VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://www.ceskeragby.sportovnilisty.cz/


Václav Slaboch, jmenován čestným členem CLGE
Václav Nejedlý, VÚGTK, Zdiby - 10. březen 2008, 15:50:48

PRAHA (1.3.2008) - Na zasedání valného shromáždění Rady evropských zeměměřičů (CLGE - Comité de Liaison des GéomPtres Européens), jež probíhalo na přrelomu února a března v metropoli  navrhl výkonný výbor valného shromáždění podle článku 4.4 stanov, aby Ing. Václav Slaboch, CSc. byl jmenován čestným členem CLGE. Na konci zasedání se
Václav Slaboch stal v historii této organizace prvním, kterému se dostalo tohoto čestného titulu:
 
 Ing. Václav Slaboch, CSc., Honorary Member of CLGE.
 


Ing. Václav Slaboch se narodil v Praze 5. července 1939. Po maturitě na Průmyslové škole zeměměřické v roce 1957 pokračoval ve studiu geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1962 jako zeměměřický inženýr. Vojenskou službu vykonal ve Vojenském topografickém ústavu jako topograf. Pak prošel všestrannou praxí jako geodet na stavbách, v průmyslu, na katastrálním úřadu i v inženýrské geodézii. V roce 1964 nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a karto-grafického jako studijní inženýr. Kandidátskou disertační práci Místní sítě měřené trilaterací obhájil v roce 1976. Mezitím úspěšně absolvoval postgraduální studium ČVUT na téma Počítačové programování a matematické metody řízení a vykonal státní zkoušky z několika jazyků.

Pro jeho osobní a odborný rozvoj byla důležitá jeho působení v zahraničí. V letech 1968 – 69 pracoval jako zeměměřič na velkých stavbách ve Velké Británii. V roce 1978 byl vybrán jako odborný konzultant a koordinátor projektu Organizace spojených národů v oboru kartografie pro vládu Guinea/Conakry v západní Africe. Tam pracoval do r. 1981. Jeho zahraniční působení pokračovalo i později, když byl vyslán v letech 1990 – 1995 na středomořský ostrov Malta jako zeměměřický konzultant vlády Republiky Malta.
Po návratu ze zahraničí a po několikaletém působení na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, byl v letech 1998 - 2006 ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.
Po dlouhou dobu byl předsedou Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, členem Výkonného výboru České asociace pro geografické informace, členem poradní Rady pro metrologii a členem vysokoškolských zkušebních komisí.
Od roku 1995 přednášel na Stavební fakultě ČVUT inženýrskou geodézii v angličtině a katastrální měření ve francouzštině. Je zakládajícím členem Federace frankofonních geometrů.
Po celou dobu svého odborného působení byl aktivním členem Českého svazu geodetů a kartografů, kterého byl po dlouhá léta místopředsedou. Měl na starosti mezinárodní styky. Byl národním delegátem FIG v komisi 5 za Českou republiku. Byl členem Evropské expertní skupiny pro kvalitu, čestným členem The Malta Institute of Surveyors, členem Řádu maltézských rytířů, a vykonával mnoho dalších funkcí.
V Radě evropských zeměměřičů pracoval v letech 2003 – 2007 jako místopředseda pro profesní vzdělávání. Účastnil se jako organizátor konference CLGE v Bruselu v prosinci 2005.
Za dlouholeté působení ve vrcholných národních a mezinárodních zeměměřických organizacích, které vždy a v každém směru naplňovalo vizi a poslání Rady evropských zeměměřičů (CLGE) doporučila Rada na svém zasedání dne 1. března v Praze Václava Slabocha ke jmenování svým čestným členem. Valné shromáždění tento návrh schválilo. 
 
Václav Slaboch se stal v historii této organizace prvním, kterému se dostalo tohoto čestného titulu: Ing. Václav Slaboch, CSc., Honorary Member of CLGE.
  
Spolupracovníci a přátelé blahopřejí Václavu Slabochovi k mezinárodnímu uznání jeho vytrvalé a obětavé odborné i organizační činnosti a nejvíce mu přejí zdraví do další práce.
 
 
 
 
Na snímku Václav Slaboch společně  s vydavatelem Vimevite.cz Petrem Skálou a s autorem textu Václavem Nejedlým
 
 
Na další  fotografii přebírá Václav Slaboch diplom čestného člena CLGE z rukou prezidenta CLGE Henninga Elmstroema z Dánska.
 
           

 Fotografie
Historický záběr
    
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 155570