VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Pět let po povodních v ZOO
Petr Skála s využitím zprávy Magisrátu - 14. srpen 2007, 02:51:18

    PRAHA (13.8.2007) - V hlavním městě na lodi  Pražské paroplavební společnosti proběhla prezentace přestavitelů Magistrátu hl. města Prahy  věnovaná pěti letům, které uběhly od povodně, která ochromila metropoli. Následně proběhly křtiny narozených tučňáků, v pražské ZOO, u kterých učinkoval primátor  Bém a vltavskou vodou pokřtěný tučňák Milovník. Vímevite.cz bylo u toho.  


Hlavní město si připomíná pět let od povodně, která byla nejničivější v historii města. Vltava kulminovala v Praze 14. srpna, kdy průtok dosáhl 5 250 m3/s. Celkem 48 tisíc Pražanů bylo tehdy nuceno opustit své domovy. Voda způsobila škody ve výši 26 miliard 900 milionů korun, z toho téměř 7 miliard připadlo na škody v metru. Celkové náklady na protipovodňová opatření, která město do současné doby vybudovalo, přesahují 2 miliardy korun. Zbývá ještě  dokončit ochranu Zbraslavi, Radotína a Troji, kde se náklady odhadují na 1,5 miliardy korun.

„Protipovodňovou ochranu Praha doposud financovala sama, v těchto dnech ministr zemědělství Petr Gandalovič udělil hlavnímu městu výjimku v rámci systému poskytování příspěvků státu na protipovodňové stavby. Praha tak získá ze státního rozpočtu podporu šest set milionů korun,“ oznámil primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

Systém protipovodňové ochrany se začal připravovat v roce 1997. Výstavba 1. etapy, jejíž součástí jsou mobilní hrazení na Masarykově a Smetanově nábřeží, byla ukončena v roce 2000 a před pěti lety ochránila Staré Město od záplav. Na základě zkušenosti z roku 2002 jsou protipovodňová opatření navržena tak, aby ochránila město před účinky srovnatelných povodní, s bezpečnostní rezervou 30 centimetrů. Výstavba protipovodňových opatření byla rozdělena původně do sedmi etap, po povodni v roce 2002 přibyla etapa osmá. „Z českých měst postižených v roce 2002 povodní je Praha jednoznačně nejdále,“ dodal primátor Bém.

Chráněno je prakticky 95 % města. Hliníkové mobilní zábrany, přírodní valy, zídky a další vybudovaná technická opatření, například na kanalizační síti, by měly ochránit centrální části od Modřan po Libeň a od Smíchova po Stromovku, vniknutí vody z Vltavy do Čertovky zamezí unikátní protipovodňová vrata. Praze zbývá ochránit Zbraslav, Radotín a Troju. V případě Troji byla příprava komplikovaná posuzováním dalších územních vazeb, zejména možnosti využít navrhovanou zemní hráz jako novou komunikaci, která by umožnila napojení zoologické a botanické zahrady bez toho, aby návštěvníci museli projíždět zástavbou. Náklady jen na protipovodňová opatření v Troji mají být 525 milionů korun a v oblasti Radotína a Zbraslavi se počítá s částkou přibližně 970 milionů korun. Celkem tedy přijde ochrana Prahy před velkou vodou na zhruba 3,5 miliardy korun.

Před dvěma lety při cvičení Voda 2005 a pak o rok později přímo během jarní povodně byla otestována již vybudovaná protipovodňová ochrana města. Potvrdilo se, že může být kompletně funkční do 24 hodin. Letos na podzim se Praha zapojí do celostátního štábního cvičení Vltava a Labe 2007 zaměřeného právě na problematiku povodní.


Zdroj:  Tisková zpráva (Klikni zde !!!)  

