VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.planstudio.cz


Vnímání krajiny v minulosti a dnes
Petr Skála - 21. leden 2009, 20:12:09

PRAHA (21.1.2009)   -  Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. a Komise pro historickou geografii uspořádaly třetí lednovou středu ve vile Lanna v Praze  vědeckou konferenci  na téma VNÍMÁNÍ KRAJINY V MINULOSTI - historická krajina dnes.

Téměř šedesát  účastníků semináře vyslechlo postupně celkem třináct referátů,  kterými  představili  výsledky své práce  především pracovníci ústavu, ale i další badatelé a vědci z různých institucí a vysokých škol. I když v publiku se to hemžilo mnoha profesory, docenty a osobami  s mnohaletými zkušenostmi, přeci jenom nepřehlédnutelnou část publika tvořila mládež učarovaná vědou, která spojuje dvě v jedno historii a krajinu.

 Bylo pozoruhodné, že všechny referáty byly probrány ještě jednou v diskusi. Poznámky z publika vhodně doplnily přednesené referáty o další poznatky a stejný výsledek měly  položené a následně zodpovězené dotazy.  

Bylo také poznamenáno, že způsob a prosazování ochrany přírody je věcí  politiky a kompromisu lidí, kteří se rozhodují mezi možnými a méně možnými  plány.

Bylo doporučeno, si při práci s historickými daty a fakty nakreslit časovou řadu a do ní vše, co jde,  současně zaznamenávat.

V jedné přednášce  byla určena doba popisovaného děje usměvně: "před 9000 lety od teď."

Bylo upozorněno, že i v pamětech nebo v dobových denících lze najít leccos pro historii krajiny, ale i ta zrnéčka mají svoji cenu.

Bylo vzpomenuto, že se dříve   často zaplavované oblasti řešily tak, že se tam navrhla a následně vznikla napořád vodní plocha.

Bylo zaznamenáno, že na téměř všech obrazových  prezentacích nechyběly mapy ať už staré nebo aktuální.  

 

VNÍMÁNÍ KRAJINY V MINULOSTI - historická krajina dnes

 

Zdeněk Kučera: Geografie a proměny vnímání krajiny 

Jiří Kupka: Historická krajina a institut krajinného rázu. Možnosti ochrany dochovaných znaků historické krajiny formou ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny


 

Václava Horčáková: Prostor zmizelý i současný – rekonstrukce v prostředí iGoogle


 

Robert Šimůnek: Krajina v myšlení a vnímání středověkého člověka


 

Vratislav Ryšavý: Zámecká krajina: zámek a zahrada Červené Poříčí


 

Zdeňka Prokopová: Proměny krajiny mariánského poutního místa Kájov od baroka do 20. století


 

Irena Bukačová: Stará plaská cesta za opata Fortunáta Hartmanna (1714–1779)


 

Eva Semotanová: Kladsko jako barokní komponovaná krajina?

 

Eva Chodějovská: Obraz raně novověkého města. Praha v kosmografiích


 

Martin Šámal: Vnímání krajiny v pramenech osobní povahy na příkladu Zdenky Braunerové (1858–1934)


 

Petr Meduna – Jiří Sádlo: Bezdězsko – krajina mezi odolností a stagnací


 

Jan Munzar – Stanislav Ondráček – Eva Kallabová: Historické povodně: jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených


 

Peter Chrastina: Vnímanie krajiny v minulosti – historická krajina slovenskej enklávy Békešská Čaba dnes 

V  knižní podobě se s referáty roku 2009  setkáte  možná ještě dříve než příští rok na podobném semináři. Tentokrát si akreditovaní účastníci konference odnesli domů  cennou publikaci, kterou editoval Rober Šimůnek a byla nazvána stejně jako konference roku 2008 Regiony časoprostorové průsečíky.

Publikace je pro zájemce k dispozici k prohlédnutí a ke studiu v knihovnách ústavů Historického Akademie věd ČR a patrně bude i ve VÚGTK ve Zdibech.

Česká zemědělská univerzita byla na konferenci zastoupena přednášejícím Jiří Kupkou (FŽP) a pozorujícím Ivanem Ročkem (FLD) a o konferenci píšícím Petrem Skálou (FŽP). 

 

Fotografie z konference na stránkách Ústavu

 

 

 Fotografie
Místo konání
Seminář
Seminář
Seminář
Zdeněk Kučera: Geografie a proměny vnímání krajiny
Seminář
Sádlo a Meduna - hvězdná dvojice
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 31864