Ministerstva pro místní rozvoj. Dále Miroslav Roule postřehy k součanosti od důchodců, jež se v Praze pravidelně scházejí každý měsíc, zobecnil i do této  z mnoha  přednesených vět: "V očích veřejnosti zůstáváme pouhými měřiči," varoval účastníky sjezdu a měl pravdu. Málo se ví zejména o mezinárodní spolupráci ať už v rámci pořádání Česko-slovensko-polských odborných geodetických dnů, jež letos proběhnou v květnu v Peci pod Sněžkou nebo o účasti na akcích mezinárodní organizace FIG.
 Pavel Novák působící řadu let v zahraničí, se přítomným raději představil, neboť bude české zeměměřiče zastupovat ve FIGu.

Účastníci devátého sjezdu pak vyslechli výsledky voleb, kterých se zúčastnilo 64 členů Svazu. Dále plénum  odhlasovalo usnesení, které schvalovalo, bralo na vědomí a ukládalo členům nové Rady řadu dokumentů, úkolů a cílů. Dokumenty najdete na stránkách Českého svazu geodetů a kartografů a fotografie, které ze žádných webů zatím nemůže uveřejňovat, tady na vimevite.cz.

  

Složení Rady¨ČSGK :

Ing. Václav Šanda, předseda

Ing. Jiří Bureš PhD. 1. místopředseda

Ing. Milan Talich Ph.D.     2. místopředseda

Ing. František Beneš, CSc.

Ing. Olga Buršíková

doc,. Ing. Pavel Hánek, CSc. , nejstarší člen Rady

Ing. Martin Malec

Ing. Martin Nedoma,  nejmladší člen Rady

Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Ing. Petr Skála

Ing. Robert Šinkner, MBA

a náhradníci ...

Ing. Zina Matušková

RNDr. Jan Bareš

Ing. Karel Gregor

 

Složení Revizní komise

Ing. Petr Polák, předseda

Ing. Jitka Rubešová

Ing. Karel Vach, CSc.

náhradník Ing. Karel Novák

 

Stránky ČSGK  http://csgk.fce.vutbr.cz/

Zajímavý odkaz na časopis slovenských kolegů     http://www.kgk.sk/SGAK/sgak.php

 

 

 

 Fotografie
Nová Rada ČSGK
Řízením sjezdu byl pověřen
Josef Novák a Josef Weigel
Předseda hovoří o tříleté činnost Svazu
Kartografická společnost a Miroslav Mikšovský
Čestní členové Josef Novák a  Václav Slaboch
Tajemnice Jana Chudobová
Do Rady byla po tříleté přestávce zvolena žena
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 166210