VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Digitální kartografie na FSv již počtvrté.
Bohuslav Veverka - 5. říjen 2007, 04:18:43

PRAHA (září 2007) -     Koncem září proběhl na katedře mapování a kartografie fakulty stavební v Praze  již čtvrtý běh kurzu Digitální kartografie. Jedná o jeden z řady  certifikovach kurzů Evropské unie, probíhajících v rámci projektu Akademie CITT – Akademie kosmických technologií oblast Galileo. Realizátorem projektu je Czech Space Office neboli  Česká kosmická kancelář, o.p.s.Garanty kurzu Digitální kartografie jsou prof. Veverka  a ing,. Zimová, Ph.D., kteří působí též jako lektoři, dalšími lektory jsou ing. Jiří Cajthaml a ing. Petr Soukup, Ph.D., všichni ze stejné katedry. Přednášky proběhly v několika tematických okruzích – vývoj kartografie a soudobá státní mapová díla středních měřítek civilní i vojenská (Veverka), digitální modely reliéfu (Soukup), interaktivní kartografie a mapové servery (Cajthaml) a kartografický software OCAD (Zimová).
            Kapacita kurzu cca 20 účastníků byla tradičně obsazena, významný podíl měli v tomto běhu zástupci z Olomouce od prof. Voženílka. Mezi ůčastníky však byli i zaměstnanci ČÚZK, viz ing. Blanka Koukalová z Pardubic. Oblíbený kurz se tradičně zakončuje již tak nikoli oblíbeným testem, složeným ze 4O otázek náhodně vybraných a naprosto dokonale promíchaných otázek s individuálním zadáním testu pro každého účastníka kurzu.
Premianty se stali zástupci kdysi proslulé líhně talentů předčasně zesnulého doc. Jiřího Pyška a sice dnešní magistři Monika Čechurová a Milan Bořík, kteří se umístili na prvém místě se skórem 37 bodů  a dostali diplom, ze kterého měli upřímnou radost. Další opakování kurzu se očekává začátkem roku 2008.


Fotografie
Digitální kartografie na FSv již počtvrté.
Digitální kartografie na FSv již počtvrté.
Digitální kartografie na FSv již počtvrté.
Digitální kartografie na FSv již počtvrté.
Digitální kartografie na FSv již počtvrté.
Digitální kartografie na FSv již počtvrté.
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 9160