VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
Petr Skála - 7. duben 2008, 04:43:47

PRAHA (6.4.2008) - Hláška „Neraď, není ti šedesát“, je hodně vousatá. Svého času se k podmínkám poradenství dodávala ještě podmínka pobytu v Sovětském svazu. Zeměměřič Ing. Milan Kocáb MBA může od první dubnové neděle 2008 podle těchto kritérií bezmezně radit, což ostatně jako vedoucí klíčového útvaru  Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického  ve Zdibech stejně již dlouho činí.


Ač původem z jižní Moravy nepůsobil Milan profesně výhradně jen v tomto regionu. Po terenní měřické praxi na středisku geodezie na Moravě jako úředník poznával socialismus v Praze, už v osmdesátých letech minulého století poznal kapitalismus coby zeměměřič najatý na práci při výstavbě průmyslového areálu   v Alžíru a konstituční monarchii a její školství poznal zase o pár let později v Maroku.

 


Milan Kocáb (listopad 2007)

Po návratu domů se začal věnovat výzkumu a ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém   ve Zdibech byl a je na  pozici vedoucího útvaru GIS a katastru nemovitostí rovněž hlavním řešitelem problematiky spojené právě s katastrem.
 
Čerstvý šedesátník Milan Kocáb publikoval nepřeberné množství prací na toto téma a není divu, že jej a jeho přednášku o historii mapování znají i čekatelé na úřední oprávnění, kteří navštívili školení pořádané před obávanou zkouškou. Je známo, že výzkumná základna ve Zdibech se těší pozornosti a úcty odborné veřejnosti. Důkazem je cena Industrie ČESKÁ HLAVA za "nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu", kterou Milan Kocáb   společně s ředitelem ústavu Františkem Benešem na konci roku 2007 přibírali v přítomnosti televizních kamer.  Více na (klikni zde !!!)
 
Pokud bychom měli zeměměřicko-kartografické Milano, kde by působili všichni Milani, tak věřím, že by ve společnosti Milana Konečného, Milana Humla, Milana Talicha  a dalších Milanů dělal Milan Kocáb tajemníka. Ostatně v této funkci je jako doma i ve VÚGTK ve Zdibech, kde je tajemníkem Rady vědecko výzkumné instituce.
 
Autor příspěveku nechce radit, neboť mu nebylo šedesát, ale každopádně doporučuje,  neptejte se ve Zdibech, jak je ten Milan Kocáb starý, ale pokud vás to zajímá, tak se spíše ptejte na  mladí. Ostatně, jak sami víte, hranice mládí a stáří se každým rokem posouvá. Nakonec i autor tohoto textu předpokládá, že  tato věková hranice je určitě  pohyblivá, tudíž obtížně zaměřitelná. 
Leda, že by se vyřešení tohoto úkolu  ujal útvar GIS a katastru VÚGTK ve Zdibech.  

 Fotografie
Milan Kocáb
Oslavenec Milan Kocáb
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 2 / 9809