VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Sedmnáctá kartografická konference v Bratislavě.
Bohuslav Veverka - 27. září 2007, 06:54:44

    BRATISLAVA  (6.-7.9.2007) - Tradiční a již sedmnáctou kartografickou konferenci, pořádanou českými a slovenskými kartografy v dvouletých cyklech, uspořádala Kartografická společnost Slovenské republiky v prostorách Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. 

Upraveno 5.10.2007 Garantem konference byl doc. Ing. Jozef Čižmár, PhD, předseda Slovenské kartografické společnosti a dlouholetý vedoucí katedry mapování a pozemkových úprav na STU. Záštitu nad konferencí převzal prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD, děkan stavební fakulty, mimochodem známý slovenský geodet. Na konferenci se sešlo celkem 160 účastníků, kteří vyslechli 25 referátů přímo v sále a další v panelové sekci, kde bylo k vidění 27 panelů.
Další panely byly umístěny před přednáškovou aulou.
Motto konference „Současné trendy v kartografii“ bylo patrné z naprosté většiny příspěvků.  Převažovala tematika digitální kartografie ve všech jejích podobách, geoinformatika, atlasová tvorba, možnosti internetu  a vazby na příbuzné obory, zejména fotogrammetrii a  DPZ. Překvapující bylo značné množství příspěvků věnovaných problematice vizualizace starých map na internetu a výzkumu a vizualizaci mapových souborů historických vojenských mapování. Účastníci obdrželi sborník s celkem 52 plnými příspěvky, či  anotacemi příspěvků mimo sborník, které však byly publikovány ve společné ročence Slovenské kartografické společnosti a Geografického ústavu SAV 15/2007. Další porci příspěvků přinesl Geodetický a kartografický obzor ve svém prázdninovém dvojčísle 7-8/07, věnovaném plně konferenci.
Kromě soudobých trendů, které jsou ve znamení všudypřítomných digitálních technologií ,je na místě zaznamenat i jeden trend dlouhodobý. Jedná se o již desítky let trvající spolupráci a soudržnost českých, moravských, slezských a slovenských kartografů a to jak z oblasti univerzitní, tak i státní správy a komerčních institucí. Tento trend je založen především na dlouhodobých osobních vtazích nejen mezi kartografickými veterány ale přebírá jej i kartografický dorost, což je dalšímu rozvoji kartografie  a geoinformatiky jenom ku prospěchu.  
Na konferenci se bylo možno setkat s významnými kartografy co jsou již podle kalendáře na odpočinku ale jejich aktivity jsou v kartografii stále patrné. Jmenujme např. dlouholetého alternujícího předsedu Kartografické společnosti doc. Milana Hájka, ing.Jána Pravdu, DrSc., profesora Jozefa Krcha, či z české strany doc. Miroslava Mikšovského a prof. Arnošta Wahlu z Ostravy.
Konference se po odborné i společenské stránce vydařila. Co se naprosto nevydařilo bylo počasí, po celou dobu lilo jako z konve. Příští konference bude za dva roky v Olomouci.
 Závěrem jedna zajímavost –  druhý  den konference , tj. 6.9., někdo odcizil na promenádní trase kolem Dunaje v dlažbě ukotvený mosazný tzv. Bratislavský poledník, který je součástí sochy slavného hornouherského kartografa Samuela Mikovíniho. Referovaly o tom slovenské bezplatné Bratislavské noviny neboli Pressburger Zeitung.  Vzhledem k historickému i současnému turistickému významu tzv. městských poledníků v Bratislavě ale i Praze, budeme o této události informovat ve zvláštním příspěvku. Autor těchto řádků přitom doufá, že souběh obou těchto událostí, je pouze náhodný.
 
Autor fotografií Bohuslav  Veverka

Další informace naleznete na konferenčním webu .....    Klikni zde !!! 

Další fotografie pak na ...            Klikni zde !!! 
Z  P  R  A  V  O  D  A  J
KARTOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY               číslo  2 / 2007 


Klikni zde !!!
    

Fotografie
Kartografická konference v Bratislavě
Kartografická konference v Bratislavě
Kartografická konference v Bratislavě
Kartografická konference v Bratislavě
Kartografická konference v Bratislavě
Kartografická konference v Bratislavě
Kartografická konference v Bratislavě
Kartografická konference v Bratislavě
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 3 / 8509