VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
https://www.geodezieonline.cz/?utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-182762


Doc. Ing. Milan Huml, CSc.- šedesátníkem.
Bohulsav Veverka - 25. listopad 2007, 09:23:48

    

PRAHA ( 22.11.2007) Předposlední listopadový čtvrtek  oslavil v kongresovém salonku Masarykových kolejí ČVUT, své vzácné životní jubileum nestor českého katastru a podrobného mapování, docent Milan Huml, dlouholetý vedoucí katedry mapování a kartografie a proděkan fakulty stavební ČVUT v Praze. 


Doc. Ing. Milan Huml, CSc., se narodil dne 18.11.1947  v Praze. Psát medailonek na člověka, se kterým se znáte od svých šestnácti let, oba jste vystudovali Střední průmyslovou školu zeměměřickou a následně obor Geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, je snadné i obtížné současně.

Tak to vezmeme po pořádku. Milan Huml se narodil a své mládí prožil na Královských Vinohradech, kde v současné době i bydlí v Moravské ulici. O pouhých pár domů dále prožíval své dětství Milanův velký kamarád,   slavný český fotbalista a vynálezce proslulého „vršovického dloubáku“ ,Tonda Panenka. Milan však nespojil svůj osud s kopanou ale s geodézií, kartografií a hlavně katastrem. Průmku – neboli Střední průmyslovou školou zeměměřickou, vystudoval v letech 1962-1966, o dva roky za mnou. Mezi jeho spolužáky patřili např. předčasně zesnulý doc. Jan Jandourek a současný vedoucí katedry geodézie a pozemkových úprav, doc. Radim Blažek. A abych nezapomněl, též jeho kdysi spolužačka  a nynější manželka Jarmila.  
Na fakultu přešel Milan v roce 1968 a stal se na katedře mapování a kartografie samostatným výzkumným pracovníkem, kde se věnoval především otázkám automatizace. V roce 1976 obhájil inženýrský diplom, roku 1988 kandidáta technických věd - CSc. V roce 1999  se  na návrh prof. Veverky, který rezignoval ze zdravotních důvodů, stal vedoucím katedry mapování a kartografie a posléze od roku 2003 i fakultním proděkanem pro zahraniční styky.
S ohledem na fakultní prostředí a významné postavení v rámci jejího managementu je vhodné se zmínit o faktu, že Milan Huml je členem vědecké rady, úspěšným školitelem doktorandů, úzce spolupracuje s ČAGI, Nemoforem a různými dalšími oborovými institucemi, zejména z oblasti katastru nemovitostí. Významnou je  jeho pozice soudního znalce v této oblasti a zpracovávání revizních znaleckých posudků pro potřeby okresních soudů.   K tomu výchova cca 70ti diplomatů bakalářského a magisterského studia  a bohatá činnost publikační.
Já pro změnu zase rád zavzpomínám nejen na nesčetné společně absolvované podzimní výšlapy po černolických skalách ale zejména výuky v terénu ve Starém Městě pod Sněžníkem. Milan zde prokázal, že správný geodet dokáže přes den měřit, koncem týdne v noci ze sobotu na neděli nepustí kytaru z ruky a všechny roztancuje svým souborem country hitů. Dále po komplexně probdělé noci ze soboty na neděli si půjde v neděli dopoledne s chutí zahrát tradiční volejbalový turnaj smíšených dvojic a po turnaji se mírně (no mírně není vhodný termín) občerství mokem z naraženého sudu. Nedělní večer  po turnaji  v klubu U Emana, protancuje pohorky a průběžně doplní hladinku a po půlnoci si vyšlápne se skupinou študáků na Kralický Sněžník aby mohl pozorovat východ Slunce. Stačí se včas vrátit a v pondělí ráno  stát naprosto svěží a usměvavý a u výdeje měřického materiálu a divit se proč jsou mladí zeměměřiči tak pobledlí .
 
Možná, že dnes a po letech jsou tyto některé  výkonnostní parametry trošičku nižší, ale v každém případě přeji svému dlouholetému souputníkovi a hlavně blízkému příteli, mnoho zdaru při přechodu z počítaní šedesátinného na setinné, neboli  z  míry sexagesimální na míru centesimální.  U geodetů myšleno – mládí a střední věk 0 až 60 a zralý věk od 60 do 100.
 
Takže Milane MNOGA LJETA ŽIVIJÓÓÓÓÓÓ a užívej si mnoho radosti s vnukem Maxmiliánem Humlem.
 
Bohouš Veverka
 


Fotografie
Milan Huml 60 let
Milan Huml 60 let
Milan Huml 60 let
Milan Huml 60 let
Milan Huml 60 let
Milan Huml 60 let
Milan Huml 60 let
Milan Huml 60 let
Milan Huml 60 let
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 169126