VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Exkurze na simulátory deště
Petra Slámová - 24. říjen 2007, 07:43:49

        TŘEBSÍN  (17.10.2007) - Na exkurzi pořádanou profesorem Miloslavem  Janečkem z katedry biotechnických úprav krajiny vyrazilo linkovým autobusem  přes  40 studentů nejenom z České zemědělské univerzity, ale i  z ČVUT Praha.Při příchodu na pokusná pole nás uvítal  Prof. Janeček a  jeho 3 spolupracovníci.
 
Lokalita pokusných ploch, která  je umístěna na malé louce  u obce Třebsín za Prahou,  spadá do regionu s průměrným ročním úhrnem srážek 517mm,  průměrnou  teplotou  7,4°C. Je na svahu  o průměrné sklonitosti 6° v nadmořské výšce okolo 340 m.n.m. Půda je zde prachovitá hlína, středně těžká a velmi náchylná k vodní erozi.
 
Pro sledování erozních jevů jsou zde zařízení k měření povrchového odtoku a smyvu půdy, a to na 9-ti odtokových pozemcích.
Původně byly výzkumy zaměřené na erozi v porostu kukuřice a účinná opatření avšak nyní  se zde zkoumá povrchový odtok pro různý pokryv terénu na pozemcích  o velikosti 2,0 x 35,7 m a také pro kypřený úhor bez vegetace.
 
Byly nám ukázány v chodu simulátory deště a popsán postup při měření a zkoumání vzorků zachycených v nádržích pomocí ombrografie.
 
Dozvěděli jsme se, že autorem ukázkového simulátoru, který  je  složen z nádrže, motoru a čtyř rysek vyrobených v USA, jenž simulují  tok  kapek až po  přívalový  dešť, je je sám průvodce profesor  Janeček.
 
Není bez zajímavosti, že veškerý povrchový odtok je zachycen do nádrží umístěných pod pokusnými poli. Jedna pětiona  objemu se poté přelévá do další nádrže a  celkem je možné zachytit 6m3 .
Do laboratoře putuje 1l z průměrného vzorku z nádrže.
 
Studenti si po skončení exkurze  notovali, že jim návštěva ukázkově přiblížila  propojení teorie s praxí. Vždyť až teprve po názorné ukázce v terénu jsme   lépe pochopili obsah přednášek týkajících se tohoto problému.Mapa místa, kde je simulátor deště (Klikni zde !!!)     

        Fotografie
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Exkurze
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 9596