VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


XXVIII. Sympozium z dějin geodezie a kartografie
Petr Skála - 5. prosinec 2007, 02:35:21

 PRAHA (4.12.2007) - Po osmadvacáté se konalo sympozium z dějin geodézie a kartografie, jehož pořadatelem bylo

Národní technické muzeum ve spolupráci s Klubem přátel NTM.  Akce, při níž bylo předneseno 16 referátů,   byla věnovaná 80. narozeninám Doc. RNDr. Ludvíka Muchy, CSc., který je již několik let právě v čele odborné sekce sledující historii oboru geodezie a kartografie. 
Z akce přinášíme několik fotografií ...     

Program
Antonín Švejda: Ludvík Mucha osmdesátiletý
Dušan Adam: Staré mapy Ivančicka na novoročenkách v podání Ludvíka Muchy
Dušan Adam: Databáze kartografických učebnic Ludvíka Muchy
Ludvík Mucha: Obraz Ervěnic a jejich název na mapách
Eva Semotanová: Patří Atlas československých dějin do historie kartografie?
Ivan Kupčík: Isolarii od počátku 15. do konce 17. století
Václav Čada, Martina Vichrová: Analýza výškových kót na topografických mapách druhého vojenského mapování v Čechách
Ján Ježko, Jozef Čižmár: Kartografická a mapová tvorba Mikovíniho obdobia na Slovensku 

Milan V. Drápela: 

po přestávce ...  

Pavel Hánek: 100. výročí založení Stolice geodésie a důlního měřictví na VŠB v Příbrami
Drahomír Dušátko: Španělská geodézie a mapová tvorba
Jan Ratiborský: Pamětní místa geodézie v České republice
Petr Skála: Mapy a utajování jejich obsahu
Tomáš Grim: Kopie Klaudyánovy mapy Čech ze sbírek hraběcí rodiny Kolowratů - Krakowských na zámku v Rychnově nad Kněžnou
Jan Koubek: Říše kněze Jana a její lokalizace na středověkých a renesančních mapách
Drahomír Dušátko: Návštěva kartografického střediska v řecké Soluni

    

Diskuse Nový příspěvek


    

Fotografie
Ludvík Mucha
Ludvík Mucha
Ludvík Mucha
Ludvík Mucha
Předsednictvo sympozia
Přednáška o jubilantovi
Antonín Švejda
Manželka jubilanta přednáší
Manželka jubilanta přednáší
Eva Semotanova
Diskutuje se
Richard Čapek
Martina Vichrová
Pohled do pléna
Sympozium NTM
Sympozium NTM
Martina Vichrová
M.V. Drapela
Oslavenec
Sympozium NTM
Sympozium NTM
Sympozium NTM
Sympozium NTM
Sympozium NTM
sympozium
Sympozium
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 175866