  
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ - etapy, fáze, časový harmonogram, náklady
REALIZOVANÁ PROTIPOVOŇOVÁ OPATŘENÍ
ETAPA dokončeno
0001 Staré Město a Josefov rok 2000
0002 Malá Strana a Kampa  
část 11 Říční ulice – Karlův most začátek roku 2005
část 21 Čertovka začátek roku 2005
část 31 Hergetova cihelna před povodní 2002
část 32 Hergetova cihelna -  Kosárkovo nábřeží rok 2003
0003 Karlín a Libeň  
část 11 Štefánikův most – Negrelliho viadukt začátek roku 2005
část 21 Rohanský ostrov a areál Matematicko-fyzikální fakulty UK začátek roku 2006
část 23 Provizorní ochrana Karlína  začátek roku 2006
část 31 Libeňské přístavy – ochrana území začátek roku 2006
část 32 Libeňské přístavy – povodňová čerpací stanice začátek roku 2006
část 33 Libeňské přístavy – protipovodňový uzávěr začátek roku 2006
0004 Holešovice, Stromovka  
část 11 Nábřeží kpt.Jaroše, Stromovka rok 2005
část 21 Bubenské nábřeží rok 2005
část 32 Nová Jankovcova rok 2005
část 33 Holešovický přístav rok 2005
část 34 Ulice Za elektrárnou rok 2005
0005 Výtoň, Podolí a Smíchov rok 2005
0008 Protipovodňová ochrana Modřan před povodní 2002, po povodni navýšena opatření
část 11A Posílení kanalizačních řádů  
část 21 B Rekonstrukce zatrubněných potoků  
část 31 C Nová protipovodňová ochrana v oblasti Modřan  
celkové dosavadní náklady (od r.1997 do r. 2006) 2 045 mil. Kč
ZBÝVAJÍCÍ ÚSEKY - dokončení v roce 2007, 2008
ETAPA 0006 Zbraslav a Radotín
část 11 Zbraslav
část 12 Zbraslav, odvedení vnitřních vod
část 21 Radotín
část 26 Radotín – ul. Věšínská a U Jankovky
d) část 22 Velká Chuchle
náklady dle odhadu:                                970 mil. Kč
ETAPA 0007 Troja
část 11 – Troja,
část 14 Troja – městský okruh
část 13 Troja – východ
část 15 Troja – západ, 16 Troja - Pod Havránkou,
část 17 Troja – opatření na kanalizaci
část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka
náklady dle odhadu:                                525 mil. Kč
Celkové náklady na protipovoňové opatření v Praze 3,5 miliardy Kč
Do současné doby hradilo hl. m. Praha veškeré náklady.
V těchto dnech ministr zemědělství Petr Gandalovič udělil Praze výjimku ve věci převodu investorství
protipovodňových staveb, tzn. že Praha získá ze státního rozpočtu podporu 600 milionů korun.
Inženýrskou činnost s výjimkou Etapy 0008 a části Etapy 0004 zajišťuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.Přehled nejvýznamnějších investičních akcí v Zoo Praha po povodni:
 
Akce                                                    Realizace                    Náklady (v mil.Kč)    
 
Pavilon indonéské džungle                       2002-2004                185
Pavilon goril                                        2002-2003                10
Pavilon kočkovitých šelem              2003-2004                25
Pavilon ptáků                                      2003-2004                17
Pavilon Afrika zblízka                        2003-2004                10
Pavilon tučňáků                                   2003-2004                9
Velké voliéry                                        2003-2004                8
Dětská zoo                                         2003-2004                8                     
Vzdělávací centrum                                  2003-2004                17
Severní vstup a parkoviště                2003-2004                6
Karanténa                                           2003-2004                11
Vodní svět a Opičí ostrovy              2003-2005                30
Chovatelské zázemí                                    2003-2005                21
Restaurace                                         2004-2005                9
Technické zázemí                                    2004-2006                35
 
    

Fotografie
Promátor Prahy a ředitel ZOO
Křtiny tučňáka
Křtiny tučňáka
Křtiny tučňáka
Hroši
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 1 / 7964