VímeVíte.cz
Kronika VímeVíte   |   Fórum   |   Kontakt
http://eshop.geodezieonline.cz/scripts/index.php
Miroslav Mikšovský se rozloučil s výukou na ČVUT
Bohuslav Veverka - 16. červenec 2007, 14:55:56

        PRAHA (28.6.2007) - Pedagopg a kartograf docent Miroslav Mikšovský se nedávno dožil významného živottního jubilea a také se rozloučil s pedagogikcou činností na ČVUT v Praze.
Přinášíme  fotografie z loučení a  profil významné¨osobnosti, který pro Vímevite.cz napsal Bohuslav Veverka.


Dne 3.6.2007 se dožil 75ti  let dlouholetý vedoucí pracovník mnoha geodetických a kartografických institucí a rovněž dlouholetý a oblíbený pedagog – docent Miroslav Mikšovský a  navíc kde  dni 30.6.2007  současně  oficiálně zakončil svoji dlouholetou kariéru vysokoškolského pedagoga. 

Doc. Mikšovský vystudoval s vyznamenáním v letech 1950-1954 Fakultu zeměměřickou se specializací geodeticko-kartografickou. Do zaměstnání nastoupil v letech   1954-1956 do KRÚ - Kartografický a reprodukční ústav v Praze. V letech 1956-1968 působil na ÚSGK - Ústřední správa geodézie a kartografie, v této době rovněž obhájil titul CSc – kandidát věd z geodézie a kartografie. V letech 1968-1970 působil jako ústřední odborný referent na Českém úřadě geodetickém a kartografickém. Delší období v rozmezí let 1971-1982 strávil v Kartografii Praha, n.p. jako technicko-výrobní náměstek ředitele   a v letech 1983-1985  v GKP - Geodetickém  a kartografickém  podniku v Praze, jako  výrobní náměstek   ředitele.  Léta 1985-1986 již zastihla Miroslava Mikšovského ve funkci ředitele VÚGTK – Výzkumného  ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech. Dalším ředitelským postem bylo vedení GKP Praha, s.p., kde působil v letech 1987-1990 jako podnikový ředitel. Manažérská dráha doc. Mikšovského byla završena roky 1991-1992, kdy  působil jako technicko-výrobní náměstek Kartografie Praha, s.p.

            V září 1992 přešel jako  čerstvý  šedesátník na Stavební fakultu ČVUT v Praze,  katedru mapování a kartografie, kde plodným způsobem strávil dalších dlouhých 15 let a  v roce 1993 se  habilitoval docentem pro obor kartografie a dálkový průzkum Země.

            Ve výuce se doc. Mikšovský podílel na řadě stávajících předmětů, jmenujme zejména předměty Kartografická polygrafie a reprografie, Topografická a tematická kartografie, Mapování  a kartografie, Reprografický seminář, Polygrafický seminář a Teorie řízení v kartografii a to na bakalářském, magisterském i doktorském studiu.   Pedagogicky působil doc. Mikšovský též na Přírodovědecké fakultě  Karlovy university v Praze a Fakultě aplikovaných věd Západočeské university v Plzni. 

            Velmi bohatá je výzkumná a na ní navazující činnost publikační, zahrnující více jak 250 článků, skript, učebnic, výzkumných zpráv, z toho   více jak 60 publikováno v zahraničí převážně v angličtině. 

Doc. Mikšovský  je zkušený  světoběžník, jako čelný představitel české kartografické obce a renomovaný pedagog procestoval řadu zemí, kde aktivně zúčastnil mezinárodních konferencí. Z těch netradičních Albánii, Kubu, Mexiko, Čínu, Etiopii, Jihoafrickou republiku, Libyi  a Austráli. 

Českou a  v mnoha případech i slovenskou kartografie, docent Mikšovský  presentuje od  roku  1993, jako vícenásobně zvolený a i současný předseda Kartografické společnosti České republiky.  Práce ve vrcholných orgánech odborných společností, zejména kartografické povahy, jej ostatně provází celoživotně, kdy tehdy sotva třicetiletý Miroslav Mikšovský se stává členem Českého ústředního výboru ČSVTS – společnost geodézie a kartografie, kde působí až do roku 1990, z toho v letech 1972-1976 jako předseda společnosti.  S tím úzce souvisí činnost v rámci Národního kartografického komitétu ČSVTS, jehož byl členem a alternujícím předsedou (alternace se Slovenskem) v letech 1971 až 1990. Po tomto datu se doc. Mikšovský stává v letech 1990-1992 místopředsedou nově založené Kartografické společnosti ČSFR (předsedou byl slovenský kartograf doc. Ing. Milan Hájek, CSc) . V roce 1993 je v Brně založena Kartografická společnost České  republiky, kdy je jejím předsedou zvolen opět Miroslav Mikšovský, kterým je dosud.  

Důležité je vzpomenout i mezinárodní aktivity doc. Mikšovského. Zde se jedná především o kontakty na Mezinárodní kartografickou asociaci – ICA International Cartographic Association, kde byly jeho mezinárodní aktivity oceněny v roce 1997, kde obdržel v budově stockholmské radnice diplom a čestné členství ICA. Mimochodem na stejném místě  se tradičně předávají Nobelovy ceny. Z aktivit v rámci ICA připomeňme zejména stálou Standing Commission on Map Production Technology, kde byl doc. Mikšovský od roku 1972 jejím zakládajícím členem a v letech 1989-1995 nejprve místopředsedou a posléze předsedou.  Česká odborná komunita ocenila přínos doc. Mikšovského řadou vyznamenání – jmenujme např. Nejlepší pracovník resortu – 1979, stříbrný odznak ČSVTS – 1976, zlatý odznak ČSVTS – 1982, státní vyznamenání za vynikající práci – 1986 a Felberovu stříbrnou medaili ČVUT -  2002.

                

Docent Mikšovský je i nadále předsedou Kartografické společnosti ČR, členem mnoha státních zkušebních komisí, členem řešitelského týmu na výzkum starých map v rámci grantu GAČR a členem neformálního spolku pro presentaci těchto map na mapovém serveru, který před nedávnem založil spolu s plukovníkem Dušátkem a jehož aktivity se slibně rozvíjejí.   

 

Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

ČVUT Fakulta stavební

 katedra mapování a kartografie  Fotografie
Miroslav Mikšovský  skončil s pedagogickou činnost
Dárek pro zasloužilého pedagoga
  
Diskuse Nový příspěvek


žádné příspěvky

 
Statistiky
Počet zobrazení článku (dnes / celkem): 4 / 9675