VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Na kole po Plzeňsku
Petr Skála - 30. červen 2008, 23:51:31

PLZEŇ  (30.6.2008) - Poslední červnové pondělí se v sále plzeňského Parkhotelu uskutečnila cyklokonference „Kolem (nejen) krajem - jak dál“, která byla financována z prostředků Evropské unie z fondu ERDF v rámci přeshraniční spolupráce mezi Plzeňským krajem, Horním Falckem a Dolním Bavorskem. Jak je známo, cestovní ruch je v současné době sledovaným a tudíž i důležitým odvětvím, které navíc zasahuje ještě do mnoha dalších oborů. Není divu, že na konferenci, kterou provázela a jednotlivé tematické bloky moderovala náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti cestovního ruchu, marketingu a neziskových organizací Mgr. Olga Kalčíková, často zazněla i tato klíčová slova - vlastnictví pozemků, mapy, vytyčování cyklistických stezek, pozemkové úpravy,  katastr nemovitostí a další, ke kterým mají co říci zeměměřiči, kartografové, odborníci přes katastr i projektanti.Nebyla náhoda, že účastníky z celé České republiky i ze sousedního Svobodného státu Bavorska přivítal  radní Plzeňského kraje pro oblasti regionálního rozvoje a zemědělství Ing. Jiří Kalista, který položenými otázkami  „zda cykloturistika se provozuje lépe na zpevněných asfaltových cestách nebo na lesních stezkách“ či „zda cykloznačení v Plzeňském kraji je dostatečné“, potvrdil, že do problematiky cyklodopravy je zasvěcen. Přiznal však, že vše  závisí na  financích a přitomné potěšil, že kraj je nakloněn předložené projekty podpořit a dlouhodobě podporovat.

V úvodním bloku o infrastruktuře a službách  pro cyklisty bylo jednotlivými přednášejícími zdůrazněno, proč se investice do rozvoje cyklostezek a cyklotras vyplatí, třebaže to není vůbec jednoduché. Projektanti se potýkají například s nechutí vlastníků pozemků prodat je pro využití  v cyklodopravě. Stavitelé stezek dále naráží před vydáním  stavebního  povolení na spoustu byrokracie, ke které patří i nekonečná řada posudků například o vlivu řízené turistické cyklistiky na životní prostředí na dotčeném území.  

Cyklistika je v poslední době nejvíce provozovaný sport v Česku a tak se nedivme, že se právem  hovoří o cyklistické kultuře a jejím pěstování.  Ti, co si užívají při adrealinových činnostech, nejezdí na kole vůbec po rovinách a upravených cestách, ale naopak po terénních rekreačních cyklostezkách, jezdí tzv. singltreky.

Nadace Partnerství se  v rámci programu Greeways pustila do certifikací a na konferenci jsme se dozvěděli,  kdo ji tedy může získat.  Certifikované objekty, ať již se jedná o ubytovací zařízení, stravovací objekty, kempy, chatové osady, turistické cíle apod, mohou cykloturisté nalézt v  mapách mimo jiné proslulého vydavatele  Shocart, kterému  byl za edici cyklomap v měřítku 1:60 000 Kartografickou společností udělen titul Mapa roku 2007. Objekty vyznačené v kartografických dílech zeleným bodem jsou zveřejněné i na serveru www.cyklistevitani.cz.

Měli jsme pocit, že  v sále nikdo nikoho nemusí přesvědčovat, že cykloturistika nejsou jen  cyklostezky, cyklotrasy a jejich značení, ale že významnou úlohu  hrají i poskytované doprovodné služby, které by měly být označené přímo na trase. "Máme správné cyklostojany pro parkování kol, úschovny kol, informační tabule s mapami, pítka, tabule a směrovky k místním službám a zajímavostem ? ",  ptala při promítání fotografií z celé Evropy propagátorka  cykloturistiky Radka Žáková, jež odkázala na webové stránky serveru www.plzenskonakole.cz , které edituje a kde je prý vše včetně  návrhů, jak by to mělo kolem cyklotras vypadat. Bylo dobré, že na konferenci zazněla i informace o technické a první pomoci, která funguje pro cyklisty v oblasti Národního parku Podyjí a na přilehlých cyklostezkách už od května roku 2003. O co jde ? O kufry s nářadím a s náhradními díly  a batohy v podobě  velké lékarničky první pomoc. Vše je připaveno využít asi na 25 místech v Podyjí, kde jezdí cykloturisté.  

Konfrence v další části se věnovala i dálkovým trasám ,  jejich značení a marketingu v České republice i v zahraničí.  Každopádně  pojmy jako jsou dálkové cyklokoridory,  Panevropská cyklotrasa, si budeme muset zařadit do slovníku a to vůbec nemusíme patřit mezi ty nadšence,  kteří  vzdálenost přes 1 600 km z Prahy do Paříže ujedou  za 15 dní, jako  jeden z účastníků konference.František Šesták.

Jednodenní konference byla věnována i mezinárodním a nadregionálním trasám  a to nejenom těm, které vedou přes Plzeňský kraj, ale byly vybudovány nebo se budou  budovat i  v  jiných krajích.

Pokud se problematikou zabýváte intenzivně, pak můžete vědět, že  jména a spojení na účastníky konference naleznete na webových stránkách www.plzensky-kraj.cz  k rubrice „Cestovní ruch“.   http://www.plzensky-kraj.cz/article.asp?itm=34234

Tam se dozvíte i to,  že jednotlivé příspěvky  odpřednášené na cyklokonferenci, může vám zaslat  Žaneta Nováková zaneta.novakova@plzensky-kraj.cz ,  která sklidila závěrem od účastníků konference zasloužený potlesk za skvělý organizační servis.  
 

„Nejdůležitějším cílem konference bylo popsat současný stav cyklodopravy v Plzeňském kraji a kam se dále bude ubírat“, řekla mimo jiné radní kraje  Olga Kalčíková.

Konference už má první ohlasy v mediích jako například ...

 

Horydoly.cz 18.7.2008       Klikni a uvidíš !!!

 

 

 Fotografie
Olga Kalčíková pro MFDNES
Ondřej Fabera koordinuje
Žaneta Nováková
KČT s diplomem
Pohled na prezentaci
CykloRadka a Karel Markvart
Kufr nahrádních dílů a první pomoc
První pomoc
Pohled do  pléna
Rozcestník
Rozcestník
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 8397